Advertisement

Demographic Profile of Syrians in Turkey

 • Tuğba AdalıEmail author
 • Ahmet Sinan Türkyılmaz
Chapter
Part of the European Studies of Population book series (ESPO, volume 20)

Abstract

Turkey currently hosts the largest number of Syrian refugees, with a population of 3.6 million people, for whom the Turkish State defined a “temporary protection” status. The flows started in April 2011, and arrivers were directed to camps for the first 2 years. However, the size of the flow did not permit this after 2013, and most Syrian people now live in urban areas of mainly big cities. Demographic surveys show that the arriver population is much younger than the population of Turkey, and there are indications of high fertility. There are also studies indicating problems regarding Syrian children’s access to education, and the working age population’s access to formal labor. This chapter reviews these issues based on existing data sources and publications.

Keywords

Temporary protection Syrian refugees Turkey Mass migration Forced migration 

References

 1. 2013 Turkey Demographic and Health Survey Data. (2014). Hacettepe University Institute of Population Studies Data Archive. Ankara. Retrieved from http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa/download.php
 2. AFAD. (2011). Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Yardımlarımız Kesintisiz Olarak Devam Ediyor [Our Aid to the Citizens of Syrian Arab Republic are ongoing]. Retrieved April 23, 2018, from https://www.afad.gov.tr/tr/3123/Suriye-Arap-Cumhuriyeti-Vatandaslarina-Yardimlarimiz-Kesintisiz-Olarak-Devam-Ediyor
 3. AFAD. (2013a). 30 Aralık 2013 İtibariyle Barınma Merkezlerinde 210.358 Suriye Vatandaşı Bulunmaktadır [There are 210,358 Syrian Citizens in Acommodation Centers as of December 30, 2013]. Retrieved April 23, 2018, from https://www.afad.gov.tr/tr/2988/30-Aralik-2013-Itibariyle-Barinma-Merkezlerinde-210-358-Suriye-Vatandasi-Bulunmaktadir
 4. AFAD. (2013b). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları [Syrian Asylum Seekers in Turkey, Results of the 2013 Field Survey]. Retrieved from https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf
 5. AFAD. (2014). Türkiye’deki Yabancılar Sempozyumda Ele Alınıyor [Foreigners in Turkey Discussed at Symposium]. Retrieved April 23, 2018, from https://www.afad.gov.tr/tr/2876/Turkiyedeki-Yabancilar-Sempozyumda-Ele-Aliniyor
 6. AFAD. (2017). Field Survey on Demographic View, Living Conditions and Future Expectations of Syrians in Turkey. Retrieved from https://www.afad.gov.tr/upload/Node/25335/xfiles/17b-Field_Survey_on_Demographic_View_Living_Conditions_and_Future_Expectations_of_Syrians_in_Turkey_2017_English_1.pdf
 7. AFAD. (2018a). Geçici Barınma Merkezleri 15.10.2018 [Temporary Accomodation Centers 15.10.2018]. Retrieved January 10, 2019, from https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/15_10_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu_1.pdf
 8. AFAD. (2018b). Geçici Barınma Merkezleri 02.01.2018 [Temporary Accomodation Centers 02.01.2018]. Retrieved April 23, 2018, from https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/02_01_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu.pdf
 9. AIDA. (2018). Treatment of Specific Nationalities – Turkey | Asylum Information Database. Retrieved March 19, 2018, from http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/treatment-specific-nationalities
 10. Amnesty International. (2017). The EU-Turkey Deal: Europe’s Year of Shame. Retrieved March 19, 2018, from https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/the-eu-turkey-deal-europes-year-of-shame/
 11. Atasü-Topçuoğlu, R. (2018). Media Discussion on the Naturalization Policy for Syrians in Turkey. International Migration. 57(2): 283–297.  https://doi.org/10.1111/imig.12463.CrossRefGoogle Scholar
 12. BBC News. (2012). Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 70 bine yaklaştı [The number of Syrian refugees in Turkey reached 70 thousand]. Retrieved March 19, 2018, from http://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/08/120820_turkey_syria.shtml
 13. BBC Türkçe. (2016). Suriyelilere vatandaşlık: AKP seçmeni ne diyor? [Citizenship for Syrians: What do AKP voters say?]. Retrieved April 30, 2018, from http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-36780544
 14. Bölükbaş, F. (2016). The Language Needs Analysis of Syrian Refugees: Istanbul Sample. The Journal of International Social Research, 9(46): 21–31. Retrieved from http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi46_pdf/1dil_edebiyat/bolukbas_fatma.pdfCrossRefGoogle Scholar
 15. Çorabatır, M., & Hassa, F. (2013). Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler için Yaptıkları Çalışmalar ile ilgili Rapor [Report on the Studies Conducted by NGOs in Turkey on Syrian Refugees]. Retrieved from http://www.igamder.org/wp-content/uploads/2012/06/Suriye-STK-Raporu.pdf
 16. Coşkun, İ., & Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası [Roadmap for the Education of Syrians in Turkey]. Retrieved from http://file.setav.org/Files/Pdf/20160906135243_turkiyedeki-suriyelilerin-egitiminde-yol-haritasi-pdf.pdf
 17. Deutsche Welle Türkçe. (2017). Türkiye’de Mülteci Sayısı Tahmin Edilenden Yüksek [The Number of Refugees in Turkey is Higher than Existing Estimates]. Retrieved April 28, 2018, from http://www.dw.com/tr/türkiyede-mülteci-sayısıtahmin-edilenden-yüksek/a-39323369
 18. Deutsche Welle Türkçe. (2018). Suriyelilerin İstanbul’a Kaydı Durduruldu [Registration of Syrians in İstanbul Paused]. Retrieved April 30, 2018, from http://www.dw.com/tr/suriyelilerin-istanbula-kaydı-durduruldu/a-42465450
 19. Dizman, A. O. (2012). Geçici Koruma Politikası ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler [The Temporary Protection Policy and Syrians Seeking Asylum in Turkey]. Retrieved from http://www.tepav.org.tr/upload/files/1346221434-0.Gecici_Koruma_Politikasi_ve_Turkiye_ye_Siginan_Suriyeliler.pdf
 20. Erdoğan, M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum (2nd ed.) [Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration]. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 21. Erdoğan, M., & Ünver, C. (2015). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri [The Views, Expectations and Recommendations of Turkish Business World on Syrians]. Retrieved from http://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/353-goc/353-goc.pdf
 22. European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. (2013). Annual Risk Analysis 2014. Retrieved from https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf
 23. European Economic and Social Committee. (2018). The Role of Turkey in the Refugee Crisis. Retrieved May 1, 2018, from https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/role-turkey-refugee-crisis
 24. Fowler, M., & Korn-Bursztyn, C. (2015). Acculturation in Immigrant Youths: The Role of Adaptation in Mental Health. In A. Bursztyn & C. Korn-Bursztyn (Eds.), Immigrant Children and Youth: Psychological Challenges. Santa Barbara, CA, US: Praeger/ABC-CLIO. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=z_nnCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u4IxOxqUUd&sig=-5Ou_-TQB1wF4PXjnjNQrod8LAY
 25. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik [Regulations on Work Permit of Foreigners under Temporary Protection]. (2016). Pub. L. No. 6575. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf
 26. Geçici Koruma Yönetmeliği [Regulations on Temporary Protection]. (2014). Pub. L. No. RG: 22.10.2014, 29153. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf
