Advertisement

Kurdish Women as Political Agents: Kurdish Political Movement, Gender Equality, and Women’s Freedom

 • Handan Çağlayan
Chapter

Abstract

The Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkarên Kurdistan, PKK) was founded in 1978 with the goal to establish an independent socialist Kurdistan state. The party has since changed radically ideologically, politically, programmatically, and organizationally. In this process, one of the most significant axes of continuity during the PKK’s history is the principle of gender equality. The PKK’s approach to this offered opportunity spaces for women’s political participation while being simultaneously transformed through their participation. It had already included women members before becoming a political party, similar to the socialist youth organizations of the 1970s. Women, although in small numbers, participated in the PKK’s founding congress in 1978 and remained involved in its subsequent activities.

References

 1. 21. yüzyıl kadın özgürlük manifestosu. (2002). İstanbul: Hevi Yayınları.Google Scholar
 2. Abu-Lughod, L. (Ed.). (1998). Remaking women: Feminism and modernity in the Middle East. Princeton, NJ: Princeton University Press.Google Scholar
 3. Akkaya, A. H., & Jongerden, J. (2011). The PKK in the 2000s: Continuity through breaks? In M. Casier & J. Jongerden (Eds.), Nationalism and politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish issue (pp. 143–162). New York and London: Routledge. https://biblio.ugent.be/publication/3101181.
 4. Aktürk, A. S. (2016). Female cousins and wounded masculinity: Kurdish nationalist discourse in the post-Ottoman Middle East. Middle Eastern Studies, 5(1), 46–59.  https://doi.org/10.1080/00263206.2015.1078793.CrossRefGoogle Scholar
 5. Alakom, R. (1998). Eski İstanbul Kürtleri: 1453–1925. İstanbul: Avesta.Google Scholar
 6. Altınay, A. (2000). Ordu-millet-kadınlar: Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. In A. Altınay (Ed.), Vatan, millet, kadınlar (pp. 246–280). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 7. Barth, F. (1979). Principles of social organization in Southern Kurdistan. New York, NY: AMS Press. Turkish edition: Barth, F. (2001). Kürdistan’da Toplumsal Örgütlenmenin İlkeleri (H. Özsoy & R. Ş. Özsoy, Trans.). İstanbul: Avesta.Google Scholar
 8. Bayrak, M. (Ed.). (2002). Geçmişten günümüze Kürt kadını. Ankara: Özge Yayınları.Google Scholar
 9. Bozarslan, H. (2001). İki dünya savaşı arasındaki Kürt entelijensiyası üzerine birkaç not. İkinci Bilim ve Siyaset, 1, 55–60.Google Scholar
 10. Bozarslan, H. (2002). Kürd milliyetçiliği ve Kürd hareketleri (1898–2000). In T. Bora (Ed.), Modern Türkiye’de siyasi düşünce: Milliyetçilik (Vol. 4, pp. 841–870). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 11. Bruinessen, M. (1992a). Agha, shaikh and state: The social and political structure of Kurdistan. London: Zed Books. Turkish edition: Bruinessen, M. (1992). Ağa, Şeyh ve Devlet: Kürdistan’ın Sosyal ve Politik Örgütlenmesi (R. Arslan, Trans.). Ankara: Özge Yayınları.Google Scholar
 12. Bruinessen, M. (1992b). Kürdistan üzerine yazılar (N. Kıraç et al., Trans.). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 13. Bruinessen, M. (2001). From Adela Khanum to Leyla Zana: Women as political leaders in Kurdish history. In S. Mojab (Ed.), Women of a non-state nation: The Kurds (pp. 95–112). Santa Ana, CA: Mazda.Google Scholar
 14. Cansız, S. (2014). Hep kavgaydı yaşamım (Vols. 1 and 2). İstanbul: Aram.Google Scholar
 15. Chatterjee, P. (1993). The nation and its fragments colonial and postcolonial histories. Princeton, NJ: Princeton University Press. Turkish edition: Chatterjee, P. (2002). Ulus ve Parçaları (İ. Çekem, Trans.). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 16. Dersimi, N. (1952). Kürdistan tarihinde Dersim. Halep: Ani Matbaası.Google Scholar
 17. Dirik, D. (2015, March). The women’s revolution in Rojava: Defeating fascism by constructing an alternative society. In Strangers in a Tangled Wilderness (Eds.), A small key can open a large door: The Rojava revolution. Combustion Books. https://www.academia.edu/24636668/The_Womens_Revolution_in_Rojava_Defeating_Fascism_by_Constructing_an_Alternative_Society_by_Dilar_Dirik. Accessed 5 May 2019.
 18. Düzel, E. (2018). Fragile goddesses: Moral subjectivity and militarized agencies in female guerilla diaries and memoirs. International Feminist Journal of Politics, 2(20), 137–152.  https://doi.org/10.1080/14616742.2017.1419823.CrossRefGoogle Scholar
 19. Ekinci, T. Z. (1999). Demokrasi ve Çok Kültürlülük, Bir Yargısal Serüven. İstanbul: Küyerel Yayınları.Google Scholar
 20. Enloe, C. (1990). Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics. Berkeley, CA: University of California Press.Google Scholar
 21. Erdem, S. (der.). (1992). Kadın ve aile sorunu. İstanbul: Melsa Yayınları.Google Scholar
 22. Esen, N. (der.). (2002). Özgür yaşamla diyaloglar. İstanbul: Çetin Yayınları.Google Scholar
 23. Fanon, F. (2005). The wretched of the earth (R. Philox, Trans.). New York: Grove Press. Turkish edition: Fanon, F. (2007). Yeryüzünün Lanetlileri (L. F. Topçuoğlu, Trans.). İstanbul: Avesta.Google Scholar
 24. Gambetti, Z., & Jongerden, J. (Eds.). (2015). The Kurdish issue in Turkey: A spatial perspective. London: Routledge.Google Scholar
 25. Gellner, E. (1995). Encounters with nationalism. Oxford: Wiley-Blackwell. Turkish edition: Gellner, E. (1998). Milliyetçiliğe Bakmak (S. Coşar, S. Özerdem, & N. Soyarık, Trans.). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 26. Gündoğan, N., & Gündoğan, K. (2012). Dersim’in kayıp kızları: “Tertele Çenequ”. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 27. Güneş, C. (2012). Kurdish national movement: From protest to resistance. London and New York: Routledge. Turkish edition: Güneş, C. (2013). Türkiye’de Kürt ulusal hareketi: Direnişin söylemi (E. B. Yıldırım, Trans.). Ankara: Dipnot.Google Scholar
 28. Güneş, C., & Zeydanlıoğlu, W. (Eds.). (2014). The Kurdish question in Turkey: New perspectives on violence, representation and reconciliation. London: Routledge.Google Scholar
 29. İmset, İ. G. (1993). PKK, ayrılıkçı şiddetin 20 yılı (1973–1992). Ankara: TDN.Google Scholar
 30. Jayawardena, K. (1994). Feminism and nationalism in the third world. London: Zed Books.Google Scholar
 31. Jongerden, J. (2016). Pek çok dünyanın sığdığı bir dünya? PKK, radikal demokrasi ve siyaset ile iktidarı yeniden düşünmek. In E. Aktoprak & C. Kaya (Eds.), 21. yüzyılda milliyetçilik: Teori ve siyaset (pp. 425–444). Ankara: İletişim.Google Scholar
 32. Jongerden, J. (2017). Gender equality and radical democracy: Contractions and conflicts in relation to the “new paradigm” within the Kurdistan Workers’ Party (PKK). Anatoli, 8, 233–256. http://journals.openedition.org/anatoli/618;  https://doi.org/10.4000/anatoli.618.
 33. Jongerden, J., & Akkaya, A. H. (2013). Yeni bir politika arayışı: PKK’nin demokratik özerklik ve demokratik konfederalizm projeleri. In S. Özer (Ed.), Gezi’nin yeryüzü kardeşleri: Direnişin arzu coğrafyaları (pp. 65–89). İstanbul: Otonom.Google Scholar
