Advertisement

Strategy of Metropolis Electrical Energy Supply

 • Valery Beley
 • Andrey NikishinEmail author
 • Dmitriy Gorbatov
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 554)

Abstract

It is shown that the globalization of the electrical energy systems does not provide a reliable power supply for built environment in case of natural and man-made disasters, which can cause massive damage. The article propose the strategy of building a metropolis power supply on a “Smart City” concept. Implementation of this strategy through the use of decentralized power supply based on renewable energy sources, new high-reliability approach provided by the principle of (n-2) and the use of storage devices will ensure reliable power supply of the metropolis, and improve the ecology of the built environment.

Keywords

Renewable energy sources Power engineering Electrical energy supply system Distributed generation Metropolis 

References

 1. 1.
  Belogor’yev, A.M.: i dr. Trendy i stsenarii razvitiya mirovoy energetiki v pervoy polovine XXI veka (2011)Google Scholar
 2. 2.
  SIEMENS: Challenge and Solutions for high voltage transmission. Sector EnergyGoogle Scholar
 3. 3.
  Posse, A.V.: Skhemy i rezhimy elektroperedach postoyannogo toka. - Energiya. Leningr. otd-niye (1973)Google Scholar
 4. 4.
  Andersson, G., et al.: Causes of the 2003 major grid blackouts in North America and Europe, and recommended means to improve system dynamic performance. IEEE Trans. Power Syst. 20(4), 1922–1928 (2005)MathSciNetCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Shvedov, G.V.: Elektrosnabzheniye gorodov: elektropotrebleniye, raschetnyye nagruzki, raspredelitel’nyye seti. MEI (2012)Google Scholar
 6. 6.
  Kozlov, V.A., Bilik, N.I., David, L.F.: Spravochnik po proyektirovaniyu elektrosnabzheniya gorodov. - Energoatomizdat. Leningr. otd-niye (1986)Google Scholar
 7. 7.
  Kozlov, V.A.: Elektrosnabzheniye gorodov (1977)Google Scholar
 8. 8.
  Karapetyan, I.G., Faybisovich, D.L., Shapiro, I.M.: Spravochnik po proyektirovaniyu elektricheskikh setey (2009)Google Scholar
 9. 9.
  Beley, V.F., Selin, V.V., Zadorozhnyy, A.O., Nikishin, A.YU., Yelagin, N.N., Solovey, A.I.: Spravochnik modulya: vozobnovlyayemyye istochniki energii: spravochnoye izdaniye. Kaliningrad: Izd-vo OOO “TESK” (2015)Google Scholar
 10. 10.
  McKendry, P.: Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresour. Technol. 83(1), 37–46 (2002)CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Directive 2000/76/ec of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of wasteGoogle Scholar
 12. 12.
 13. 13.
  Makarov, A.A.: Prognoz razvitiya energetiki mira i Rossii 2016. INEI RAN (2016)Google Scholar
 14. 14.
  Beley, V.F., Gorbatov, D.S.: Avtonomnyy rezhim Kaliningradskoy energosistemy, postroyennaya na raspredelennoy generatsii i ispol’zovanii vozobnovlyayemykh istochnikov energii. Novyye tekhnologii gazovoy, neftyanoy promyshlennosti, energetiki i svyazi: XXII Mezhdunarodnyy kongressa: sb. trudov.-Moskva: Ekonomika, 22, 328–337 (2015)Google Scholar
 15. 15.
  Bezrukih, P.P., Bezrukih, P.P. (ml.), Gribkov, S.V.: Vetroehnergetika: Spravochno-metodicheskoe izdanie. Pod obshchej redakciej Bezrukih, P.P. — « Intekhehnergo-Izdat » , « Teploehnergetik » , 304 s (2014)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Kaliningrad State Technical UniversityKaliningradRussia

Personalised recommendations