Advertisement

The Directival Theory of Meaning

 • Paweł Grabarczyk
Chapter
Part of the Synthese Library book series (SYLI, volume 409)

Abstract

The chapter begins with a presentation of the historical background of the Directival Theory of Meaning. Next, I present the theory in its original form devised by Kazimierz Ajdukiewicz in the 1930s. The presentation of the theory uses a modernized language and examples but remains as close to the source as possible.

References

 1. Ajdukiewicz, K. (1931/1978). On the meaning of expressions. In K. Ajdukiewicz (Ed.), The scientific world-perspective and other essays. Dordrecht: D. Reidel.Google Scholar
 2. Ajdukiewicz, K. (1934a/1978). Language and meaning. In K. Ajdukiewicz (Ed.), The scientific world-perspective and other essays. Dordrecht: D. Reidel.Google Scholar
 3. Ajdukiewicz, K. (1934b). Sprache und Sinn. Erkenntnis, 4(1), 100–138.CrossRefGoogle Scholar
 4. Ajdukiewicz K. (1934c/1978). The world-picture and the conceptual apparatus. In K. Ajdukiewicz (Ed.), The scientific world-perspective and other essays. Dordrecht: D. Reidel.Google Scholar
 5. Ajdukiewicz, K. (1935/1978). The scientific world-perspective. In K. Ajdukiewicz (Ed.), The scientific world-perspective and other essays. Dordrecht: D. Reidel.Google Scholar
 6. Ajdukiewicz, K. (1953/1985). W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych. In K. Ajdukiewicz (Ed.), Język i poznanie (pp. 155–191). Warszawa: PWN.Google Scholar
 7. Ajdukiewicz, K. (1964/1978). The problem of empiricism and the concept of meaning. In K. Ajdukiewicz (Ed.), The scientific world-perspective and other essays. Dordrecht: D. Reidel.Google Scholar
 8. Ajdukiewicz, K. (1978). The scientific world-perspective and other essays. Dordrecht: D. Reidel.Google Scholar
 9. Ajdukiewicz, K. (1995). My philosophical ideas. In V. Sinisi & J. Woleński (Eds.), The heritage of Kazimierz Ajdukiewicz (Poznań studies in the philosophy of sciences and the humanities) (Vol. 40). Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
 10. Block, N. (2003). Mental paint. In M. Hahn & B. Ramberg (Eds.), Reflections and replies: Essays on the philosophy of Tyler Burge. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
 11. Buszkowski, W. (2010). O równoznaczności wyrażeń w ujęciu Ajdukiewicza. In J. Grad, J. Sójka, & A. Zaporowski (Eds.), Nauka − Kultura − Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Zamiarze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Google Scholar
 12. Carnap, R. (1934). Logische Syntax der Sprache. Wien: Verlag von Julius Springer.CrossRefGoogle Scholar
 13. Carroll, L. (1895). What the tortoise said to Achilles. Mind, 104(416), 691–693.CrossRefGoogle Scholar
 14. Chomsky, N. (1995). Language and nature. Mind, 104(413), 1–61.CrossRefGoogle Scholar
 15. Godart-Wendling, B. (2014). Looking for a semantic theory: The path taken by Kazimierz Ajdukiewicz (1931−1960). In V. B. Kasevitch (Ed.), History of linguistics 2011: Selected papers from the 12th international conference on the history of the language sciences (ICHOLS XII), Saint-Petersburg, 28 August − 2 September 2011. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.Google Scholar
 16. Hanusek, J. (2012). Argument Tarskiego i teorie znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Diametros, 32, 160–189.Google Scholar
 17. Jedynak, A. (1993). Conventionalism in Ajdukiewicz. In F. Coniglione, R. Poli, & J. Woleński (Eds.), Polish scientific philosophy. Rodopi: The Lvov-Warsaw School.Google Scholar
 18. Klein, C. (2007). An imperative theory of pain. The Journal of Philosophy, 104(10), 517–532.CrossRefGoogle Scholar
 19. Maciaszek, J. (2007). Holizm Znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza. Lodz: WSHE.Google Scholar
 20. Nowaczyk, A. (2006). Dyrektywalna teoria znaczenia, czyli dramat Filozofa. In J. Pelc (Ed.), Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza. Warsaw: Biblioteka Myśli Semiotycznej.Google Scholar
 21. Olech, A. (2015). Ajdukiewicz and Husserl on the issue of the meaning of expressions. Studia Semiotyczne − English Supplement, XXIV, 130–154.Google Scholar
 22. Woleński, J. (2016). Ajdukiewicz on analyticity. Studies in East European Thought, 68(1), 5–10.CrossRefGoogle Scholar
 23. Wójcicki, R. (1999). Ajdukiewicz. Teoria znaczenia. Warsaw: Prószyński i S-ka.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.University of LodzIT University of CopenhagenLodzPoland

Personalised recommendations