Advertisement

Higher Education and Innovation in the Non-profit Sector

 • Marcela GöttlichováEmail author
Conference paper
 • 60 Downloads
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

The present study draws the attention to the still persistent problem of application of strategic marketing, targeted marketing communications, in the nonprofit sector, primarily to non-governmental, non-profit organizations, with its focus on the specifics of the present times. Marketing communications represent a set of tools for commercial and non-commercial communication with the market the common goal of which is to support the company’s marketing strategy in conjunction with the need to inform and influence consumers as effectively as possible. However, it is necessary for the non-profit entities to become fully aware that without professional marketing experts, they cannot achieve their victories in an increasingly concurrent struggle. Here, the role of higher education plays an essential role then, with an important aspect being the increasing permeability between the general (academic) and vocational training that helps universities reach new target groups and thus better meet the labor market expectations and demands. A part of the contribution is, based on the results of research surveys on the one hand with non-governmental, nonprofit organizations in continuity with the reflection of the perception of students of the Faculty of Multimedia Communications at Tomas Bata University in Zlin, also the presentation of one of the options for the development of innovation activities in marketing and marketing communications in continuity with the creative approach of the students of the Faculty of Multimedia Communications at Tomas Bata University in Zlin.

Keywords

Non-profit sector Non-governmental non-profit organizations Strategic marketing First higher education Key competencies 

References

 1. 1.
  Rýdl K (2012) Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. NUOV, PrahaGoogle Scholar
 2. 2.
  Göttlichová M (2019) How to win with the use of creative thinking – the integration of theory and practice in tertiary education. In: Kavoura A, Kefallonitis E, Giovanis A (eds) Strategic innovative marketing. Springer proceedings in business and economics. Springer, Basel, pp 91–97.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-12453-3_36 CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Kotler P, Keller KL (2012) Marketing management, 14th edn. Pearson Education, New JerseyGoogle Scholar
 4. 4.
  Jakubíková D (2013) Strategický marketing. Strategie a trendy, 2th edn. Grada Publishing, a.s., PrahaGoogle Scholar
 5. 5.
  Drucker PF (1992) Management, budoucnost začíná dnes. Management Press, PrahaGoogle Scholar
 6. 6.
  Lehtinen JR (2007) Aktivní CRM: řízení vztahů se zákazníky. Grada, PrahaGoogle Scholar
 7. 7.
  Bačuvčík R (2011) Marketing neziskových organizací. VeRBuM, ZlinGoogle Scholar
 8. 8.
  Skovajsa M (2010) Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v ČR, 1th edn. Portál, PrahaGoogle Scholar
 9. 9.
  Čepelka O (1997) Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Omega, LiberecGoogle Scholar
 10. 10.
  Rektořík J (2007) Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení, 2nd edn. Ekopress, s.r.o., PrahaGoogle Scholar
 11. 11.
  Státní politika vůči NNO na léta 2015–2020. Vláda české politiky (2015). https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/statni-politika-vuci-nno-na-leta-2015-%2D%2D2020-133505/
 12. 12.
 13. 13.
  Analýza-nestátní neziskové organizace v ČR. Nejvyšší kontrolní úřad (2018). https://www.nku.cz/cz/kontrola/analyzy/analyza%2D%2D-nestatni-neziskove-organizace-v-cr-id10354/
 14. 14.
  Statistika počtu NNO v letech 2014–2017 podle údajů ČSÚ. https://www.neziskovky.cz/clanky/511_695/fakta_statistika-postu-nno/
 15. 15.
  Monitoring Indicators. (2019) The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS). http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/monitorovaci-ukazatele?lang=1
 16. 16.
  Kavoura A, Andersson T (2012) Applying Delphi method for strategic design of social entrepreneurship. Libr Rev 65:185–205.  https://doi.org/10.1108/LR-06-2015-0062 CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Uplatnění studentů Zlinské univerzity se zlepšuje, je téměř stoprocentní. (2018). https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zlin-univerzita-tomase-bati- absolventi.A181204_443276_zlin-zpravy_ppr
 18. 18.
  Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok (2020). http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rozvojove-programy-3
 19. 19.
  Göttlichová M (2012) Co-operation of higher education, public administration, business and non-profit sector for the socio-economic development of the regionGoogle Scholar
 20. 20.
  Kavoura A, Stavrianea A (2015) Following and belonging to an online travel community in social. Procedia Soc Behav Sci 175:515–521.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1231 CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Göttlichová M (2019) Proceedings of non-profit projects. DigiTisk, ZlinGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Tomas Bata University in ZlinZlinCzech Republic

Personalised recommendations