Advertisement

Reactivation of Functionally Derelict Areas with Cultural Heritage Sites

 • Mojca Foški
 • Gašper Mrak
 • Alma Zavodnik LamovšekEmail author
 • Barbara Lampič
Chapter
Part of the The Urban Book Series book series (UBS)

Abstract

Functionally derelict areas (FDAs) refer to not fully utilised land or abandoned land with the impact of its previous use still visible and being of lower utility value, which can have potential for further sustainable spatial development and also for protecting undeveloped natural or agricultural land, i.e. greenfield land. This chapter addresses FDAs where there is immovable cultural heritage (ICH) on wholly or partially abandoned sites with substantially reduced functioning. The purpose of this study is to show the possible regulatory solutions at national and local levels for the regeneration/reactivation of FDAs with cultural heritage sites. Analysis of FDAs in Slovenian territory has revealed that problems associated with their regeneration originate from the applicable provisions concerning cultural heritage protection. The relevance of the investigated topic is supported by the fact that in more than a third of all FDAs in Slovenia we recorded various cultural heritage units and legal regimes for their protection, which are included in the national register of immovable cultural heritage. FDAs with the presence of ICH were classified into three groups (A, B, and C) depending on the intensity of the ICH phenomenon in the FDAs. Based on the cases presented in this chapter, we propose various instruments for the reactivation of FDAs with the presence of ICH.

