Advertisement

The Great Masurian Lakes: Hydrological Regime and Summer Phytoplankton

 • Agnieszka Napiórkowska-KrzebietkeEmail author
 • Bogusław Zdanowski
 • Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
 • Konrad Stawecki
 • Bartosz Czarnecki
Chapter
Part of the The Handbook of Environmental Chemistry book series (HEC, volume 86)

Abstract

The lakes of the Great Masurian Lakes System create the largest lake complex in Poland hydrologically divided into three basins – Northern, Central, and Southern. The water flow direction depends on the position of the watershed between Vistula and Pregoła Rivers which can vary depending on the water level and the magnitude of the water outflow from the Pisa and Węgorapa Rivers. The studies aimed to analyze the changes in the hydrological regime and the ecological state of these lakes in 2008 and 2010–2012. In June 2010, the bifurcation zone occurred in the central part of the system due to the high quantity of precipitation. A positive heterograde oxygen curve in summer was in less eutrophic lakes, while a negative heterograde oxygen curve in more eutrophic lakes and a clinograde oxygen curve in highly eutrophic lakes. Phosphorus content was typical of medium or highly eutrophic lakes; therefore classifications based on physicochemical elements indicated below good ecological potential and status of all lakes. The least intensive phytoplankton growth was in the Northern Basin whereas the most intensive in the Southern Basin. Biological assessments based on phytoplankton indicated maximum potential in two lakes and good potential and status in five lakes, whereas the remaining lakes had moderate, poor, and bad potential and status. In 2010, when oxygen conditions improved significantly, the classification based on PMPL indicated significant deterioration up to bad ecological potential and status, in the lakes within the bifurcation zone and in several lakes in the Southern and Northern Basins.

Keywords

Bifurcation zone Ecological classification Phytoplankton Stratification Trophy Watershed 

Notes

Acknowledgments

The material was collected and analyzed primarily as a part of statutory research (S-009) conducted at the Stanisław Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn.

References

 1. 1.
  Kondracki J (1972) Polska Północno-Wschodnia (Northeastern Poland). PWN, Warszawa (in Polish)Google Scholar
 2. 2.
  Atlas Podziału Hydrograficznego Polski (Hydrographic Atlas of Poland) (2005) praca zbiorowa pod kier. H. Czarneckiej, IMGW, Warszawa (in Polish)Google Scholar
 3. 3.
  Choiński A (2006) Katalog jezior Polski (Catalog of Polish lakes). Wyd. Nauk. UAM, Poznań, p 381 (in Polish)Google Scholar
 4. 4.
  Bajkiewicz-Grabowska E (2008) Obieg wody w systemie Wielkich Jezior Mazurskich (Water circulation in the Great Masurian Lakes System). In: Jasser I, Rybak S, Zdanowski B (eds) Ochrona i rekultywacja wód wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu (Conservation and restoration of the waters of the Great Masurian Lakes as tools for the scientific, economic, social, and cultural development of the region). Wyd IRŚ, Olsztyn, pp 19–29 (in Polish)Google Scholar
 5. 5.
  Zdanowski B, Wierzchowska M, Wołos A (2009) Change patterns in the trophic state of Lake Mamry Północne and Lake Niegocin (Masurian Lake District, Poland). Limnol Rev 9(1):39–60Google Scholar
 6. 6.
  Standard Methods for Examination of Water & Wastewater (1999) Am Publ Health ASN., New York, p 1325Google Scholar
 7. 7.
  Hermanowicz W, Dożańska W, Dojlido J, Koziorowski B, Zerbe J (1999) Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków (Physicochemical studies of water and wastewater). Arkady, Warszawa, p 555 (in Polish)Google Scholar
 8. 8.
  Lorenzen CJ (1967) Determination of chlorophyll and pheo-pigments: spectrophotometric equations. Limnol Oceanogr 12:343–346CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  CEN EN 15204 (2006) Water quality – guidance standard for the routine analysis of phytoplankton abundance and composition using inverted microscopy (Utermöhl technique)Google Scholar
 10. 10.
  Napiórkowska-Krzebietke A, Kobos J (2016) Assessment of the cell biovolume of phytoplankton widespread in coastal and inland water bodies. Water Res 104:532–546CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Dąbrowski M (2013) Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne obiegu wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich (Natural and anthropogenic conditions of water circulation in the Great Mazurian Lakes System). Wyd Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp 1–251 (in Polish)Google Scholar
 12. 12.
  Bajkiewicz-Grabowska E (1992) Czy zaszły zmiany w położeniu działu wodnego w systemie Wielkich Jezior Mazurskich? (Have changes occurred in the location of the watershed in the Great Masurian Lakes System?). Prace i Studia Geograficzne UW, p 12 (in Polish)Google Scholar
 13. 13.
  Dąbrowski M (2002) Położenie głównego działu wodnego w systemie Wielkich Jezior Mazurskich (Location of the main watershed in the Great Mazurian Lakes System). Gosp Wodna 6:238–243 (in Polish)Google Scholar
 14. 14.
  Dąbrowski M (2002) Changes in the water level of lakes in northeastern Poland. Limnol Rev 2:85–92Google Scholar
 15. 15.
  Mikulski Z (1966) Kształtowanie się działu wodnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich (Watershed formation in the Great Mazurian Lakes). Przegląd Geograficzny 38:381–392 (in Polish)Google Scholar
 16. 16.
  Bajkiewicz-Grabowska E, Mikulski Z (2006) Hydrologia ogólna (General hydrology). Wyd Nauk PWN, Warszawa, wyd. IV, p 339 (in Polish)Google Scholar
 17. 17.
  Gliwicz M (1979) Metalimnetic gradients and trophic state of lake epilimnia. Mem Ist Ital Idrobiol 37:121–145Google Scholar
 18. 18.
  Świerzowski A, Doroszczyk L (2004) Seasonal differences in situ measurements of the target strength of vendace (Coregonus albula L.) in lake Pluszne. Hydroacoustics 7:217–226Google Scholar
 19. 19.
  Zdanowski B, Korycka A, Zachwieja J (1984) Thermal and oxygen conditions and the chemical composition of the Great Masurian Lakes. Ekol Pol 32:651–677Google Scholar
 20. 20.
  Zdanowski B, Hutorowicz A, Świątecki A (1993) Zmienność wskaźników trofii i czystości wody wielkich Jezior Mazurskich (Variability in trophic and quality indicators of the waters of the Great Masurian Lakes). Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, PIOŚ Warszawa (in Polish)Google Scholar
 21. 21.
  Zdanowski B, Hutorowicz A (1994) Salinity and trophy of Great Masurian Lakes (Masurian Lakeland, Poland). Ekol Pol 42:317–331Google Scholar
 22. 22.
  Marszelewski W (2005) Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski Północno-Wschodniej (Changes of abiotic conditions in lakes of North-Eastern Poland). Wyd UMK, Toruń, p 288 (in Polish)Google Scholar
