Advertisement

The Evolution of Poland’s International Roles

 • Ryszard Zięba
Chapter

Abstract

In this chapter, the author presents the conclusions from his analysis of Polish foreign and security policy in the context of the changing international order. In accord with the theory of international roles, he distinguishes three types of roles connected with Poland: (1) those expected from Poland by participants in the Euro-Atlantic system; (2) the roles declared by Poland; and (3) the roles that Poland actually performs. The latter group contains the following: Poland is (1) a model for successful systemic transformation; (b) a party weakening Russia’s imperial ambitions; (c) a satellite and client of the USA; (d) a brake on European integration; (e) a pragmatic and engaged participant in European integration; and (f) a force breaking up the EU. In his final comments, the author discusses the nature and effectiveness of Poland’s international roles.

References

 1. 1.
  Aggestam, L. (1999). Role conceptions and the politic of identity in foreign policy (ARENA Working Papers, WP 99/8).Google Scholar
 2. 2.
  Archer, C. (1993). International organizations. London: Routledge.Google Scholar
 3. 3.
  Bielecka, M. (2004). Role międzynarodowe państwa. In R. Zięba (Ed.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa (pp. 177–192). Toruń: Adam Marszałek.Google Scholar
 4. 4.
  Bossuat, G. (2005). Faire l’Europe sans défaire la France: 60 ans de politique d’unité européenne des gouvernements et des présidents de la République française (1943–2003). Brussels: Peter Lang.Google Scholar
 5. 5.
  Brzezinski, Z. (1994). Premature of partnership. Foreign Affairs, 73(2), 67–82.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Bull, H. (1995). The anarchical society: A study of order in world politics. Basingstoke: Macmillan.Google Scholar
 7. 7.
  Craig, G. A., & George, A. L. (1995). Force and statecraft: Diplomatic problems of our time. London: Oxford University Press.Google Scholar
 8. 8.
  Czaputowicz, J. (2018, October 22). Polska ze zrozumieniem dla decyzji USA w sprawie INF. PolskieRadio.pl. Accessed June 28, 2019, from https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2205658,Jacek-Czaputowicz-Polska-ze-zrozumieniem-dla-decyzji-USA-w-sprawie-INF
 9. 9.
  Friedman, G. (2009). The next 100 years: A forecast for the 21st century. New York: Doubleday.Google Scholar
 10. 10.
  Garnett, S. W. (1996). Poland: Bulwark or bridge? Foreign Policy, 102, 66–82.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Grudziński, P. (2008). Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli. Toruń: Adam Marszałek.Google Scholar
 12. 12.
  Handel, M. (1981). Weak states in the international system. London: Frank Cass.Google Scholar
 13. 13.
  Hey, J. A. K. (Ed.). (2003). Small states in word politics: Explaining foreign policy behavior. Boulder: Lynne Rienner.Google Scholar
 14. 14.
  Holbraad, C. (1971). The role of middle powers. Cooperation and Conflict, 6(1), 77–90.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Holbraad, C. (1984). Middle powers in international politics. New York: St Martin’s Press.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Holsti, K. (1970). National role conception in the study of foreign policy. International Studies Quarterly, 14(3), 233–309.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Keohane, R. O. (1969). Lilliputians’ dilemmas: Small states in international politics. International Organization, 23(2), 296.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Kukułka, J., & Zięba, R. (1981). Ewolucja roli międzynarodowej Polski Odrodzonej. Studia Nauk Politycznych, 4, 77–81.Google Scholar
 19. 19.
  Kuźniar, R., et al. (2018). Raport: Trzy lata polityki zagranicznej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Warsaw: Instytut Bronisława Komorowskiego.Google Scholar
 20. 20.
  Nowak-Jeziorański, J. (2000). Między Ameryką i Europą. Pułapka wyboru. Polityka, 18, 36–37.Google Scholar
 21. 21.
  Olechowski, A. (1994). Polska i Rosja: Partnerstwo dla Transformacji. In W stronę Nowego Partnerstwa, Polsko-Rosyjska Konferencja, Kraków, 23–25 lutego 1994 r. (pp. 16–24). Cracow: Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji.Google Scholar
 22. 22.
  Organski, A. F. K. (1958). Word politics. New York: Alfred A. Knopf.Google Scholar
 23. 23.
  Pietraś, Z. J. (1989). Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych. Lublin: UMCS.Google Scholar
 24. 24.
  Robertson, J. (2017). Middle-power definitions: Confusions reign supreme. Australian Journal of International Affairs, 71(4), 355–370.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Rosenau, J. N. (1990). Turbulence in word politics: A theory of change and continuity. Princeton, NJ: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Rothstein, R. (1968). Alliances and small powers. New York: Columbia University Press.Google Scholar
 27. 27.
  Sheehan, M. (1996). The balance of power: History and theory. London: Routledge.Google Scholar
 28. 28.
  Sikorski, R. (2009, August 29–30). Lekcje historii, modernizacja i integracja. Gazeta Wyborcza.Google Scholar
 29. 29.
  Stolarczyk, M. (2005). Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku, Przegląd Zachodni, 1, 63–92.Google Scholar
 30. 30.
  Symonides, J. (2003/04). Wojna z Irakiem a prawo międzynarodowe. Rocznik Strategiczny, 2003/04, 366–375.Google Scholar
 31. 31.
  Walker, S. G. (Ed.). (1987). Role theory and foreign policy analysis. Durham: Duke University Press.Google Scholar
 32. 32.
  Wight, M. (1978). In H. Bull & C. Holbraad (Eds.), Power politics. Leister: Leister University Press.Google Scholar
 33. 33.
  Zając, J. (2015a). Między Moskwą a Waszyngtonem. Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. In J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, & M. Kaczmarski (Eds.), Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej (pp. 379–391). Warsaw: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski.Google Scholar
 34. 34.
  Zając, J. (2015b). Teoria ról międzynarodowych. In R. Zięba, S. Bieleń, & J. Zając (Eds.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (pp. 127–151). Warsaw: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 35. 35.
  Zięba, R. (1992). “Nowy regionalizm” w Europie a Polska. Sprawy Międzynarodowe, XLV(1–2), 25–44.Google Scholar
 36. 36.
  Zięba, R. (2009). Czy w stosunkach polsko-rosyjskich możliwe jest przejście od “polityki historycznej” do “polityki perspektywicznej”? Przegląd Zachodni, 3, 179.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Ryszard Zięba
  • 1
 1. 1.Faculty of Political Science and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations