Advertisement

Finding Stable Region of Torsional Vibrations of Agro-Industrial Rotary Cultivators

 • S. A. PartkoEmail author
 • L. M. Groshev
 • A. N. Sirotenko
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mechanical Engineering book series (LNME)

Abstract

Numerous factors affect the quality of soil cultivation. The modeling of the cultivation-affecting processes requires considering the parameters of the implement as well as those of the machine with a transfer link. The research team has found the stable region of torsional vibrations for tractors and cultivators. The implement drive is considered to be a single-mass dynamic system engaged in torsional vibrations. The moment of inertia and the system rotation angle is applied to the tiller axis. The paper presents a differential equation of torsional vibrations written in the operator form and in the characteristic form to study the effects of process parameters on the elasto-dissipative characteristic of the drive. The condition of ensuring stable torsional vibrations and zero self-oscillations in the drive has been defined.

Keywords

Torsional vibrations Stability Aperiodic link Moment of inertia Elasto-dissipative 

References

 1. 1.
  Partko SA (2011) O chuvstvitelnosti k sinkhronizatsii i zakhvatyvaniyu kolebany privoda koles i korpusa mobilnykh mashin (APKAgro-Industrial Complex Machine Housing and Wheel Drives: Sensitivity to Synchronization and Capturing of Vibrations). Advanced Technologies in Mechanical Engineering (Sovremennye tekhnologii v mashinostroyenii). In: Proceedings of the XV international applied research conference, Penza, pp 168–170Google Scholar
 2. 2.
  Groshev LM, Partko SA, Sirotenko AN (2017) Effect of longitudinal-angular oscillations of the harvester-thresher separator on smooth motion of the reaper. Vestnik Don State Tech Univ 17(2):131–135CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Groshev LM, Partko SA, Sirotenko AN (2016) Application of mathematical simulation methods in the study of mobile agricultural machines frames dynamics. Sci Rev 23:92–95Google Scholar
 4. 4.
  Partko S (2008) Vibratory parameters optimization of harvester’s running gear system. Vestnik Don State Tech Univ 8(2):141–144Google Scholar
 5. 5.
  Groshev LM, Partko SA (2017) Vliyaniye variatsii massovo-geometricheskikh i uprugo-dissipativnykh kharakteristik mobilnogo agregata na ego dinamicheskuyu nagruzhennost (How the Mass, Geometry, and Elasto-Dissipative Characteristics of a Mobile Unit Affect Its Dynamic Load). In: State-of-the-art and prospects of agricultural mechanical engineering (Sostoyaniye i perspektivy razvitiya selskokhozyaystvennogo mashinostroyeniya). Proceedings of the X international anniversary applied research conference hosted as part of the 20th international agro-industrial convention interagromash 2017, Rostov-on-Don, pp 39–41Google Scholar
 6. 6.
  Groshev LM, Partko SA, Sirotenko AN, Dyachenko AG (2013) Sravneniye parametrov razgona mobilnoy mashiny s mekhanicheskim i gidromekhanicheskim (privodomComparing the acceleration parameters of a mobile machine: mechanical vs hydromechanical drive). In: State-of-the-art and prospects of agricultural mechanical engineering (Sostoyaniye i perspektivy razvitiya selskokhozyaystvennogo mashinostroyeniya). Proceedings of the 6th international applied research conference hosted as part of the 16th international agro-industrial convention interagromash 2013, DSTU Publ., Rostov-on-Don, pp 74–76Google Scholar
 7. 7.
  Groshev LM, Partko SA (2016) Issledovaniye ratsionalnogo spektralnogo sostava kolebany khodovoy sistemy zernouborochnogo kombayna (Studying the rational spectral composition of vibrations in the harvester undercarriage). In: State-of-the-art and prospects of agricultural mechanical engineering (Sostoyaniye i perspektivy razvitiya selskokhozyaystvennogo mashinostroyeniya). Proceedings of the 9th international applied research conference hosted as part of the 19th international agro-industrial convention interagromash 2016, Rostov-on-Don, pp 53–55Google Scholar
 8. 8.
  Androssov AA, Galadzheva MR, Groshev LM, Partko SA (2010) Research of refusals and reliability of the mobile machines. Vestnik Don State Tech Univ 10(1):102–105Google Scholar
 9. 9.
  Groshev LM, Galadzheva MR, Vislousova IN (2015) Prognozirovaniye pokazateley nadezhnosti pochvoobrabatyvayushchikh mashin s aktivnymi rabochimi organami (Predicting the reliabilities of tillage machines with active implements). In: Innovative technologies in science and education (Innovatsionnye tekhnologii nauke i obrazovanii). ITNO 2015. Proceedings of the research and methodology conference dedicated to the 85th anniversary of DSTU/SKNIIMESH of Rossselkhozakademiya. Rostov-on-Don, Zernograd, pp 475–478Google Scholar
 10. 10.
  Syromyatnikov YuN, Kharmov NS, Voynash SA (2018) Gibky element v sostave rabochikh organov rotornoy pochvoobrabatyvayushchey rykhlitelno-separiruyushchey mashiny (Flexible components in the implements of rotary tillage cultivators and separators). Tract Agric Mach 5:32–39Google Scholar
 11. 11.
  Groshev LM, Vislousova IN, Mikhalev AI (2017) Dinamicheskaya nagruzka v frezernom pluge pri ispolzovanii v privode podvizhnykh tsepnykh muft (Dynamic loads in tiller plows with movable chain-coupling drives). In: Innovative technologies in science and education (Innovatsionnye tekhnologii nauke i obrazovanii). ITNO 2017. Proceedings of the V international applied research conference, 11–15 Sept 2017, Don State Technical University, DSTU-Print, Rostov-on-Don, pp 74–76Google Scholar
 12. 12.
  Voynash SA, Voynash AS, Zharikova TA (2012) Pakhotny agregat na baze malogabaritnogo avtotraktora (Cultivator based on small-size automotive tractor). Tract Agric Mach 8:15–16Google Scholar
 13. 13.
  Smirnov VI (1956) Kurs Vysshey matematiki (A course of higher mathematics). T2. Gostekhteorizdat, Moscow, 628 pGoogle Scholar
 14. 14.
  Chemodanov BK (1971) Matematicheskiye osnovy teorii avtomaticheskogo regulirovaniya (Mathematical foundations of automatic control theory), Vysschaya shkola, Moscow, 808 pGoogle Scholar
 15. 15.
  Malkin IG Teoriya ustoychivosti dvizheniya (Movement Stability Theory). Nauka, Moscow, 208 pGoogle Scholar
 16. 16.
  La Salle J, Lefschetz S (1964) Stability by Liapunov’s direct method with applications. Mir, Moscow, 305 pGoogle Scholar
 17. 17.
  Lure AI (1950) Operatsionnoye ischisleniye i ego prilozheniya k zadacham mekhaniki (Operational calculus and its applications in mechanics). Gos. izd-vo tekhn.-teoret. lit., Moscow, Leningrad, 432 pGoogle Scholar
 18. 18.
  YeS Wentzel (2001) Teoriya veroyatnostey (Probability theory), 7th edn. Vysschaya shkola, Moscow, p 575Google Scholar
 19. 19.
  Gnedenko BV (2005) Kurs teorii veroyatnostey (Probability theory course), 8th edn. revised and updated. Editorial URSS, Moscow, 448 pGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • S. A. Partko
  • 1
  Email author
 • L. M. Groshev
  • 1
 • A. N. Sirotenko
  • 1
 1. 1.Don State Technical UniversityRostov-on-DonRussia

Personalised recommendations