Advertisement

The Juridical Act as a Speech Act in the World of Law

The Performance of the Act and the Connection Between the Juridical Act and Its Legal Consequences
 • H. D. S. van der Kaaij
Chapter
Part of the Law and Philosophy Library book series (LAPS, volume 129)

Abstract

This chapter will study what is involved in the proper performance of a juridical act and looks at the consequences that a juridical act can have. I will begin, in the introductory section, with a short introduction of my theory and give an overview of the steps that are involved in the creation of new legal facts through a juridical act. I will argue that a speech act can count as a juridical act and that a juridical act can then lead to legal consequences. I will thus briefly describe the process that is involved in the performance of a juridical act. Then I will shortly introduce the different types of nullities that, according to my theory, can occur during this performance. Finally I will give a short overview of the issues that will be discussed in the rest of the section.

References

 1. Austin JL (2009) How to do things with words. Oxford University Press, OxfordGoogle Scholar
 2. Birmingham R (1970) Breach of contract, damage measures, and economic efficiency. Rutgers Law Rev 24:273–292Google Scholar
 3. Broekveldt LP (2003) Derdenbeslag. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 4. Brouwer B (2007) Fundamentele rechtsbegrippen. De theorie van Wesley Newcombe Hohfeld. In: Janse R et al (eds) Rechtsfilosofische annotaties. Ars Aequi Libri, Nijmegen, pp 22–26Google Scholar
 5. Cohen LJ (1964) Do illocutionary forces exist? Philos Q 14(55):118–137CrossRefGoogle Scholar
 6. de Groot G-R, Rutten S (1996) Polygamie, naturalisatie, bigamie? Recht van de Islam 13:19–60Google Scholar
 7. den Besten M (2009) Wacht tot het rode licht gedoofd is… of niet, herleving van opgeheven beslagen. Advocatenblad 2:50–53Google Scholar
 8. Duk W, Nicolaï P (1993) Nulliteiten in het bestuursrecht. Rechtsgeleerd magazijn THEMIS 1:3–31Google Scholar
 9. Fleuren JWA (2015) Hoe komen juridische begrippen en regels aan hun betekenis? Het belang van de taalfilosofie van de latere Wittgenstein voor de rechtsgeleerdheid. Ars Aequi:568–584Google Scholar
 10. Grice HP (1957) Meaning. Philos Rev 66(3):377–388CrossRefGoogle Scholar
 11. Grice HP (1969) Utterer’s meaning and intention. Philos Rev 78(2):147–177CrossRefGoogle Scholar
 12. Hage JC (1997) Reasoning with rules, and essay on legal reasoning and its underlying logic. Kluwer Academic Publishers, DordrechtGoogle Scholar
 13. Hage JC (2011) A model of juridical acts, part 1 and part 2. Artif Intell Law 19:23–73CrossRefGoogle Scholar
 14. Hage JC (2012a) Conceptual tools for legislators. Part 1: rules and norms. Jurisprudence 6(1):77–89Google Scholar
 15. Hage JC (2012b) Juridical acts and the gap between is and ought. Neth J Leg Philos 43:50–66Google Scholar
 16. Hage JC (2013) The deontic furniture of the world. In: Stellmach J, Brozek B, Hohol M (eds) The many faces of normativity. Copernicus Center Press, Krakow, pp 73–114Google Scholar
 17. Hage JC (2015) The (onto)logical structure of law. A conceptual toolkit for legislators. In: Araszkiewicz M, Pleszka K (eds) Logic in the theory and practice of lawmaking. Springer, Cham, pp 3–48CrossRefGoogle Scholar
 18. Hart HLA (1982) Essays on Bentham, studies in jurisprudence and political theory. Clarendon Press, OxfordCrossRefGoogle Scholar
 19. Hart HLA (1983) Essays in jurisprudence and philosophy. Clarendon Press, OxfordCrossRefGoogle Scholar
 20. Hart HLA (2012) The concept of law. Oxford University Press, Oxford. (reprint of the original from 1961)CrossRefGoogle Scholar
 21. Hartkamp AS, Sieburgh CH (2014) Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 22. Heringa AW, Kiiver P (2012) Constitutions compared, and introduction to comparative constitutional law. Intersentia, AntwerpenGoogle Scholar
 23. Hijma J (1988) Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (diss. Leiden). Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 24. Konijnenbelt W, van Male R (2014) van Wijk/Konijnebelt & van Male, Hoofdstukken van het bestuursrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 25. Kornet N (2005) The interpretation, implication and supplementation of contracts in England and the Netherlands. In: Smits JM, Stijns S (eds) Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht. Intersentia, Antwerpen, pp 47–78Google Scholar
