Advertisement

The Evolution of Detaining Accompanied Migrant Minors Without a Residence Permit in Belgium

 • Lars BreulsEmail author
 • Steven De Ridder
Chapter

Abstract

Until 2009, accompanied migrant minors without a residence permit were regularly detained in closed immigration detention centres in Belgium in view of forced return. However, following several convictions by the European Court of Human Rights, Belgium started to transfer families whose forced return is pending to open return units. At first, high compliance rates were observed: only 20% of the families ‘escaped’ from their unit. Yet as compliance of families with a forced return order has decreased recently, a search for more effective measures was reinforced. In this chapter, this evolution (2000–2016) of forced return and corresponding detention practices related to families in an irregular migration situation in Belgium is analysed from a legal and practical point of view. Central is the argument that, although influences of human right standards have curtailed excessive detention practices, an instrumental quest for effective forced return measures is still predominant.

Keywords

Accompanied minors Immigration detention Return units Human rights European Court of Human Rights 

References

 1. Bergans, K., Cruysberghs, W., Verbauwhede, G., Verstraelen, K., & Verstraete, B. (2010). Het verwijderingsbeleid. In M.-C. Foblets & D. Vanheule (Eds.), Migratie-en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (Vol. 13, pp. 69–197). Bruges: Die Keure.Google Scholar
 2. Berghmans, E. (2008). Kinderen zonder papieren zijn geen kinderen zonder rechten: De betekenis van het kinderrechtenverdrag voor documentloze minderjarigen in België. In W. Vanhole (Ed.), Kinderrechten in België (pp. 221–236). Antwerp: Intersentia.Google Scholar
 3. Bouverne-De Bie, M., & Roose, R. (2007). Het belang van het kind of een vraag naar de legitimiteit van de jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 8, 206–213.Google Scholar
 4. Broeders, D., & Engbersen, G. (2007). The fight against illegal migration: Identification policies and immigrants’ counterstrategies. American Behavioral Scientist, 50, 1592–1609.CrossRefGoogle Scholar
 5. Caestecker, F. (2000). Alien policy in Belgium, 1840–1940. The creation of guest workers, refugees and illegal aliens. New York: Berghahn Books.Google Scholar
 6. Corlett, D., Mitchell, G., Van Hove, J., Bowring, L., & Wright, K. (2012). Captured childhood. Melbourne: International Detention Coalition.Google Scholar
 7. Cornelisse, G. (2008). De valse noodzakelijkheid van immigratiedetentie: Een agenda voor onderzoek. Proces, 88, 70–77.Google Scholar
 8. da Lomba, S. (2014). The ECHR, health care, and irregular migrants. In M. Freeman, S. Hawkes, & B. Bennett (Eds.), Law and global health: Current legal issues (pp. 149–164). Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 9. Dienst Vreemdelingenzaken. (2014). Activiteitenrapport 2013. Brussels: Algemene Directie Vreemdelingenzaken.Google Scholar
 10. Fekete, L. (2007). Detained: Foreign children in Europe. Race & Class, 49, 93–104.CrossRefGoogle Scholar
 11. Foblets, M.-C., & Bouckaert, S. (2000). De minderjarige vreemdeling, een relatief onbekend rechtssubject in het Belgische vreemdelingenrecht. In M.-C. Foblets & B. Hubeau (Eds.), Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (Vol. 4, pp. 99–175). Bruges: Die Keure.Google Scholar
 12. Foblets, M.-C., & van den Eeckhout, V. (1999). Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen in het Belgisch vreemdelingenrecht. Panopticon, 20, 420–457.Google Scholar
 13. Henkens, N. (2009). De terugkeerwoningen voor uitgeprocedeerde gezinnen: Een duurzame (politieke) oplossing? Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 10, 45–51.Google Scholar
 14. International Detention Coalition. (2009). Case management as an alternative to immigration detention. The Australian experience. Retrieved April 24, 2017, from http://idcoalition.org/wp-content/uploads/2009/06/casemanagementinaustralia.pdf
 15. Myria. (2014). Een nieuw kader voor het Belgisch terugkeerbeleid. Brussels: Myria.Google Scholar
 16. Myria. (2016). Migratie in cijfers en rechten, 2016. Brussels: Myria.Google Scholar
 17. Smyth, C. (2013). The common European Asylum system and the rights of the child. An exploration of meaning and compliance. Leiden: Boxpress.Google Scholar
 18. Stockmans, P. (2010). Een alternatieve aanpak voor de uitwijzing van gezinnen met kinderen. ‘Open wooneenheden’ en ‘coaching’ in plaats van opsluiting in een gesloten centrum. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 11, 117–122.Google Scholar
 19. Stockmans, P., Blancquaert, C., & Deputter, H. (2009). Een alternatief voor de opsluiting van gezinnen met kinderen. ‘Open woonunits’ en ‘terugkeercoaches’ voor gezinnen met minderjarige kinderen als alternatief voor gedwongen verwijdering vanuit een gesloten centrum: Evaluatie na één jaar werking. Brussels: Vluchtelingenwerk Vlaanderen.Google Scholar
 20. SumResearch. (2007a). Studie naar alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in gesloten centra (deel 1: voorstudie). Brussels: SumResearch.Google Scholar
 21. SumResearch. (2007b). Studie naar alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in gesloten centra (deel 2: visie en aanbevelelingen). Brussels: SumResearch.Google Scholar
 22. van Alphen, B., Molleman, T., Leerkes, A., & Van Hoek, J. (2013). Van bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring. Meppel: Boom Lemma Uitgevers.Google Scholar
 23. van Meeteren, M. (2014). Irregular migrants in Belgium and the Netherlands. Aspirations and incorporation. Amsterdam: Amsterdam University Press.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Research Foundation – Flanders (FWO)BrusselsBelgium
 2. 2.Department of Criminology, Research Group ‘Crime & Society’ (CRiS)Vrije Universiteit BrusselBrusselsBelgium

Personalised recommendations