Advertisement

Countering Islamophobia in the Czech Republic

 • Karel ČadaEmail author
 • Veronika Frantová
Chapter
Part of the Mapping Global Racisms book series (MGR)

Abstract

This chapter identifies ten key dominant Islamophobic narratives and the ten key dominant counter-narratives to Islamophobia operating in the Czech Republic. Islamophobic narratives were found to fix Muslims collectively as, in descending order of prevalence, a threat to security, unassimilable, a demographic threat, an Islamisation threat, a threat to local, national and European identity, responsible for excessive women’s oppression, essentially different and violent, incomplete citizens and a risk to the majority, and essentially homophobic.

References

 1. Bateson, G. 1972. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 2. Bourdieu, P. 2000. Pascalian Meditations. Cambridge: Polity.Google Scholar
 3. Čada, K. 2012. In The Gypsy Menace: Populism and the New Anti-Gypsy Politics, ed. M. Stewart, 67–80. London: C. Hurst and Co.Google Scholar
 4. Cheng, J.E. 2015. Islamophobia, Muslimophobia or Racism? Parliamentary Discourses on Islam and Muslims in Debates on the Minaret Ban in Switzerland. Discourse and Society 1: 1–25.Google Scholar
 5. Císař, O. 2017. Czech Republic: From Post-Communist Idealism to Economic Populism. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.Google Scholar
 6. Císař, O., and D. Prokop. 2016. Protipohyb [Counterparts], Revue Prostor – Anatomie nenávisti [Anatomy of Hate]. [Online]. Accessed 3 April 2019. https://revueprostor.cz/ondrej-cisar-a-daniel-prokop-protipohyb.
 7. Cooren, F. 2000. The Organizing Property of Communication. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.CrossRefGoogle Scholar
 8. Čermáková, E., T. Janků, and L. Linhartová. 2016. Polistopadový islám: muslimové v České republice. In Muslimové v Česku. Etablování muslimů a Islámu na veřejnosti, ed. D. Topinka, 23–35. Brno: Barrister and Principal.Google Scholar
 9. GAC. 2004. Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků. Prague: Ministerstvo vnitra ČR.Google Scholar
 10. Gilroy, P. 1987. There Ain’t No Black in the Union Jack. London: Routledge.Google Scholar
 11. ———. 2004. After Empire: Melancholia or Convivial Culture? Abingdon: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 12. Glopolis. 2017. Proč uprchlíci jitří naše emoce? Narativy související s migrací a uprchlictvím v české společnosti a nahlédnutí za ně. Prague: Heinrich Böll Stiftung.Google Scholar
 13. Hage, G. 2015. Alter-Politics: Critical Anthropology and the Radical Imagination. Melbourne: Melbourne University Press.Google Scholar
 14. ———. 2017. Is Racism and Environmental Threat. Cambridge, Madden: Polity Press.Google Scholar
 15. Hájek, M., M. Havlík, and J. Nekvapil. 2012. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis 48 (2): 199–223.Google Scholar
 16. Hajer, Maarten A. 2006. Doing Discourse Analysis: Coalitions, Practices, Meaning. In Words Matter in Policy and Planning: Discourse Theory and Method in the Social Sciences, ed. T.A.P. Metze, 65–74. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.Google Scholar
 17. Jones, T.W. 2011. The Missionaries’ Position: Polygamy and Divorce in the Anglican Communion, 1888–1988. Journal of Religious History 35 (3): 393–408.CrossRefGoogle Scholar
 18. Křížková, M. 2007. Neviditelná menšina. Analýza mediálního obrazu českých muslimů. In Cizinci, našinci a media: mediální analýzy, ed. E. Burgetová and M. Černá, 48–53. Multikulturní centrum Praha: Prague.Google Scholar
 19. Linhartová, L. 2016. Muslimská rituální porážka jako konfliktní téma. In Muslimové v Česku. Etablování muslimů a Islámu na veřejnosti, ed. D. Topinka, 174–182. Brno: Barrister and Principal.Google Scholar
 20. Mareš, M., ed. 2015. Ne Islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.Google Scholar
 21. Pidgeon, N., and B. Fischhof. 2011. The Role of Social and Decision Sciences in Communicating Uncertain Climate Risks. Nature Climate Change 11 (April 2011).Google Scholar
 22. Population and Housing Census. 2011. [Online]. Accessed 26 February 2018. https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/en/index.jsf?page=statistiky#katalog=30261.
 23. Přirkyl, Š. 2012. Mediální reprezentace muslimů ve vybraných periodikách: komparativní obsahová analýza. Bachelor Thesis. Brno: Masaryk University.Google Scholar
 24. Richards, D., M. Smith, and C. Hay. 2014. Institutional Crisis in 21st Century Britain. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 25. Said, E.W. 1978. Orientalism. London: Penguin.Google Scholar
 26. Schneider, J. 2007. Muslim Minorities and Czech Society. In Islam and Tolerance in Wider Europe, ed. P. Kilpadi, 131–135. Open Society Institute: Budapest.Google Scholar
 27. Security Information Service. 2014. Annual Report of the Security Information Service for 2013. [Online]. Accessed 20 April 2017. https://www.bis.cz/vyrocni-zpravaEN510f.html?ArticleID=3.
 28. ———. 2015. Annual Report of the Security Information Service for 2014. [Online]. Accessed 20 April 2017. https://www.bis.cz/vyrocni-zpravaEN6c8d.html?ArticleID=1096.
 29. Štampach, I.O. 2015. Islamofobie, či antiislamismus. Dingir 18 (4): 110–112.Google Scholar
 30. Tkaczyk, M., P. Pospěch, and J. Macek. 2015. Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize. Brno: Masaryk University. [Online]. Accessed 20 April 2017. https://www.researchgate.net/publication/286454922_Analyza_medialniho_pokryti_uprchlicke_krize_vyzkumna_zprava.Google Scholar
 31. Topinka, D., ed. 2016. Muslimové v Česku. Etablování muslimů a Islámu na veřejnosti. Brno: Barrister and Principal.Google Scholar
 32. Vaňková, V. 2015. Obraz muslimů v českých denících. Master thesis, Univerzita Palackého, Olomouc.Google Scholar
 33. Zídek, P., and K. Sieber. 2009. Československo a Blízký východ v letech 1948–1989. Prague: Ústav mezinárodních vztahů.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Sociological Studies at the Faculty of Social SciencesCharles UniversityPragueCzech Republic

Personalised recommendations