 27. Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [Regulations for Changes in the Regulations on Temporary Protection]. (2018). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316-15.pdf
 28. GIGM. (2014). Adres Bildirimi Belgeleri [Documents for Address Registrations]. Retrieved April 28, 2018, from http://www.goc.gov.tr/icerik6/adres-bildirimi-belgeleri_350_359_1122_icerik
 29. GIGM. (2015a). 2013 Türkiye Göç Raporu [2013 Turkey Migration Report]. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/files/files/2013_yillik_goc_raporu.pdf
 30. GIGM. (2015b). Geçici Koruma Yabancı Kimlik No [Temporary Protection Foreigner ID Number]. Retrieved March 19, 2018, from http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma-yabanci-kimlik-no_350_359_7830_icerik
 31. GIGM. (2015c). Geçici Korumanın Unsurları [The Aspects of Temporary Protection]. Retrieved March 18, 2018, from http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-korumanin-unsurlari_409_558_1095
 32. GIGM. (2016a). 2014 Türkiye Göç Raporu [2014 Turkey Migration Report]. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/files/files/2014_yillik_goc_raporu.pdf
 33. GIGM. (2016b). 2015 Türkiye Göç Raporu [2015 Turkey Migration Report]. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/files/files/2015_yillik_goc_raporu.pdf
 34. GIGM. (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu [2017 Turkey Migration Report]. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf
 35. GIGM. (2018a). Göç İstatistikleri/Geçici Koruma [Migration Statistics/Temporary Protection]. Retrieved January 4, 2019, from http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713
 36. GIGM. (2018b). Göç İstatistikleri/İkamet İzinleri [Migration Statistics/Residence Permits]. Retrieved April 27, 2018, from http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izinleri_363_378_4709_icerik
 37. GIGM. (2018c). Ülkemizde Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Dağılımı 28.12.2017 [The Distribution of Syrians under Temporary Protectrion in our Country 28.12.2017]. Retrieved January 16, 2018, from http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
 38. GIGM. (2019a). 4 Nisan 2016 Tarihinden İtibaren Teslim Alınan Düzensiz Göçmenler [Irregular Migrants Received Back since April 4, 2016]. Retrieved January 9, 2019, from http://www.goc.gov.tr/icerik6/geri-alim_363_378_10093_icerik
 39. GIGM. (2019b). Geçici Koruma 10.01.2019 [Temporary Protection 10.01.2019]. Retrieved January 15, 2019, from http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713
 40. GIGM. (2019c).Göç İstatistikleri/ İkamet İzinleri [Migration Statistics/Residence Permits]. Retrieved January 15, 2019, from http://www.goc.gov.tr/icerik3/ikamet-izinleri_363_378_4709
 41. Güçer, M., Karaca, S., & Dinçer, O. B. (2013). Suriyeli Mülteciler [Syrian Refugees]. Retrieved from https://stratejisite.files.wordpress.com/2015/10/snrlar-arasnda-yaam-sava-suriyeli-mlteciler-alan-almas.pdf
 42. haber3. (2012). İçişleri Bakanı Şahin: Suriyeden Gelen ve Pasaportu Olan Suriye Vatandaşlarına, Sınır İllerimiz Hariç Bir Yıl İkamet İzni Verilmiştir, Verilmektedir [Ministry of Interior Sahin: One Year Residence Permits are Granted for Syrian Citizens Arriving with Passports]. Retrieved March 18, 2018, from https://www.haber3.com/guncel/icisleri-bakani-sahin-1-suriyeden-gelen-ve-pasaportu-olan-haberi-1594465
 43. haber7. (2012). İşte Türkiye’deki Son Suriyeli Sayısı [Here is the most Recent Figure on Syrians in Turkey]. Retrieved April 23, 2018, from http://www.haber7.com/guncel/haber/967660-iste-turkiyedeki-son-suriyeli-sayisi
 44. Hatay Gazetesi. (2018). Suriyelilere Türkçe Dersi [Turkish Courses to Syrians]. Retrieved April 30, 2018, from http://www.hataygazetesi.com/haberDetay-1106-suriyelilere-turkce-dersi
 45. Human Rights Watch. (2018). Protecting Refugees. Retrieved from https://www.hrw.org/reports/2000/turkey2/Turk009-10.htm
 46. Hürriyet. (2014). Suriyelilerin Yüzde 54.97’sinin Kaydı Tamam [54.97 Percent of Syrians are Registrered]. Retrieved March 19, 2018, from http://www.hurriyet.com.tr/gundem/suriyelilerin-yuzde-54-97sinin-kaydi-tamam-27060028
 47. İçduygu, A. (2015). Syrian Refugees in Turkey: The Long Road Ahead. Retrieved from https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/TCM-Protection-Syria.pdf
 48. İçduygu, A. (2016). After the EU-Turkey refugee deal: a perspective from Turkey | Clingendael. Retrieved March 19, 2018, from https://www.clingendael.org/publication/after-eu-turkey-refugee-deal-perspective-turkey
 49. INGEV & IPSOS. (2017). Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü Özet Değerlendirme [Syrian Refugee Lives Monitor Summary Report]. Retrieved from http://ingev.org/wp-content/uploads/2017/07/Multeci-Hayatlar-Monitorü.pdf
 50. International Committee of the Red Cross. (2017). Tragedy at Evros: A Perilous River Crossing to Greece. International Committee of the Red Cross. Retrieved March 19, 2018, from https://www.icrc.org/en/document/tragedy-evros-perilous-river-crossing-greece
 51. İSMEK. (2018). İSMEK Yabancılar İçin Türkçe Kursu [İSMEK Turkish Courses for Foreigners]. Retrieved April 30, 2018, from https://www.ismekkurs.com/yabancilar-icin-turkce-kursu
 52. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2017). Büyükşehir’den Suriyelilere Türkçe Dil Kursu [Turkish Courses to Syrians by the Metropolitan Municipality]. Retrieved April 30, 2018, from https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2017/03/02/buyuksehirden-suriyelilere-turkce-dil-kursu
 53. Kap, D. (2014). Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları [Syrian Refugees: Turkey’s Potental Citizens]. Akademik Perspektif, Aralık 201. Retrieved from http://www.ikv.org.tr/images/files/Akademik-Perspektif-Aralik-2014_30–35(1).pdf
 54. Karaca, S., & Doğan, U. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu [The Report of the Problems of Syrian Migrants Workshop]. Retrieved from http://www.madde14.org/images/b/b0/MersinUnivSuriyeCalistay.pdf
 55. Kaygisiz, İ. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri [The Effects of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market]. Retrieved from http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Dünyadan/2017/Du308nyadan–SuriyeliMu308ltecilerin Tu308rkiye I307s327gu308cu308 Piyasasina Etkileri.pdf
 56. Küçük Para. (2016). Suriyeli Vatandaşlara Geçici Koruma Kimlik Belgesi Müjdesi [Good News of Temporary Protection ID Cards to Syrian Citizens]. Retrieved April 28, 2018, from https://www.kucukpara.com/gundem/suriyeli-vatandaslaragecici-koruma-kimlik-belgesi-mujdesi/
 57. Law on Foreigners and International Protection. (2013). Pub. L. No. 6458. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf
 58. McGinn, T. (2000). Reproductive Health of War-Affected Populations: What Do We Know? International Family Planning Perspectives, 26(4): 174–180. Retrieved from https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/2617400.pdfCrossRefGoogle Scholar
 59. Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi [Supporting the Integration of Syrian Children to the Turkish Education System Project]. Retrieved from https://pictes.meb.gov.tr/izleme/Content/Dosyalar/02171217_ArastYrma_ve_raporlar.pdf
 60. Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Bakan Yılmaz: 608 bin Suriyeli çocuğun eğitime erişimi sağlanmıştır [Minister Yılmaz: 608 thousand Syrian Children are Enabled to Access Education]. Retrieved January 15, 2019, from http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-608-bin-suriyeli-cocugun-egitime-erisimi-saglanmistir/haber/15549/tr
 61. Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Geçici Koruma Kapsamı Altındaki Öğrencilerin Eğitim Hizmetleri [Education Services to the Students under Temporary Protection]. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecicikoruma_363_378_4713_icerik
