Advertisement

The Value of the Theoretical Concept

Three Levels of Value and Five Case Studies to Determine the Value of the Theoretical Concept of a Juridical Act as Developed
 • H. D. S. van der Kaaij
Chapter
Part of the Law and Philosophy Library book series (LAPS, volume 129)

Abstract

In Chap.  2 the theoretical concept of the juridical act was delineated and in Chap.  3 it was further explored. A working knowledge of the theoretical concept has now been presented. In the first chapter it was argued that the creation of such a concept is not merely an academic exercise but that such a concept can be valuable and useful. In this chapter I will discuss in depth why such a theoretical concept can be valuable, and I will illustrate the arguments with some practical applications of the concept.

References

 1. Bakker PS (2012) Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm (diss. Amsterdam VU). Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 2. Becker M (2013) Absurde Verträge (diss. Siegen). Mohr Siebeck, TübingenGoogle Scholar
 3. Brouwer B (2007) Fundamentele rechtsbegrippen. De theorie van Wesley Newcombe Hohfeld. In: Janse R et al (eds) Rechtsfilosofische annotaties. Ars Aequi Libri, Nijmegen, pp 22–26Google Scholar
 4. Brouwer B, Hage JC (2007) Basic concepts of European private law. Eur Rev Priv Law 1:3–26Google Scholar
 5. van Cassel-van Zeeland FM (2014) Groene Serie Vermogensrecht, art. 3:33 BW. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 6. Charnock R (2009) Overruling as a speech act: performativity and normative discourse. J Pragmat 41:401–426CrossRefGoogle Scholar
 7. Constantinesco L-J (1972) Rechtsvergleichung, Band II, Die Rechtsvergleichende Methode. Carl Heymanns Verlag KG, KölnGoogle Scholar
 8. Cottingham J (ed) (2008) Western philosophy, an anthology. Blackwell Publishing, MaldenGoogle Scholar
 9. de Groot G-R, Schneider H (1994) Das Werturteil in der Rechtsvergleichung. Die Suche nach dem besseren Recht. In: Boele-Woelki K et al (eds) Comparability and evaluation. Essays on comparative law, private international law and international commercial arbitration, in honour of Dimitra Kokkini-Iatridou. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, pp 53–86Google Scholar
 10. Dennett DC (1987) The intentional stance. MIT Press, CambridgeGoogle Scholar
 11. Duk W, Nicolaï P (1993) Nulliteiten in het bestuursrecht. Rechtsgeleerd magazijn THEMIS 1:3–31Google Scholar
 12. Erichsen H-U, Ehlers (eds) (2010) Allgemeines Verwaltungsrecht, 14th edn. De Gruyter, BerlinGoogle Scholar
 13. Feenstra R, Ahsmann M (1980) Contract. Aspecten van de begrippen contract en contractsvrijheid in historisch perspectief (rechtshistorische Cahiers 2). Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 14. Flume W (1979) Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, das Rechtsgeschäft, II - das Rechtsgeschäft. Springer, BerlinGoogle Scholar
 15. Forsthoff E (1973) Lehrbuch des Verwaltungsrecht, Erster band, Algemeiner Teil, 10th edn. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, MünchenGoogle Scholar
 16. Frändberg Å (2009) An essay on legal concept formation. In: Hage JC, van der Pfordten D (eds) Concepts in law. Springer, Dordrecht, pp 1–16Google Scholar
 17. Fried C (1981) Contract as promise, a theory of contractual obligation. Harvard University Press, CambridgeGoogle Scholar
 18. Golding MP (2001) Legal reasoning. Broadview Press, OntarioGoogle Scholar
 19. Goorden CPJ (1990) Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht (diss. Tilburg). W.E.J. Tjeenk Willink, ZwolleGoogle Scholar
 20. Hage JC (2004) Vermogensrechten en hun objecten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. 67:355–362Google Scholar
 21. Hage JC (2007) De wondere wereld van het recht (oratie Maastricht). Universiteit Maastricht, MaastrichtGoogle Scholar
 22. Halpin A (1996) The concept of a legal power. Oxf J Leg Stud 16:129–152CrossRefGoogle Scholar
 23. Hart HLA (1983) Essays in jurisprudence and philosophy. Clarendon Press, OxfordCrossRefGoogle Scholar
 24. Hartkamp AS, Sieburgh CH (2014) Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 25. Hijma J (1988) Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (diss. Leiden). Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 26. Hijma J, van Dam CC, van Schendel WAM, Valk WL (2013) Rechtshandeling en Overeenkomst. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 27. Hogg M (2011) Promises and contract law, comparative perspectives. Cambridge University Press, CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 28. Jansen N (2006) Comparative law and comparative knowledge. In: Reimann M, Zimmermann R (eds) The Oxford handbook of comparative law. Oxford University Press, Oxford, pp 305–338Google Scholar
 29. Klass G, Letsas G, Saprai P (eds) (2014) Philosophical foundations of contract law. Oxford University Press, OxfordGoogle Scholar
 30. Konijnenbelt W, van Male R (2014) van Wijk/Konijnebelt & van Male, Hoofdstukken van het bestuursrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 31. Kurzon D (1986) It is hereby performed… explorations in legal speech acts. John Benjamins Publishing Company, AmsterdamCrossRefGoogle Scholar
 32. Lamme V (2010) De vrije wil bestaat niet. Bert Bakker, AmsterdamGoogle Scholar
 33. Libet B (1999) Do we have free will? J Conscious Stud 6:47–57Google Scholar
 34. Loth MA (1988) Handeling en aansprakelijkheid in het recht (diss. Leiden). Gouda Quint, ArnhemGoogle Scholar
 35. MacCormick N, Raz J (1972) Voluntary obligations and normative powers. Proc Aristot Soc Suppl Vol 46:59–102CrossRefGoogle Scholar
 36. Maurer H (2011) Allgemeines Verwaltungsrecht, 18th edn. Verlag C.H. Beck, MünchenGoogle Scholar
 37. Meijers EM (1903) Dogmatische rechtswetenschap (diss. Amsterdam UvA). Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, Den HaagGoogle Scholar
 38. Meijers EM (1954) Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek. Toelichting eerste gedeelte (boek 1-4). Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, ’s-GravenhageGoogle Scholar
 39. Morse SJ (2008) Determinism and the death of folk psychology: two challenges to responsibility from neuroscience. Minn J Law Sci Technol 9(1):1–36Google Scholar
 40. Noorman M (2014) Computing and moral responsibility. In: Zalta EN (ed) The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2014 Edition). URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/computing-responsibility/> (last checked 20-08-2018)
 41. Oderkerk AE (1999) De Preliminaire Fase van het Rechtsvergelijkend Onderzoek (diss. Amsterdam UvA). Ars Aequi Libri, NijmegenGoogle Scholar
 42. Ranieri F (2009) Europäisches Obligationenrecht, 3rd edn. Springer, WienCrossRefGoogle Scholar
 43. Rijgersberg R, van der Kaaij HDS (2013) A plea for rigorous conceptual analysis as central method in transnational law design - offer and acceptance as juridical acts in the draft common frame of reference as case in point. Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 1:48–60Google Scholar
 44. Ross A (1957) Tû-Tû. Harv Law Rev 70:812–825CrossRefGoogle Scholar
 45. Rutten LEH (1982) Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Verbintenissenrecht, deel II Algemene leer der overeenkomsten. W.E.J. Tjeenk-Willink, ZwolleGoogle Scholar
 46. Schane S (2012) Contract formation as a speech act. In: Tiersma PM, Solan LM (eds) The Oxford handbook of language and law. Oxford University Press, Oxford, pp 100–113Google Scholar
 47. Scheltema M, Scheltema MW (2013) Gemeenschappelijk recht, wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 48. Schmidt JP (2012) Juridical act. In: Basedow J et al (eds) The Max Planck encyclopedia of European private law, vol II. Oxford University Press, Oxford, pp 1016–1020Google Scholar
 49. Schwarze J (2006) European administrative law. Sweet & Maxwell, LondonGoogle Scholar
 50. Smits JM (1995) Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid: beschouwingen omtrent de dogmatiek van het overeenkomstenrecht (diss. Leiden). Gouda Quint BV, ArnhemGoogle Scholar
 51. Smits JM (2012) The mind and method of the legal academic. Edward Elgar, CheltenhamCrossRefGoogle Scholar
 52. Smits JM (2014) Contract law, a comparative introduction. Edward Elgar, CheltenhamGoogle Scholar
 53. Swaab D (2010) Wij zijn ons Brein. Uitgeverij Contact, AmsterdamGoogle Scholar
 54. Tiersma P (1986) The language of offer and acceptance: speech acts and the question of intent. Calif Law Rev 74:189–232CrossRefGoogle Scholar
 55. van Dunné JM (1971) Normatieve uitleg van rechtshandelingen, een onderzoek naar de grondslagen van het geldende verbintenissenrecht (diss. Leiden). Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 56. van Hoecke M (2004) Deep level comparative law. In: van Hoecke M (ed) Epistemology and methodology of comparative law. Hart Publishing, Oxford, pp 165–196Google Scholar
 57. van Vliet L (2010) Transfer of movables as a legal act. Edinb Law Rev 14:498–512CrossRefGoogle Scholar
 58. Verplaetse J (2011) Zonder vrije wil. Uitgeverij Nieuwezijds, AmsterdamGoogle Scholar
 59. Von Bar C, Clive E, Schulte-Nölke H (2009) Principles, definitions and model rules of European private law. Draft common frame of reference. Sellier, MunichGoogle Scholar
 60. von der Pfordten D (2009) About concepts in law. In: Hage JC, van der Pfordten D (eds) Concepts in law. Springer, Dordrecht, pp 17–34CrossRefGoogle Scholar
 61. von Savigny FC (1840) System des heutigen Römischen Rechts, bandes III. Veit und Comp, BerlinCrossRefGoogle Scholar
 62. Wegner DM (2002) The illusion of conscious will. MIT Press, CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 63. Zweigert K, Kötz H (1998) Introduction to comparative law (trans: Weir T). Clarendon Press, OxfordGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • H. D. S. van der Kaaij
  • 1
 1. 1.University of MaastrichtMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations