Advertisement

Authenticity and Orientalism: Cultural Appropriations in the Polish Alternative Music Scene in the 1970s and 1980s

 • Xawery Stańczyk
Chapter
Part of the Palgrave European Film and Media Studies book series (PEFMS)

Abstract

The presence of Oriental and exotic motifs in the alternative music scene in the Polish People’s Republic is a striking case of how ideological, economic, and aesthetic influences and dependencies of the mainstream music scene intertwined with what was perceived as an alternative society’s resistance to the system. In the music underground, the moral demand to be authentic led to the appropriation of the images, ideas, styles, and genres of other cultures. The social construction of authenticity in alternative lifestyles was connected to one’s perceived otherness from the social majority and at times ‘invented’ otherness against both the dominant culture and the suppressive political power.

Works Cited

 1. Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.Google Scholar
 2. Billig, Michael. 1995. Banal Nationalism. Thousand Oaks, London, and New Delhi: Sage.Google Scholar
 3. Bittner, Karolina. 2017. Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.Google Scholar
 4. Burszta, Józef. 1974. Kultura ludowa – kultura narodowa. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.Google Scholar
 5. Crowley, David, and Daniel Muzyczuk (eds.). 2016. Notes from the Underground: Art and Alternative Music in Eastern Europe 1968–1994. Łódź and London: Muzeum Sztuki, Koenig Books.Google Scholar
 6. Gołaszewski, Sławomir. 1984. Punky reggae party. Non Stop, No. 2 (137).Google Scholar
 7. Gołaszewski, Sławomir, and Andrzej Jakubowicz. 1984. Roots, rock, reggae (5). Non Stop, No. 3 (138).Google Scholar
 8. Kłosowicz, Krzysztof “Kaman”. 2015. Wywołać burzę, rzucając małe kamyki. In Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna 1979–1989, ed. Paweł Piotrowicz, 56–85. Wrocław: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalna “Rita Baum”.Google Scholar
 9. Kolankiewicz, Leszek. 2001. ‘Grotowski w poszukiwaniu esecji’ in Kolankiewicz, Leszek Wielki mały wóz. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.Google Scholar
 10. Konnak, Paweł “Koñjo”. 2012. Gangrena. Mój punk rock song. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.Google Scholar
 11. Korduba, Piotr. 2013. Ludowość na sprzedaż. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury.Google Scholar
 12. Lisowski, Piotr (ed.). 2017. Black Spring: On Wrocław’s Independent Music Scene of the 1980s. Wrocław: Muzeum Współczesne Wrocław.Google Scholar
 13. Magala, Sławomir. 2011. Globalizacja kontrkultury: (nie) cała władza wyobraźni. In Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, ed. Edward Chudziński. Kraków: Fundacja STU.Google Scholar
 14. Mazierska, Ewa. 2018. From South to East: Exoticism in Polish Popular Music of the State Socialist Period. Popular Music History 11: 47–60.CrossRefGoogle Scholar
 15. Moore, Allan. 2002. Authenticity as Authentication. Popular Music 21 (2): 209–223.CrossRefGoogle Scholar
 16. Rachubińska, Klaudia, and Xawery Stańczyk. 2016. Youth Under Constuction: The Generational Shifts in Popular Music Journalism in the Poland of the 1980s. In Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm, ed. Ewa Mazierska. London: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 17. Radziejowska, M. 1973. Gliwickie spotkania (orientalne!). Jazz, No. 6, p. 11.Google Scholar
 18. Ronduda, Łukasz. 2009. Sztuka polska lat 70. Awangarda. Jelenia Góra and Warszawa: Polski Western, CSW Zamek Ujazdowski.Google Scholar
 19. Said, Edward W. 2003. Orientalism. London: Penguin.Google Scholar
 20. Sipowicz, Kamil. 2008. Hipisi w PRL-u. Warszawa: Wydawnictwo Baobab.Google Scholar
 21. Strzelczyk, Łukasz. 2013. Grupa w Składzie. Warszawa: Stowarzyszenie Incicjatyw Twórczych Trzecia Fala.Google Scholar
 22. Taylor, Charles. 2003. The Ethics of Authenticity. Cambridge and London: Harvard University Press.Google Scholar
 23. Tekieli, Robert. 1989. Fuckty (1). Brulion, No. 11–12.Google Scholar
 24. Toborek, Tomasz. 2010. Niezależna Muzyka Rockowa. Łódź: Instytut Pamięci Narodowej.Google Scholar
 25. Tokarski, Stanisław. 1984. Orient i kontrkultury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Xawery Stańczyk
  • 1
 1. 1.Institute of Philosophy and SociologyPolish Academy of SciencesWarsawPoland

Personalised recommendations