Advertisement

Programmable Logic Controllers

 • Alexander BarkalovEmail author
 • Larysa Titarenko
 • Małgorzata Mazurkiewicz
Chapter
Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 195)

Abstract

The chapter is devoted to programmable logic controllers (PLC). We start from the classification of PLC, their architecture and cycle of operation. Next, the main laws of Boolean algebra are shown. We show the connection between the Boolean algebra and basic logic functions used in programming of PLC. Next, different programming languages used for PLC are shown. The last part is devoted to examples of programming for different Boolean functions and simple control algorithms. All programs are written using the Ladder Diagram language.

References

 1. 1.
  M. Adamski, M. Chodań, Modelowanie układów sterowania dyskretnego z wykorzystaniem sieci SFC (Wydaw. PZ, Zielona Góra, 2000)Google Scholar
 2. 2.
  IEC, Programmable controllers, part 3: Programming languages. Technical report, International Electrotechnical Commission (1992)Google Scholar
 3. 3.
  J. Kasprzyk, Programowanie sterowników przemysłowych (Warszawa, 2014)Google Scholar
 4. 4.
  T. Legierski, J. Wyrwał, J. Kasprzyk, J. Hajda, Programowanie sterowników PLC (Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice, 1998)Google Scholar
 5. 5.
  T. Mikulczyński, Z. Samsonowicz, Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych (Metody modelowania procesów dyskretnych i programowania PLC, Warszawa, 1997)Google Scholar
 6. 6.
  R. Sałat, K. Korpysz, P. Obstawski, Wstęp do programowania sterowników PLC (WKŁ, Gliwice, 2010)Google Scholar
 7. 7.
  K. Wiśniewska, Polscy producenci i dystrybutorzy sterowników PLC. Technical report, ElektronikaB2B (2006)Google Scholar
 8. 8.
  W. Zając, M. Kołopieńczyk, G. Andrzejewski, Modelling and sythesis of parallel traffic control algorithms with time dependencies, New trends in digital systems design, Fortschritt - Berichte VDI : Nr, 836 (VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2014), pp. 94–109Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Alexander Barkalov
  • 1
  Email author
 • Larysa Titarenko
  • 1
  • 2
 • Małgorzata Mazurkiewicz
  • 3
 1. 1.Institute of Metrology, Electronics and Computer ScienceUniversity of Zielona GoraZielona GoraPoland
 2. 2.Kharkiv National University of Radio ElectronicsKharkivUkraine
 3. 3.Institute of Control and Computation EngineeringUniversity of Zielona GoraZielona GoraPoland

Personalised recommendations