 62. Milliyet. (2013). Suriyeli sığınmacılara kimlik kartı verilecek [Syrian Asylum Seekers to Receive ID Cards]. Retrieved March 18, 2018, from http://www.milliyet.com.tr/suriyeli-siginmacilara-kimlik/gundem/detay/1722735/default.htm
 63. Milliyet. (2016). Suriyeliler Çalıştıkları Yerlerden Paralarını Alamadı [Syrians were not Paid where They Worked]. Retrieved April 29, 2018, from http://www.milliyet.com.tr/suriyeliler-calistiklari-yerlerden-paralarini-malatya-yerelhaber-1428184/
 64. Milliyet. (2017). Suriye’ye Dönüşler Sürüyor [Returns to Syria Continue]. Retrieved March 19, 2018, from http://www.milliyet.com.tr/suriye-ye-donusler-suruyor-kilis-yerelhaber-2188604/
 65. Murray, D., & Clayton, J. (2015). UNHCR Says most of Syrians arriving in Greece are Students. Retrieved March 19, 2018, from http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5666ddda6/unhcr-says-syrians-arriving-greece-students.html
 66. Nimer, M., & Oruç, T. (2019). Sustainable Approaches to Humanitarian Assistance in the Field of Language Education for Adult Refugees in Turkey. Retrieved from http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2019/04/Maissam-Nimer_PolicyBrief.pdf
 67. Öner, Ş. (2018). Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği [Unexpected Guests: Future of Turkish Society from Syrian refugees’ perspectives]. In B. Kartal & U. Manço (Eds.). Türkiye’nin Göç Yönetiminin Dünü ve Bugünü [Past and present of Turkey’s migration management], Transnational Press, London: 336.Google Scholar
 68. Özer, Y. Y., Komsuoğlu, A. & Özde-Ateşok, Z. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Education of Syrian Children in Turkey: Problems and Suggestions]. Asos Journal, 4(37), 37–76. Retrieved from http://www.asosjournal.com/Makaleler/913122809_a.pdf
 69. Reuters. (2019). EU-Turkey Migrant Deal “Not Working Properly”: Germany’s Merkel. Retrieved January 15, 2019, from https://www.reuters.com/article/us-greece-germany-merkel-refugees/eu-turkey-migrant-deal-not-working-properly-germanys-merkel-idUSKCN1P51VX
 70. Rittersberger-Tılıç, H. (2017). From “forced to leave” to “forced to stay”: Syrian “refugees” in Turkey. Turkish Journal of Population Studies, 3738, 7-26. Retrieved from http://www.hips.hacettepe.edu.tr/nbd_cilt37_38/makale1.pdf
 71. Sasnal, P. (2015). Who are they? Two profiles of Syrian refugees. The Polish Institute of International Affairs Policy Paper, 36(138). Retrieved from https://www.pism.pl/files/?id_plik=20798
 72. Şengül, İ. (2015). Avrupa’da Geçici Koruma Örnekleri [Examples of Temporary Protection Regimes in Europe]. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/a g k r kitap.pdf
 73. Seydi, A.R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar [Policies of Turkey Regarding the Solution of Educational Problems of Syrian Refugees]. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 31, 267–305. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117753
 74. Sieverding, M., & Krafft, C. (2018). Demographic Change During Forced Migration: Comparing Marriage and Fertility Among Syrian Refugees in Jordan and the Pre-conflict Syrian Population. In Third Human Fertility Database Symposium. Retrieved from https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Conferences/2018/Fertility_across_time_and_space/Presentations/Sieverding_Krafft_WIC18-3rdHFD.pdf
 75. Sieverding, M., Krafft, C., & Berri, N. (2018). How are Families Changing in Jordan? New Evidence on Marriage and Fertility Trends among Jordanians and Syrian Refugees (Policy Brief).Google Scholar
 76. Şimşek, D. (2018). Transnational Activities of Syrian Refugees in Turkey: Hindering or Supporting Integration. International Migration, 57(2): 268−282. https://doi.org/10.1111/imig.12489.CrossRefGoogle Scholar