 26. Kortmann CAJM (1991) De nieuwe gemeentewet; een voorlopig verslag voor de eerste kamer. De Gemeentestem 6915:1–9Google Scholar
 27. Kurzon D (1986) It is hereby performed… explorations in legal speech acts. John Benjamins Publishing Company, AmsterdamCrossRefGoogle Scholar
 28. MacCormick N, Weinberger O (1986) An institutional theory of law, new approaches to legal positivism. D. Reidel Publishing Company, DordrechtGoogle Scholar
 29. Mackie JL (1977) Ethics, inventing right and wrong. Penguin Books, HarmondsworthGoogle Scholar
 30. Mijnssen FHJ (2009) Materieel beslagrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 31. Mollema AF (2008) Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en aanverwante zaken. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6773:820–829Google Scholar
 32. Raz J (1979) The authority of law. Clarendon Press, OxfordGoogle Scholar
 33. Raz J (2003) About morality and the nature of law. Am J Jurisprud 48(1):1–15CrossRefGoogle Scholar
 34. Ruiter DWP (1992) ‘Besluit’ in de algemene wet bestuursrecht. Bestuurswetenschappen 3:185–195Google Scholar
 35. Schauer F (1991) Playing by the rules, a philosophical examination of Rule-based decision-making in law and life. Clarendon Press, OxfordGoogle Scholar
 36. Searle JR (1969) Speech acts, an essay in the philosophy of language. Cambridge University Press, CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 37. Searle JR (1996) The construction of social reality. Penguin Books, London. (reprint, first ed. 1995)Google Scholar
 38. Shapiro S (2011) Legality. Belknap Press of Harvard University Press, CambridgeGoogle Scholar
 39. Smits JM (2005) Inhoud en werking van de overeenkomst in België en Nederland: een overzicht. In: Smits JM, Stijns S (eds) Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht. Intersentia, Antwerpen, pp 1–20Google Scholar
 40. Smits JM (2014) Contract law, a comparative introduction. Edward Elgar, CheltenhamGoogle Scholar
 41. Stijns S (2005) de matigingsbevoegdheid van de rechter bij het misbruik van contractuele rechten in de Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie. In: Smits JM, Stijns S (eds) Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht. Intersentia, Antwerpen, pp 79–100Google Scholar
 42. Tjon-En-Fa EM, Reijnen CM (2008) Beslag op onroerende zaken; de rechtsgevolgen van een tijdelijke opheffing, beschouwingen naar aanleiding van HR 5 september 2008 (Forward c.s./Huber c.s.), RvdW 2008/801. Maandblad voor Vermogensrecht 10:240–245Google Scholar
 43. Valk WL (2009) Uitleg en het onderscheid tussen autonome en heteronome normen. In: Castermans AG et al (eds) Ex libris Hans Nieuwenhuis: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, bij zijn emiritaat. Kluwer, Deventer, pp 391–401Google Scholar
 44. Valkhoff J (1951) van autonoom tot heteronoom contract. Socialisme en Democratie 8:641–650Google Scholar
 45. van Dunné JM (1971) Normatieve uitleg van rechtshandelingen, een onderzoek naar de grondslagen van het geldende verbintenissenrecht (diss. Leiden). Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 46. Vermander F (2005) De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht. In: Smits JM, Stijns S (eds) Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht. Intersentia, Antwerpen, pp 21–46Google Scholar
 47. Von Bar C, Clive E, Schulte-Nölke H (2009) Principles, definitions and model rules of European private law. Draft common frame of reference. Sellier, MunichGoogle Scholar
 48. von Savigny FC (1840) System des heutigen Römischen Rechts, bandes I. Veit und Comp, BerlinCrossRefGoogle Scholar
 49. Wenqing L (2015) The application the theory of efficient breach in contract law, a comparative law and economics analysis (diss. Maastricht). Intersentia, AntwerpenGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • H. D. S. van der Kaaij
  • 1
 1. 1.University of MaastrichtMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations