Advertisement

Size of a Zone Dangerous by Damage at the Root of Cruciform Weld Joint

 • Anton Y. ShlepetinskiyEmail author
 • Konstantin P. Manzhula
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mechanical Engineering book series (LNME)

Abstract

The results of research mode of the “dangerous” pre-destruction zones at the root of cruciform weld joint are presented. A technique for determining the areas of “dangerous” zones in numerical simulation is proposed. The engineering equation to determine the area of the danger zone as a result of numerical modeling of the elastoplastic problem is received.

Keywords

Pre-destruction zone Fatigue failure Lack of fusion Cruciform weld joint Scale effect 

References

 1. 1.
  Troshchenko VT (ed) (1985) Tsiklicheskie deformatsii i ustalost’ metallov (Cyclic Deformation and Fatigue of Metals). Naukova Dumka, Kiev, in 2 vols (Rus.)Google Scholar
 2. 2.
  Trufiakov VI (ed) (1990) Prochnost’ svarnykh soyedineniy pri peremennykh nagruzkakh (Strength of welded joints at variable loads). Naukova Dumka, Kiev, 256 p (Rus.)Google Scholar
 3. 3.
  Yushkevich VN (1988) Teoriya i metody rascheta kharakteristik soprotivleniya ustalosti elementov stal’nykh konstruktsiy kranov (Theory and methods of calculating fatigue resistance characteristics of steel structure elements of cranes). Leningrad, LPI, 681 p (Rus.)Google Scholar
 4. 4.
  Manzhula KP (1997) Teoriya i metody rascheta soprotivleniya ustalosti metallicheskikh konstruktsiy gruzopod”yemnykh mashin (Theory and methods for calculating fatigue resistance of metal structures of lifting machines). PhD thesis. St-Petersburg, 356 p (Rus.)Google Scholar
 5. 5.
  Manzhula KP (2003) Parametry zon ustalostnogo povrezhdeniya v soyedineniyakh s uglovymi shvami pri rastyazhenii-szhatii (Parameters of the zones of fatigue damage in joints with angular seams at tension-compression). In: Proceedings of the Tula State University. Vol. 4 Hoisting-and-transport machines and equipment. Tula, Publishing House of the Tula State University, pp 207–212 (Rus.)Google Scholar
 6. 6.
  Manzhula KP (2005) Analiz masshtabnogo effekta pri perenose rezul’tatov ustalostnykh ispytaniy laboratornykh obraztsov na svarnyye konstruktsii (Analysis of the scale effect in transferring the results of fatigue testing of laboratory samples to welded structures). In: Proceedings of the Tula State University. Vol. 5 Hoisting-and-transport machines and equipment. Tula, Publishing House of the Tula State University, pp 107–114 (Rus.)Google Scholar
 7. 7.
  Manzhula KP (2005) Khuan Pin Parametry zon ustalostnogo povrezhdeniya v soyedineniyakh s uglovymi shvami pri szhatii c izgibom (Parameters of zones of fatigue damage in joints with angular seams during compression with a bend). In: Proceedings of the Tula State University. Vol. 5 Hoisting-and-transport machines and equipment. Tula, Publishing House of the Tula State University, pp 98–108 (Rus.)Google Scholar
 8. 8.
  Manzhula KP, Shlepetinski AY (2016) Stress and strain concentration in weld-joint flaws. Russ Eng Res 36(9):722–726 (Allerton Press, Inc.)Google Scholar
 9. 9.
  Shlepetinskii AY, Manzhula KP (2013) Evaluation of stress-deformed of the state of the lack of fusion top in welded joint crusade, Mater. 3-i mezhd. nauchnoprakt. konf. “Sovremennoe mashinostroenie. Nauka i obrazovanie”. In: Proceedings of the 3rd International Sci.-Pract. Conference “Modern Engineering Industry. Science and Education”. S.-Peterb. Politekh. Univ., St. Petersburg, pp 1073–1081Google Scholar
 10. 10.
  Shlepetinskii AY (2012) Metodika raschetnoy otsenki dolgovechnosti metallokonstruktsiy gruzopod”yemnykh i stroitel’nykh mashin s neprovarami v svarnykh elementakh (The method of calculating the durability assessment of the steel construction lifting and building machines with lack of fusion in welded elements). PhD thesis. St-Petersburg, 176 p (Rus.)Google Scholar
 11. 11.
  Adler YP, Markova EV, Granovskiy YV (1976) Planirovaniye eksperimenta pri poiske optimal’nykh usloviy (Planning an experiment when searching for optimal conditions). Nauka Publishers, Moscow, 279 p (Rus.)Google Scholar
 12. 12.
  Brandt S (2014) Data analysis. Statistical and computational methods for scientists and engineers. Springer International Publishing, 523 pGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Anton Y. Shlepetinskiy
  • 1
  Email author
 • Konstantin P. Manzhula
  • 2
 1. 1.Engineering Centre JSC «REP Holding»Saint-PetersburgRussia
 2. 2.Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic UniversitySaint-PetersburgRussia

Personalised recommendations