Advertisement

Development of Public-Private Partnerships (PPPs) in Diversified Economic Areas

 • Hanna KociemskaEmail author
Chapter
Part of the Advances in African Economic, Social and Political Development book series (AAESPD)

Abstract

Project finance is an economic concept strongly connected with the development of theories of conventional and Islamic finance. In the light of ongoing changes on the financial markets and scientific progress in the development of the field of finance, the need for cooperation between the areas of conventional finance of companies and public finance is becoming more and more apparent. Thus, the author presents in this chapter the broad PPP definition and its compilation. The chapter draws attention to the phenomena of the development of PPPs worldwide. It manifests both: the benefits of PPP for local communities and the negative assessment of PPP projects in various economic and political conditions.

References

 1. 1.
  Hua Jin X, Zhang G, Yang RJ (2012) Factor analysis of partners’ commitment to risk management in public private partnership projects. 12(3):298 Emerald InsightGoogle Scholar
 2. 2.
  Hausner J (2002) Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. In: Hausner J, Kukiełka M (eds) Studia z zakresu zarządzania publicznego, vol II. Kraków University of Economics, Kraków, pp 64–65Google Scholar
 3. 3.
  Filipak B (2011) Finanse samorządowe, nowe wyzwania bieżące perspektywy. Difin, p 144Google Scholar
 4. 4.
  Sochacka-Krysiak H (2010) Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. In: Wieteska S, Wypych M (eds) W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp 192–194Google Scholar
 5. 5.
  Kosikowski C (2011) Naprawa finansów publicznych w Polsce. Wydawnictwo Temida 2, Białystok, p 391Google Scholar
 6. 6.
  Nevit PK, Fabozzi F (1995) Project financing, 6th edn Euromoney Publications, London, p 3Google Scholar
 7. 7.
  de Nahlik DJ, Rutherford W, Montgomerie (1992) Handbook of UK corporate finance, 2nd edn. Butterworths, LondonGoogle Scholar
 8. 8.
  Pollio G (1998) Project finance and international energy development. Energ Policy 26(9):688CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Harries H (1989) The contract law of project financing, vol 6. The Law of International Trade FinanceGoogle Scholar
 10. 10.
  Górniewicz G (2013) Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Studia z Zakresu Prawa, vol 4. Administracji i Zarządzania UKW, p 61. http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/412/Grzegorz%20G%C3%B3rniewicz.pdf?sequence=1
 11. 11.
  Yescombe ER (2007) Project finance, wybrane elementy finansowania strukturalnego. Krakow, Oficyna Wolters Kluwer Business, p 16Google Scholar
 12. 12.
  Kopańska (2006) Partnerstwo publiczno-prywatne: wzory brytyjskie. Czego możemy się z nich nauczyć?. Studia Regionalne i Lokalne 3(25):84Google Scholar
 13. 13.
  Kociemska H (2010) Public-private partnership project success circumstances. J Mod Account Auditing 6(11(36)):53Google Scholar
 14. 14.
  Grimsey D, Lewis MK (2002) Accounting for public private partnership. Accounting Forum 26(3/4):248Google Scholar
 15. 15.
  Sedjar (2004) Public private partnership as a tool for modernising public administration. Int Rev Adm Sci 70(2):303Google Scholar
 16. 16.
  Yescombe ER (2007) Public Private partnerships: principles of policy and finance, 1st edn. Elsevier, pp 1–14Google Scholar
 17. 17.
  World Bank (2015) PPP in Infrastructure Resource Center. https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/
 18. 18.
  Sadka E (2007) Public private partnership: a public economics perspectives. CES ifo Econ Stud 53(3):466–490CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Hall D (2011) PPP’s in the EU: a critical appraisal. pp 1–32. www.psiru.org/publicationsindex.asp
 20. 20.
  Sciulli N (2008) Public private partnership: an exploratory study in healthcare. Asian Rev Account 16(1):21CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Bailey SJ (1999) Local governmente economics. MacMillan Press Ltd, London, p 298CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Kachniarz M (2008) Mierzenie efektywności samorządu terytorialnego. Współczesne Zarządzanie (3):57Google Scholar
 23. 23.
  Herbst I, Jadach-Sepioło A (2012) Raport z analizy danych zastanych na potrzeby “Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów PPP dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”. p 18Google Scholar
 24. 24.
  Boardman AE (2012) The political economy of public private partnerships and analysis of their social value. Ann Public Coop Econ 83(2): 117–141. CIRIEC Blackwell Publishing LtdGoogle Scholar
 25. 25.
  Kłosowicz R, Mormul J (2013) Pojęcie dysfunkcyjności państw: geneza i definicje. Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe. Studia nad Rozwojem, Wydawnictwo UJ, Krakow, pp 11–14Google Scholar
 26. 26.
  Kulesza M (2003) Partnerstwo publiczno-prywatne: Uwagi wstępne. Finanse Komunalne, issue 2, extra, Partnerstwo publiczno-prywatneGoogle Scholar
 27. 27.
  Poniatowicz M (2011) Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze samorządowym a problematyka lokalnego długu publicznego. Optimum Studia Ekonomiczne 3(51):35Google Scholar
 28. 28.
  Zalewski D (2016) Rynek PPP w Polsce: siedem lat za nami. Forum PPP: Magazyn Inwestycji Publicznych 1(31):3–21Google Scholar
 29. 29.
  EPEC (2013) The PPP market European trends and developments. www.eib.org/epec/resources/publications/epec_market_update_2014_en, pp 2–7
 30. 30.
  Ministry of Economy (2014, December) Conclusion of an agreement on PPP: PPP from idea to the selection of private partner. pp 102–106. www.ppp.gov.pl/Publikacje/E_guide/Documents/Raport_MG_umowa_ppp.pdf
 31. 31.
  World Bank PPI Database (2013) Building infrastructure through public private partnership in Sub-Saharan Africa: Lessons from South Africa. Procedia—Soc Behav Sci 143(2014):135Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Wroclaw University of EconomicsWrocławPoland

Personalised recommendations