Advertisement

Loopholes in the Iron Curtain: Obtaining Western Music in State Socialist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s

 • Adam Havlík
Chapter
Part of the Palgrave European Film and Media Studies book series (PEFMS)

Abstract

The chapter deals with the ways Czechs and Slovaks obtained Western music in the 1970s and 1980s. The main argument is that, despite the travel restrictions and border controls after the Soviet-led invasion in 1968, there were still several ways of obtaining Western music, including smuggling of records, relying on relatives living abroad, illegal music markets, copying of borrowed albums, listening to foreign radio and even visiting cultural institutes of other socialist states. Besides analysing various ways of obtaining music and describing the different motivations for participating in the smuggling, selling or trading of Western records, the chapter also explores what the possession of precious records meant to their owners in terms of generating different kinds of capital.

Bibliography

Archival Sources

 1. Archiv bezpečnostních složek (ABS)Google Scholar
 2. ABS. 1975. Fond H 2-2, 2. řada – Dozorčí útvar HS VB ČSR, inv. č. 14 – Denní hlášení z 20. 1. 1975, karton č. 13.Google Scholar
 3. ABS. 1978. Archival addition No. 1493/85, package No. 3, Správa kriminální služby VB ČSR, Zápis z celostátní porady pracovníků OHK SVB po problematikách spekulace, pašování, devizové trestné činnosti, nedovoleného podnikání a padělání, konaná ve dnech 31.3. – 1.4.1978.Google Scholar
 4. ABS. 1980. Unprocessed fonds, Archival addition nr. 2052/91, Akce Hranice.Google Scholar
 5. ABS. 1981. Fond XI. správa SNB (unprocessed fond), Zpráva o státobezpečnostní situaci na úseku mezinárodní kamionové a autobusové dopravy.Google Scholar
 6. ABS. 1983. Fond. MV ČSR, Denní zprávy (‘svodky’), př. č. 1859/88 – Denní hlášení č. 106 z 16. 4. 1983 – balík č. 10.Google Scholar
 7. ABS. 1986. Fond A3/3, Inventory number 491, Akce Skupina, Tunel. Protokoly o výslechu obviněných.Google Scholar
 8. Archiv města Plzně (AMP)Google Scholar
 9. AMP. 1980. Fond 1167, Celnice Plzeň, archival addition No. 1316, Příkazy, směrnice, vyhlášky, 1976–1990. Informační bulletin pro občany ČSSR o celních a devizových předpisech Maďarské lidové republiky, duben 1980.Google Scholar
 10. AMP. 1983. Fond 1167, Celnice Plzeň, archival addition No. 1316, Příkazy, směrnice, vyhlášky, 1976–1990, Směrnice o provádění vyhlášky FMZO č. 59/1980 Sb. § 7 odst. 2 a zákona č. 133/1970 Sb. § 20 písm. b, 7.6.1983.Google Scholar
 11. Státní oblastní archiv Plzeň (SOA)Google Scholar
 12. SOA Plzeň. 1976. (Státní oblastní archiv Plzeň). Fond OCÚ Plzeň, k.č. 13, Zpráva o činnosti celní správy v roce 1975 z 8. 7. 1976.Google Scholar
 13. SOA Plzeň. 1979. (Státní oblastní archiv Plzeň). Fond OCÚ Plzeň, k.č. 13, Zpráva o činnosti celní správy v roce 1978 z 6. 5.1979.Google Scholar

Interviews

 1. Email correspondence with Vladimír Pikora (conducted by Adam Havlík, 2017–2018).Google Scholar
 2. Interview with Aleš Opekar (conducted by Adam Havlík, 2009, private archive of Adam Havlík).Google Scholar
 3. Interview with Josef Vlček (conducted by Adam Havlík, 2009, private archive of Adam Havlík).Google Scholar
 4. Interview with Roman Laube (conducted by Adam Havlík, 2009, private archive of Adam Havlík).Google Scholar
 5. Interview with Václav Jahoda (conducted by Jiří Andrs, 2011, private archive of Jiří Andrs).Google Scholar
 6. Interview with Václav Trojánek (conducted by Jiří Andrs, 2011, private archive of Jiří Andrs).Google Scholar
 7. Interview with Vlastimil Marek (conducted by Adam Havlík, 2009, private archive of Adam Havlík).Google Scholar
 8. Interview with Zdeněk Doubek (conducted by Jiří Andrs, 2011, private archive of Jiří Andrs).Google Scholar

Works Cited

 1. Andrs, Jiří. 2015. Dovoz a šíření gramofonových desek do Československa v období normalizace. Bachelor thesis, Charles University, Prague. Accessible online at http://is.cuni.cz/webapps/zzp/.
 2. Bigbít. 1995–2000. TV Documentary. Czech Television.Google Scholar
 3. Borodziej, Włodzimierz, Jerzy Kochanowski, and Joachim von Puttkamer (eds.). 2010. ‘Schleichwege’: inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989. Köln: Böhlau.Google Scholar
 4. Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J. Richardson, 241–258. New York: Greenwood Press.Google Scholar
 5. Bren, Paulina. 2010. The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism After the 1968 Prague Spring. Ithaca: Cornell University Press.Google Scholar
 6. Cafourek, Ivan. 1988. Depeche Mode v Praze. In Melodie: časopis, který hraje, vol. 26, no. IV/1988, 18. Praha: Orbis.Google Scholar
 7. Czech Statistical Office. 2015. Average Monthly Gross Wages of Employees in the Civil Sector of the National Economy by Section of the Industrial Classification of Economic Activities and by Sphere, 1955–1992. www.czso.cz. Accessed 23 April 2018.
 8. Diestler, Radek. 2008. Cizí desky v zemích českých aneb ochutnávka na samém kraji útesu. Virtuální katalog k výstavě Muzea a archivu populární hudby. www.popmuseum.cz. Accessed 23 April 2018.
 9. Döinghaus, Uli S. 2001. Eine “gesonderte Behandlung” jenseits des Regellaufs. Der Paket Verkehr unter Kontrolle von Stasi und Zoll. In Das Westpaket. Geschenksendung, keine Handelsware, ed. Christian Härtel and Petra Kabus, pp. 65–80. Berlin: Ch. Links Verlag.Google Scholar
 10. Dorůžka, Lubomír. 1978. Populárna hudba. Priemysel, Obchod, Umenie. Bratislava: Opus.Google Scholar
 11. Espagne, Michel, and Michael Werner. 1985. Deutsch- Französischer kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Zu einem neuen interdisziplinären Forschungsprogramm des C.N.R.S. In Francia. Forchungen zur Westeuropäischen Geschichte, Band 13, pp. 502–510.Google Scholar
 12. Hammer, Ferenc. 2002. A Gasoline Scented Sindbad: The Truck Driver as a Popular Hero in Socialist Hungary. Cultural Studies, vol. 16, no. 1, 80–126. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 13. Hannová, Daniela. 2013. Arabští studenti v Praze v padesátých a šedesátých letech 20. století. Master’s thesis, Charles University, Prague. Accessible online at http://is.cuni.cz/webapps/zzp/.
 14. Havlík, Adam. 2009. Hudební burzy v Československu v období normalizace. Bachelor thesis, Charles University, Prague. Accessible online at http://is.cuni.cz/webapps/zzp/.
 15. Havlík, Adam. 2012. Západní hudba v Československu v období normalizace. Master thesis, Charles University, Prague. Accessible online at http://is.cuni.cz/webapps/zzp/.
 16. Havlík, Adam. 2014. Od pouliční šmeliny ke “strýčkům ze Západu”. Černý trh v ČSSR a NDR v komparativní perspektivě. Soudobé dějiny, vol. 22, no. 3, pp. 20–43. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.Google Scholar
 17. Havlík Adam. 2016. Od obušků k legalizaci. Hudební burzy. In Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu, ed. Ondřej Daniel, et al., pp. 112–129. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.Google Scholar
 18. Husák, Gustav. 1968. Speech of Gustáv Husák, Rally of People’s Militias 13.11.1968, Session No. nr. 0000014169001001, Archives of the Slovakian Radio.Google Scholar
 19. Ješutová, Eva, et al. 2003. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas.Google Scholar
 20. Judt, Tony. 2005. Postwar: A History of Europe Since 1945. London: Heinemann.Google Scholar
 21. Kouřil, Vladimír. 1999. Jazzová sekce v čase a nečase. 1971–1987. Praha: Torst.Google Scholar
 22. Lindenberger, Thomas. 1999. Die Diktatur der Grenzen. Zur Einleitung. In, Herrschaft und Eigen – Sinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, ed. Thomas Lindenberger, 13–44. Köln: Böhlau.Google Scholar
 23. Melodie: časopis, který hraje, vol. 15, no. VII/1977, 220–221. Praha: Orbis.Google Scholar
 24. Ryback, Timothy W. 1990. Rock Around the Bloc: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 25. Rychlík, Jan. 2007. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: Pasová, vízová vystěhovalecká politika 1848–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.Google Scholar
 26. Tácha, Daniel. 2014. Člověk bafl desky a utíkal. Interview with Václav Tkáč. www.vinyls.cz. Accessed 23 April 2018.
 27. Tácha, Daniel. 2015. Když dneska vidím mluvit frajery, které jsem na burze nikdy neviděl, protože se báli a posílali za sebe kupovat jiný, tak mi je za ně stydno. Interview with Mirek Vodička. www.vinyls.cz. Accessed 23 April 2018.
 28. Tomek, Prokop. 2002. Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. In Securitas Imperii. Sborník k problematice zahraničních vztahů čs. komunistického režimu, ed. Jan Táborský, 334–367. Praha: ÚDV.Google Scholar
 29. Tůma, Oldřich, and Tomáš Vilímek (eds.). 2012. Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.Google Scholar
 30. Vaněk, Miroslav. 2010. Byl to jenom rock’n’roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha: Academia.Google Scholar
 31. Vaněk, Miroslav, and Lenka Krátká (eds.). 2014. Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum.Google Scholar
 32. Vlček, Josef. 2001. Alternativní hudební scény. In Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989, ed. Josef Alan, 201–263. Praha: NLN.Google Scholar
 33. Volf, Petr (1984). Zátah. In Příliš černá kronika, ed. Roman Laube, unpaged (Praha, issued as samizdat).Google Scholar
 34. Yurchak, Alexei. 2006. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 35. Znamenáček, Josef. 1982. Vývoj trestné činnosti porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou. Kriminalistický sborník, vol. 26, no. 8, 566–570. Praha: Federální kriminální policie FPS.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Adam Havlík
  • 1
  • 2
 1. 1.Institute for the Study of Totalitarian RegimesPragueCzech Republic
 2. 2.Charles UniversityPragueCzech Republic

Personalised recommendations