 23. 23.
  Korycka A (1991) Characterization of the chemical composition of the water in the lakes of northern Poland. Rocz Nauk Rol H-102(3):1–112 (in Polish)Google Scholar
 24. 24.
  Zdanowski B (1982) Nitrogen and phosphorus in lakes and their eutrophication. Pol Arch Hydrobiol 29:541–597Google Scholar
 25. 25.
  Kufel L (2001) Uncoupling of chlorophyll and nutrients in lakes – possible reasons, expected consequences. Hydrobiologia 443:59–67CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Spodniewska I (1978) Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication I. Summer situation in 34 Masurian Lakes in 1973. Ekol Pol 26(1):53–70Google Scholar
 27. 27.
  Spodniewska I (1979) Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication II. Summer situation in 25 Masurian Lakes in 1976. Ekol Pol 27(3):481–496Google Scholar
 28. 28.
  Napiórkowska-Krzebietke A (2015) Cyanobacterial bloom intensity in the ecologically relevant state of lakes – an approach to Water Framework Directive implementation. Oceanol Hydrobiol Stud 44(1):97–108.  https://doi.org/10.1515/ohst-2015-0010 CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Kobos J, Błaszczyk A, Hohlfeld N, Toruńska-Sitarz A, Krakowiak A, Hebel A, Stryk K, Grabowska M, Toporowska M, Kokociński M, Messyasz B, Rybak A, Napiórkowska-Krzebietke A, Nawrocka L, Pełechata A, Budzyńska A, Zagajewski P, Mazur-Marzec H (2013) Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanol Hydrobiol Stud 42(4):358–378.  https://doi.org/10.2478/s13545-013-0093-8 CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Bukowska A, Bielczynska A, Karnkowska A, Chróst RJ, Jasser I (2014) Molecular (PCR-DGGE) versus morphological approach: analysis of taxonomic composition of potentially toxic cyanobacteria in freshwater lakes. Aquat Biosyst 10:2CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Bukowska A, Kaliński T, Koper M, Kostrzewska-Szlakowska I, Kwiatowski J, Mazur-Marzec H, Jasser I (2017) Predicting blooms of toxic cyanobacteria in eutrophic lakes with diverse cyanobacterial communities. Sci Rep 7:8342.  https://doi.org/10.1038/s41598-017-08701-8 CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Napiórkowska-Krzebietke A, Hutorowicz A (2015) The physicochemical background for the development of potentially harmful cyanobacterium Gloeotrichia echinulata J. S. Smith ex Richt. J Elem 20(2):363–376.  https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.756 CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Jakubowska N, Zagajewski P, Gołdyn R (2013) Water blooms and cyanobacterial toxins in lakes. Pol J Environ Stud 22(4):1077–1082Google Scholar
 34. 34.
  Mankiewicz J, Komárková J, Izydorczyk K, Jurczak T, Tarczynska M, Zalewski M (2005) Hepatotoxic cyanobacterial blooms in the lakes of northern Poland. Environ Toxicol 20:499–506.  https://doi.org/10.1002/tox.20138 CrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Napiórkowska-Krzebietke A, Hutorowicz A (2005) Long-term changes of phytoplankton in Lake Mamry Północne. Oceanol Hydrobiol Stud 34(3):217–228Google Scholar
 36. 36.
  Napiórkowska-Krzebietke A, Hutorowicz A (2007) Long-term changes in the biomass and composition of phytoplankton in a shallow, flow-through lake Kirsajty (Masurian Lakeland, Poland). Pol J Nat Sci 22:512–524CrossRefGoogle Scholar
 37. 37.
  Napiórkowska-Krzebietke A, Hutorowicz A (2006) Long-term changes of phytoplankton in Lake Niegocin, in the Masurian Lake Region, Poland. Oceanol Hydrobiol Stud 35(3):209–226Google Scholar
 38. 38.
  Hutorowicz A, Napiórkowska-Krzebietke A (2007) Changes in phytoplankton assemblages after the reduction of sewage discharge into Lake Niegocin (Mazurian Lake District, Poland). Oceanol Hydrobiol Stud 36:137–145Google Scholar
 39. 39.
  Napiórkowska-Krzebietke A, Wierzchowska M, Błocka B, Hutorowicz J, Hutorowicz A, Zdanowski B (2007) Changes in the trophic state of Lake Niegocin after the modernization of a local wastewater treatment plant. Limnol Rev 7(3):153–159Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
  • 1
  Email author
 • Bogusław Zdanowski
  • 1
 • Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
  • 2
 • Konrad Stawecki
  • 1
 • Bartosz Czarnecki
  • 1
 1. 1.Department of Ichthyology, Hydrobiology and Aquatic EcologyInland Fisheries Institute in OlsztynOlsztynPoland
 2. 2.Faculty of Oceanography and GeographyInstitute of Geography, University of GdańskGdańskPoland

Personalised recommendations