 77. Sözcü. (2016). Suriyelilerin Yüzde 1.5’i Yüksek Okul Mezunu, Yüzde 5’i Meslek Sahibi [1.5 Percent of Syrians Have Undergraduate degrees, 5 Percent Have an Occupation]. Retrieved March 19, 2018, from http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/suriyelilerin-yuzde-1-5i-yuksek-okul-mezunu-yuzde-5i-meslek-sahibi-1311553/
 78. Sputnik News. (2018). AK Partili Uslu, Vatandaşlık Hakkı Verilen Suriyeli Sayısını Açıkladı [Uslu from Justice and Development Party Announced the Number of Syrians Granted Citizenship]. Retrieved January 15, 2019, from https://tr.sputniknews.com/turkiye/201811141036137164-kac-suriyeli-vatandaslik-hakki-kazandi/
 79. Sunata, U. (2017). Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü Genel Değerlendirme [Syrian Refugee Lives Monitor General Evaluation]. Retrieved from https://www.academia.edu/35442271/MULTECI_HAYATLAR-MONITORU.PDF
 80. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2011). Work permits of foreigners 2011. Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1299/yabanciizin_2011.pdf
 81. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2012). Work permits of foreigners 2012. Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1302/yabanciizin2012.pdf
 82. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2013). Work permits of foreigners 2013. Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1303/yabanciizin2013.pdf
 83. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2014). Work permits of foreigners 2014. Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1304/yabanciizin2014.pdf
 84. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2015). Work permits of foreigners 2015. Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1305/yabanciizin2015.pdf
 85. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2016). Work permits of foreigners 2016. Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1306/yabanciizin2016.pdf
 86. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2017). Work permits of foreigners 2017. Retrieved from https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/3372/yabanciizin2017.pdf
 87. Taştan, C., & Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi Güçlükler ve Öneriler [The Education of Syrian Children Drawbacks and Suggestions]. Retrieved from http://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Suriye_Rapor_TURKCE_pdf.pdf
 88. teyit.org. (2017). Suriyeliler istedikleri üniversiteye hiçbir koşul olmadan girebiliyor iddiası [The Claim that Syrians can Enter Their University of Choice without Constraints]. Retrieved April 30, 2018, from https://teyit.org/suriyeliler-universiteye-kosulsuz-sinavsiz-girebiliyor-iddiasi/
 89. The France 24 Observers. (2017). Disenchanted by Europe, Syrian Refugees Try to Head Back to Turkey. Retrieved April 30, 2018, from http://observers.france24.com/en/20170706-disenchanted-europe-syrian-refugees-try-head-back-turkey
 90. Tokuzlu, L. B. (2007). Migration Law in Turkey. Cooperation Project on the Social Integration of Immigrants, Migration, and the Movement of Persons. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8163/CARIM_A&SN_2007_01.pdf?sequence=1
 91. Türk Vatandaşlığı Kanunu. (2009). [Turkish Citizenship Law]. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/icerik3/turk-vatandasligi-kanunu_333_334_629
 92. Turkish Statistical Institute. (2019a). Median age by sex, 2007-2018. Retrieved from http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1339
 93. Turkish Statistical Institute. (2019b). Population of Province/district Centers and Towns/Villages by Age Group and Sex, 2007-2018. Retrieved February 2, 2019, from http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=945
 94. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. (2012). Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu 24. Dönem 2. Yasama Yılı 2012 [Investigation Report on the Tent Accomodation Centers where Syrian Citizens Seeking Asylum in Our Country are Residing]. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/28_02_2012_1.pdf
 95. Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti’nde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge. (2012). [Regulations on the Acceptance and Residence of Syrian Arab Republic Citizens who Arrived to Turkey for Mass Refuge and Stateless Persons who Used to Reside in the Syrian Arab Republic]. Date issued by Ministry of Interior: 30.03.2012.Google Scholar
 96. Türkiye İş Kurumu. (2017). Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Mesleki Eğitimi [Vocational Training for Foreigners Under Temporary Protection]. Retrieved April 30, 2018, from https://umraniye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_05/17152449_BYLGY_-_iYkur.pdf
 97. Türkiyeye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (1994). [Regulations on the Procedures and Principles Related to Population Movements and Aliens Arriving in Turkey either as Individuals or in Groups Wishing to Seek Asylum either from Turkey or Requesting Residence Permits in order to Seek Asylum from Another Country]. Pub. L. No. 94/6169. Date issued on Official Gazette: 30.11.1994 R.G. No : 22127, Turkey. Retrieved from http://www.multeci.org.tr/wpcontent/uploads/2016/12/1994-Yonetmeligi.pdf
 98. Türkmen Sanduvac, Z. M. (2013). Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar için Durum Analizi Raporu [Situation Analysis Report for Syrian Asylum Seekers Living Outside Camps]. Retrieved from http://mavikalem.org/wp-content/uploads/DURUM-ANALIZI-SURIYELI-SIGINMACILAR_SANLIURFA-2013-.pdf
 99. Uluslararası Af Örgütü. (2016). Güvenli olmayan sığınak [Unsafe Shelter]. Retrieved from http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=575137a84
 100. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu. (2013). Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı Suriyeli Mülteciler [Struggle to live between borders, Syrian refugees]. Retrieved from http://www.madde14.org/images/1/13/Usaksuriye2013.pdf
 101. UNDP Türkiye. (2017). Suriyeliler için Mesleki Eğitim Kursları Tüm Hızıyla Devam Ediyor [Vocational Training for Syrians is Ongoing]. Retrieved April 30, 2018, from http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2017/01/suriyeliler-icin-mesleki-eitim-kurslar-tuem-hzyla-devam-ediyor%2D%2D.html
 102. UNHCR. (2012). 2012-2016 Education Strategy Summary. Retrieved from http://www.unhcr.org/4af7e71d9.pdf
 103. UNHCR. (2013a). Monthly Summary on Syrian Refugees in Turkey 31 December 2013. Retrieved from https://data2.unhcr.org/en/documents/download/39616
 104. UNHCR. (2013b). UNHCR statistical yearbook 2012, 12th edition. Retrieved from http://www.unhcr.org/static/statistical_yearbook/2012/2012-12_SYB12_FULLBOOK_low.zip
 105. UNHCR. (2014). Central Mediterranean Sea Initiative. Retrieved from http://www.unhcr.org/542c07e39.pdf
 106. UNHCR. (2015a). Europe Refugees & Migrants Emergency Response Nationality of Arrivals to Greece, Italy and Spain. Retrieved from https://data2.unhcr.org/en/documents/download/46970
 107. UNHCR. (2015b). UNHCR Statistical Yearbook 2013, 13th edition. Retrieved from http://www.unhcr.org/static/statistical_yearbook/2013/fullbook.zip
 108. UNHCR. (2015c). UNHCR Statistical Yearbook 2014, 14th edition, Statistical Annexes (zip files). Retrieved from http://www.unhcr.org/statisticalyearbook/2014-annex-tables.zip
 109. UNHCR. (2016). Profiling of Syrian arrivals on Greek Islands in January 2016. Retrieved from http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
 110. UNHCR. (2017a). Desperate Journeys January to September 2017. Retrieved from https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60865
 111. UNHCR. (2017b). Greece Sea Arrivals Dashboard. Retrieved from https://data2.unhcr.org/es/documents/download/61492