 34. Jwaideh, W. (1961). The Kurdish nationalist movement: Its origins and development (Unpublished PhD thesis). Syracuse University. Turkish edition: Jwaideh, W. (1999). Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi, Kökeni ve Gelişimi (İ. Çekem & A. Duman, Trans.). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 35. Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, bacılar, yurttaşlar. İstanbul: Metis.Google Scholar
 36. Kirişçi, K., & Winrow, G. M. (1997). The Kurdish question and Turkey: An example of a trans-state ethnic conflict. London: Frank Cass. Turkish edition: Kirişçi, K., & Winrow, G. M. (2002). Kürt Sorununun Kökeni ve Gelişimi (A. Fethi, Trans.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Google Scholar
 37. KJK. (2013). http://www.kjk-online.org/hakkimizda/?lang=tr. Accessed 29 April 2019.
 38. Klein, J. (2001). En-gendering nationalism: The women question in Kurdish nationalist discourse of the late Ottoman period. In S. Mojab (Ed.), Women of a non-state nation: The Kurds (pp. 25–51). Santa Ana, CA: Mazda.Google Scholar
 39. Kürkçü, E., & Duran, R. (1995). Diriliş tamamlandı sıra kurtuluşta. İstanbul: Güneş Ülkesi Yayıncılık.Google Scholar
 40. Kutlay, N. (1994). 49’lar dosyası. İstanbul: Fırat Yayınları.Google Scholar
 41. Kutlay, N. (1998). Anılar. İstanbul: Avesta.Google Scholar
 42. McAdam, et al. (Eds.). (1996). Comparative perspectives on social movements. USA: Cambridge University Press.Google Scholar
 43. McDowall, D. (1997). A modern history of the Kurds. London and New York: I.B. Tauris.Google Scholar
 44. Melucci, A. (1995). The process of collective identity. In H. Johnson & B. Klandermans (Eds.), Social movements and culture (pp. 41–64). London: VCL Press.Google Scholar
 45. Mojab, S. (2000). Vengeance and violence: Kurdish women recount the war. Canadian Woman Studies, 19(4), 89–94.Google Scholar
 46. Najmabadi, A. (1997). The erotic Vatan (homeland) as beloved and mother: To love, to possess, and to protect. Comparative Studies in Society and History, 39(4), 442–467. Turkish edition: Najmabadi, A. (2000). Sevgili ve Ana Olarak Erotik Vatan: Sevmek, Sahiplenmek, Korumak. In A. Altınay (Ed.), Vatan, Millet, Kadınlar (pp. 118–155; T. Güney & E. Gen, Trans.). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 47. Nikitin, B. (2015). Kürtler (N. Uğurlu, Trans.). Şehir: Örgün Yayınevi.Google Scholar
 48. Nuri, İhsan. (1986). Ağrı Dağı isyanı. n.p.: Weşanen Hevkom.Google Scholar
 49. Nuri, İhsan. (1991). Kürtlerin kökeni (2nd Ed.). İstanbul: Doz.Google Scholar
 50. Öcalan, A. (1995). PKK 5. kongresine sunulan politik rapor. n.p.: Güneş Ülkesi Yayıncılık.Google Scholar
 51. Öcalan, A. (1999). Kürt aşkı. İstanbul: Aram Yayınları.Google Scholar
 52. Öcalan, A. (2000). Nasıl yaşamalı (Vol. 1). İstanbul: Mem Yayınları.Google Scholar
 53. Öcalan, A., & Belli, M. (1999). Büyük dönüşüm. n.p.: Alternatif Yayınları.Google Scholar
 54. Öcalan, A. (2004). Bir halkı savunmak. İstanbul: Çetin Yayınları.Google Scholar
 55. Olson, R. (1992). Kürt milliyetçiliğinin kaynakları ve Şeyh Said isyanı (1880–1925). Ankara: Özge Yayınları.Google Scholar
 56. Oran, B. (2002). Kürt milliyetçiliğinin diyalektiği. In T. Bora (Ed.), Modern Türkiye’de siyasi düşünce: Milliyetçilik (Vol. 4, pp. 871–879). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 57. Özcan, A. N. (1999). PKK (Kürdistan İşçi Partisi) tarihi, ideolojisi, yöntemi. Ankara: ASAM.Google Scholar
 58. Saigol, R. (2000). Militarizasyon, ulus ve toplumsal cinsiyet: Şiddetli çatışma alanları olarak kadın bedenleri. In A. Altınay (Ed.), Vatan millet, kadınlar (pp. 129–165; T. Güney, Trans.). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 59. Sayın, M. (1998). Erkeği öldürmek. İstanbul: Zelal Yayınları.Google Scholar
 60. Scott, A. H., Benfor, R., & Snow, D. A. (1994). Identity fields: Framing processes and social construction of movement identities. In E. Larana, et al. (Eds.), New social movements from ideology to identity (pp. 185–208). Philadelphia: Temple University Press.Google Scholar
 61. Serok, M. (2001). Kadının toplumsal sözleşmesi. İstanbul: Hevi Yayınları.Google Scholar
 62. Shawn, E. G. (2017). Are female counterinsurgency units effective? A case study of female Kurdish militias of Iraq and Syria (Unpublished MA thesis). Georgetown University, Washington, DC.Google Scholar
 63. Şimşek, S. (2004). New social movements in Turkey since 1980. Turkish Studies, 5(2), 111–139.  https://doi.org/10.1080/1468384042000228611.CrossRefGoogle Scholar
 64. Somersan, S. (2004). Sosyal bilimlerde etnisite ve ırk. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 65. Toktamış, K. (2018). Yashar khanum: The woman for whom the war never ended. In T. Pudlocki & K. Ruszala (Eds.), Intellectuals and World War I. A Central European perspective (pp. 283–306). Miekka: Jagiellonian University Press.Google Scholar
 66. Türkyılmaz, Z. (2016). Maternal colonialism and Turkish women’s burden in Dersim: Educating the “Mountain Flowers” of Dersim. Journal of Women’s History, 28(3), 162–186.  https://doi.org/10.1353/jowh.2016.0029.CrossRefGoogle Scholar
 67. What is Jineoloji? https://jineoloji.org/en/what-is-jineoloji/. Accessed 8 February 2019.
 68. Yalçın-Heckmann, L., & Gelder, P. (2000). Das Bild der Kurdinnen im Wandel des Politischen Diskurses in der Türkei der 1990er Jahre - Einige Kritische Bemerkungen. In E. Savelsberg (Ed.), Kurdische Frauen und das Bild der Kurdischen Frau (pp. 77–104). Münster: LIT. Turkish edition: Yalçın-Heckmann, L., & Gelder, P. (2000). 90’larda Türkiye’de Siyasal Söylemin Dönüşümü Çerçevesinde Kürt Kadınların İmajı: Bazı Eleştirel Değerlendirmeler. In A. Altınay (Ed.), Vatan Millet, Kadınlar (pp. 308–338; T. Bora, Trans.). İstanbul: İletişim.Google Scholar
 69. Yeğen, M. (1999). Devlet söyleminde Kürt sorunu. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 70. Yeniay, Ö. (2017). Topraksızlar hareketi ve Kürt özgürlük mücadelesinde alternatif yaşam ve ekoloji: Tartışmalar/karşılaştırmalar. Toplum ve Kuram, 12, 33–55.Google Scholar
 71. Yeşil, S. (2003). Unfolding republican patriarchy: The case of young Kurdish women at the girls’ vocational boarding school in Elazığ (Unpublished MA thesis). Middle East Technical University, Ankara.Google Scholar
 72. Yücel, M. (1999). Kürt basın tarihi. İstanbul: Aram.Google Scholar
 73. Yüksel, M. (2011). Dengbêj, mullah, intelligentsia: The survival and revival of Kurdish-Kurmanji language in the Middle East, 1925–1960 (Unpublished PhD thesis). Chicago, IL: University of Chicago.Google Scholar
 74. Yüksel, M. (2016). On the borders of the Turkish and Iranian nation-states: The story of Ferzende and Besra. Middle Eastern Studies, 52(4), 656–676.  https://doi.org/10.1080/00263206.2016.1147436.CrossRefGoogle Scholar
 75. Zan Enstitü. (2011). Kürt hareketinin kronolojisi, 1999–2011. Toplum ve Kuram, 5, 21–51. http://zanenstitu.org/uploads/dosyalar/Kitaplar/Toplum%20ve%20Kuram/5.%20SayA%CC%88%C2%B1/21_PDFsam_toplumvekuram5.pdf. Accessed 5 February 2019.

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 • Handan Çağlayan
  • 1
 1. 1.Bamberg Otto Friedrich UniversityBambergGermany

Personalised recommendations