Advertisement

Poland

 • Dariusz FuchsEmail author
Chapter

Abstract

The article draws attention to the fact that the civil entrance into force of the IRA has resulted, on a larger scale than has been the case to date, in the need to analyse in practice the essence of an insurance contract in the framework of public law regulations, which is especially connected with the issue of unit-linked life insurance contract, as the most popular example of an investment based insurance product in Poland. This question is particularly important due to the fact that the IRA includes basic legal definitions, characteristic for this insurance product. The article also presents an example of activities performed by an agent within the scope of the unit-linked life insurance contracts and attention is drawn to the issue of liability of an insurance company thereunder, and, consequently, the rules of law concerning the distribution of investment-based insurance products are evaluated. In this context, the status of the IDD implementation in Poland is also referred to at the end hereof. On that occasion, the conclusion is in favour of the acceptability in the light of Polish law of performing the so-called additional activities by an agent if they are aimed (in the interest of the insurance company) at the improvement of the scope of insurance protection granted to the insured.

Abbreviations

CC

Polish Civil Code

IDD

Directive on Insurance Distribution

IRA

Insurance and Reinsurance Act

MA

Insurance Mediation Act

References

1. Sources of Law

 1. Act on Prevention of Unfair Market Practices of 23 August 2007, Journal of Laws of 2007 No. 171 item 1206 as amendedGoogle Scholar
 2. Act of 2 March 2000 on the protection of consumer rights and liability for damage caused by dangerous products, Journal of Laws of 2000 No. 22 item 271 as amendedGoogle Scholar
 3. Consumer Rights Act of 30 May 2014, as amended Journal of Laws 2014 item 827Google Scholar
 4. Civil Code, Journal of Laws of 1964 No. 16 item 93 as amendedGoogle Scholar
 5. First Directive of the Council of 24 July 1973 (73/239/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business direct insurance other than life assurance, Official Journal of 1973, L 228 p. 3Google Scholar
 6. Insurance and Reinsurance Act of 11 September 2015, Journal of Laws of 2015, item 1844 as amendedGoogle Scholar
 7. Insurance Mediation Act of 22 May 2003, i.e. Journal of Laws of 2016, item 2077Google Scholar
 8. Insurance Distribution Act from 1512 2017, Journal of Laws of 2017 item 2486 as amendedGoogle Scholar

2. Literature

 1. Act on Prevention of Unfair Market Practices of 23 August 2007, Journal of Laws of 2007 No. 171 item 1206 as amendedGoogle Scholar
 2. Czachórski W (2003) Zobowiązania zarys wykładu, WarsawGoogle Scholar
 3. Fras M (2015) Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne. Wolters Kluwer, WarszawaGoogle Scholar
 4. Fuchs D (2004) Reforma wspólnotowej regulacji ubezpieczeń na życie a stan rozwoju europejskiego prawa kontraktów. In: Mik C (ed) Unia Europejska w dobie reform, ToruńGoogle Scholar
 5. Fuchs D, Insurance Restatement jako przykład jednolitego prawa wspólnotowego o umowie ubezpieczenia, Studia Ubezpieczeniowe No. 127 of 2009Google Scholar
 6. Fuchs D (2009) Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń. In: Kowalewski E (ed) O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, ToruńGoogle Scholar
 7. Fuchs D, Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne ubezpieczyciela, Prawo Asekuracyjne No. 2 of 2006Google Scholar
 8. Fuchs D (1998) Dyrektywy III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz ich implementacja w wybranych prawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej. In: Mik C (ed) Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, ToruńGoogle Scholar
 9. Fuchs D (2006) In: Kowalewski E, Fuchs D, Mogilski WW, Serwach M (eds) Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz - ToruńGoogle Scholar
 10. Fuchs D (2003) Konsekwencje nowelizacji art. 805 § 1 kodeksu cywilnego dla umowy ubezpieczenia. In: Koch A (ed) Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz – PoznańGoogle Scholar
 11. Fuchs D (2005) Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia, Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, ZakamyczeGoogle Scholar
 12. Fuchs D, Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie wybranych przepisów ogólnych o umowie ubezpieczenia w świetle prac Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, Wiadomości Ubezpieczeniowe, No. 7/8 z 2007Google Scholar
 13. Fuchs D (2002) Dobro powszechne (ogólne) jako wyznacznik ewolucji wspólnotowego prawa ubezpieczeń gospodarczych, [w:] C. Mik, Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, ToruńGoogle Scholar
 14. Malinowska K (2005) In: Brodecki Z, Serwach M (ed) Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Komentarz, ZakamyczeGoogle Scholar
 15. Nowak J (2018) In: Czublun P (ed) Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, WarszawaGoogle Scholar
 16. Maśniak D (2004) Prawo ubezpieczeń. In: Brodecki Z i inni, Finanse, WarszawaGoogle Scholar
 17. Ogiegło L (2001) Umowa agencji. In: Rajski J (ed) System Prawa Cywilnego, vol 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, WarszawaGoogle Scholar
 18. Orlicki M: Roszczenie o zapłacenie składki za czas, w którym nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa, Prawo Asekuracyjne No. 1 of 2006Google Scholar
 19. Patulski W (2000) Kodeks cywilny w praktyce gospodarczej z orzecznictwem, GdańskGoogle Scholar
 20. Popiołek W (2002) In: Pietrzykowski K (ed) Kodeks cywilny, vol 1, WarsawGoogle Scholar
 21. Romanowski M, Fuchs D, draft text: www.ms/kkpc
 22. Rozmus B, Kuczyński G, Kilka mitów z zakresu teorii umów, Gdańskie Studia Prawnicze, Volume VIIGoogle Scholar
 23. Szaraniec M (2017) Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne. Difin, WarszawaGoogle Scholar
 24. Wieczorek E (2010) In: Brodecki Z, Serwach M, Glicz M (eds) Prawo ubezpieczeń gospodarczych, vol I, Issue 2, WarszawaGoogle Scholar
 25. Wąsiewicz A (compiled by M. Wąsiewicz) (2002) Umowa ubezpieczenia. In: Sangowski T (ed) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, vol. 4, Bydgoszcz – PoznańGoogle Scholar
 26. Żuławska Cz (1999) In: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Zobowiązania, vol 1, WarszawaGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Civil Law and International Private LawFaculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński UniversityWarszawaPoland
 2. 2.Law FirmKatowicePoland

Personalised recommendations