 112. UNHCR. (2017c). Returns from Greece to Turkey Greece 31 December 2017. Retrieved from https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/61473
 113. UNHCR. (2017d). UNHCR – UNHCR Statistical Yearbook 2016, 16th edition. Retrieved from https://www.unhcr.org/statistics/country/5a8ee0387/unhcr-statistical-yearbook-2016-16th-edition.html
 114. UNHCR. (2017e). UNHCR Global Trends Forced Displacement in 2016. Retrieved from http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf
 115. UNHCR. (2017f). UNHCR Statistical Yearbook 2015, 15th edition. Retrieved from http://www.unhcr.org/statistics/country/59b294387/unhcr-statistical-yearbook-2015-15th-edition.html
 116. UNHCR. (2018a). Global Trends Forced Displacement in 2017. Retrieved from https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
 117. UNHCR. (2018b). Resettlement Criteria. Retrieved April 23, 2018, from http://www.unhcr.org/protection/resettlement/558c015e9/resettlement-criteria.html
 118. UNHCR. (2018c). Returns from Greece to Turkey 31 December 2018. Retrieved January 4, 2019, from https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67482
 119. UNHCR. (2018d). UNHCR Greece Sea Arrivals Dashboard Overview november 2018. Retrieved from https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67184
 120. UNHCR Bureau for Europe. (2016). Refugees & Migrants sea Arrivals in Europe. Retrieved from https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/53447
 121. UNHCR Turkey. (2018). Türk Makamları Tarafından Kayıt [Registration by Turkish Officials]. Retrieved March 19, 2018, from http://help.unhcr.org/turkey/tr/information-for-syrians/reception-and-registration-with-the-turkish-authorities/
 122. United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division. (2017). World Population Prospects: The 2017 revision, custom data acquired via website.Google Scholar
 123. UNHCR. (2019a). UNHCR Resettlement Data Finder. Retrieved January 10, 2019, from https://rsq.unhcr.org/en/#BC2z
 124. UNHCR. (2019b). Syria Regional Refugee Response. Retrieved January 10, 2019, from https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
 125. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2018). Syrian Arab Republic. Retrieved January 24, 2019, from http://www.unocha.org/syrian-arab-republic
 126. Urfa Haber. (2012). Suriye’den Pasapoırtla Geldiler, Şanlıurfa’da Çadır Kurdular [They arrived from Syria with passports, built tents in Şanlıurfa]. Retrieved from https://urfahaber.net/haber/suriyeden-pasaportla-geldiler-sanliurfada-cadir-kurdular-11075.html
 127. Uyan-Semerci, P., & Erdoğan, E. (2018). Who Cannot Access Education? Difficulties of Being a Student for Children from Syria in Turkey. Vulnerable Children and Youth Studies, 13(1), 30–45.  https://doi.org/10.1080/17450128.2017.1372654.CrossRefGoogle Scholar
 128. Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri Hakkında Genelge. (2014). 2014/21 [Circular on Education Services to Foreigners]. Retrieved from http://www.ilkergedik.net/uploads/dokuman/2014-21 say__l__ genelge.pdf
 129. Yıldız, T., & Yıldız, İ. (2017). Suriyelilerin Türkiye Ekonomisinde Kayıt Dışı İstihdasma Etkileri ve Bunun bir Yansıması Olarak Türkiye’ye Maliyetleri Üzerine bir İnceleme [A Study on the Effects of Syrias on the Shadow Employment in Turkish Economy and Their Costs to Turkey as a Reflection]. Journal of Economics Business and Political Researches Year, 2(23), 30–4630. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/311124
 130. Yükseköğrenim Kurulu. (2019). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi [Higher Education Information Management System]. Retrieved April 29, 2019, from https://istatistik.yok.gov.tr/

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Hacettepe University of Institute of Population StudiesAnkaraTurkey

Personalised recommendations