Keywords

Derelict areas Cultural heritage Methodological approach Reactivation 

References

 1. Adams D, De Sousa CH, Tiesdell S (2010) Brownfield development: a comparison of North American and British approaches. Urb Stu. 47(19):75–104CrossRefGoogle Scholar
 2. Alker S, Joy V, Roberts P, Smith N (2000) The definition of brownfield. J of Env Plan and Man 43(1):49–69.  https://doi.org/10.1080/09640560010766CrossRefGoogle Scholar
 3. Berg SK, Stenbro R (2015) Densification or dilution? On cultural and economic value creation along the Aker River in Oslo Norway. Hist Env: Policy & Practice 6(3):197–213.  https://doi.org/10.1080/17567505.2015.1100360CrossRefGoogle Scholar
 4. Bergatt Jackson J, Drobiec L, Ferber U, Gorski M, Nathanail P, Petríková D (2006) Brownfields handbook. Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields regeneration. http://fast10.vsb.cz/lepob/index1/handbook_eng_screen.pdf. Accessed 1 Oct 2016
 5. COBRAMAN (2009a) Brownfield types. http://database.cobraman-ce.eu/BrownfieldTypes.php. Accessed 3 Jul 2016
 6. COBRAMAN (2009b) Manager coordinating brownfield redevelopment activities. http://www.cobraman-ce.eu/. Accessed 20 Feb 2017
 7. Delak Koželj Z (2016) Finansiranje kulturne dediščine. Javno predavanja pametni razvoj na primeru vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave. ZVKDS, Služba za razvoj in informatiko, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/u6/finansiranje_kulturne_dediscine.pdf. Accessed 14 Feb 2018
 8. Delo (2014) V Kranju pripravili nabor ukrepov za oživljanje mestnega jedra. http://www.times.si/slovenija/v-kranju-pripravili-nabor-ukrepov-za-ozivljanje-mestnega-jedra–9e2c0703a91761d6a49a63dc4f1e9d110eba9d6e.html. Accessed 4 Oct 2017
 9. Donaldson R, Lord R (2018) Can brownfield land be reused for ground source heating to alleviate fuel poverty? Ren Ene 116:344–355.  https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.09.037CrossRefGoogle Scholar
 10. EPOurban (2014) Omogočanje vključevanja zasebnih etažnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces mestnega prestrukturiranja [Enabling private owners of residential buildings to integrate them into urban restructuring processes]. Urban Municipality of Celje, Celje. https://moc.celje.si/projekti/960-epourban. Accessed 18 Aug 2016
 11. Fakin Bajec J (2013) Interpretacija dediščine med teorijo in prakso. Vloga stroke pri rabi kulturne dediščine v lokalnem okolju. In: Interpretacija kulturne dediščine. Posvet Slovenskega etnološkega društva, Ljubljana. https://www.etno-muzej.si/files/events/iterpretacijekulturnedediscine.pdf. Accessed 14 Feb 2018
 12. Ferber U, Grimski D (2002) CLARINET: Brownfields and redevelopment of urban areas. Austrian Federal Environment Agency, p 147 http://www.commonforum.eu/Documents/DOC/Clarinet/brownfields.pdf. Accessed 21 Dec 2015
 13. Ferber U, Grimski D, Millar K, Nathanail P (2006) CABERNET: Sustainable brownfield regeneration. CABERNET University of Nottingham network report, Nottingham. http://www.palgo.org/files/CABERNET%20Network%20Report%202006.pdf. Accessed 12 Feb 2017
 14. Gauchon MC (1997) Anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises: pour une géographie des friches touristiques. Bulletin de l’Association de géographes français, 74(3):296–310. https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1997_num_74_3_1986. Accessed 3 Feb 2018CrossRefGoogle Scholar
 15. Hostnik B (ed) (2015) Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoj podeželja Republike Slovenije 2007–2013. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Zavod za varstvo kulturne dediščine, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/elaborat-digitalna-verzija_koncna_.pdf. Accessed 10 Feb 2018
 16. Jacobs J (1961) The death and life of great American cities. Random House, New YorkGoogle Scholar
 17. Kim G (2018) An integrated system of urban green infrastructure on different types of vacant land to provide multiple benefits for local communities. Sus Cit and Soc 36:116–130.  https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.10.022CrossRefGoogle Scholar
 18. Lampič B, Bobovnik N (2017) Dodatni popis funkcionalno degradiranih območij v petih statističnih regijah (Osrednjeslovenska. Končno poročilo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Savinjska, Primorsko-notranjska, Obalno-kraška, Koroška), p 29Google Scholar
 19. Lampič B, Marot N, Gamse M, Jenko I, Kljun U, Mali K, Korošec T, Verlič L, Žabota B (2015) Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo: Končno poročilo. Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, p 120Google Scholar
 20. Lampič B, Cigale D, Kušar S, Potočnik Slavič I, Foški M, Zavodnik Lamovšek A, Barborič B, Meža S, Radovan D (2017a) Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra: Končno poročilo. Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Geodetski inštitut Slovenije, p 192Google Scholar
 21. Lampič B, Cigale D, Kušar S, Potočnik Slavič I, Foški M, Zavodnik Lamovšek A, Barborič B, Meža S, Radovan D (2017b) Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije. Urbani izziv. Strokovna izdaja 7:10–18Google Scholar
 22. Lampič B, Kušar S, Zavodnik Lamovšek A (2017c) Model celovite obravnave funkcionalno degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji. [Model for a comprehensive assessment of derelict land as a support for sustainable spatial and developmental planning in Slovenia]. Dela 48:5–31.  https://doi.org/10.4312/dela.48.1.5-31CrossRefGoogle Scholar
 23. Lemoine G (2016) Brownfield restoration as a smart economic growth option for promoting ecotourism, biodiversity, and leisure: two case studies in Nord-Pas De Calais. In: Prasad MNV (ed.) Bio and bio. Elsevier, pp 361–388.  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802830-8.00015-0CrossRefGoogle Scholar
 24. MMC RTV SLO, STA (2018) V starem Kranju začenjajo srede brez evra. http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/v-starem-kranju-zacenjajo-projekt-srede-brez-evra/449453. Accessed 22 Mar 2018
 25. MoC (2011) Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Ljubljana. http://giskd2s.situla.org/evrdd/P_09_04_03.htm. Accessed 18 Aug 2016
 26. MoC (2018a) Register nepremične kulturne dediščine. Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Ljubljana. http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/. Accessed 12 Feb 2018
 27. MoC (2018b) Varstveni režimi kulturne dediščine. Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Ljubljana. http://gisCH6s.situla.org/evrd/. Accessed 20 oct 2017
 28. Navratil J, Krejci T, Martinat S, Pasqualett MJ, Klusacek P, Frantal B, Tochackova K (2018) Brownfields do not “only live twice”: the possibilities for heritage preservation and the enlargement of leisure time activities in Brno, the Czech Republic. Cities 74:52–63.  https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.11.003CrossRefGoogle Scholar
 29. Prenova stavbe v starem mestnem jedru (2014) Mestna občina Celje in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. https://moc.celje.si/images/Projekti_v_teku/sofinanciranje/141204brosurazaweb.pdf. Accessed 18 Aug 2016
 30. Prentis E, Norton GA (1992) MEADOWS — an expert system for the establishment of diverse wildflower grasslands on derelict land in urban areas in the UK. Eco Eng 1–3:213–228.  https://doi.org/10.1016/0925-8574(92)90003-KCrossRefGoogle Scholar
 31. RETINA (2012) BRM Brownfield revitalisation methodology. Faculty of Arts of the University of Maribor, Maribor, p 90. https://southeast-europe.net/document.cmt?id=457. Accessed 21 Dec 2015
 32. Rypkema DD (2009) The role of heritage conservation in a sustainable economy. European Heritage Heads Forum, Bratislava. http://ehhf.eu/sites/default/files/201407/Rypkema_pwp.pdf. Accessed 23 May 2016
 33. Sable KA, Kling RW (2001) The double public good: a conceptual framework for “shared experience” values associated with heritage conservation. J of Cul Eco 25(2):77–89CrossRefGoogle Scholar
 34. Sanches PM, Pallegrino PRM (2016) Greening potential of derelict and vacant lands in urban areas. Urb For & Urb Gre 19(2):128–139.  https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.07.002CrossRefGoogle Scholar
 35. Špes M, Krevs M, Lampič B et al (2012) Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije, Degradirana območja: [Ciljni raziskovalni program (CRP) “Konkurenčnost Slovenije 2006–2013”]: zaključno poročilo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, p 66Google Scholar
 36. TIMBRE (2011) Tailored improvement of brownfield regeneration in Europe. EU FP7 project. Helmholtz-Centre for Environmental Research—UFZ, Leipzig. http://www.timbre-project.eu/. Accessed 12 Feb 2017
 37. Urban Municipality of Celje (2014) Projekti v teku. Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje, Celje. https://moc.celje.si/projekti/4280-sofinanciranje-obnove-stavb-v-mestni-obcini-celje. Accessed 4 Mar Oct 2017
 38. Urban Municipality of Celje (2017) Drevored Mestnega parka Celje bo obogatilo 100 novih, rdečecvetnih kostanjev, Celje. https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/5482-drevored-mestnega-parka-celje-bo-obogatilo-100-novih-rdececvetnih-kostanjevih. Accessed 4 Oct 2017
 39. Urban Municipality of Kranj (2015) Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju. Razpisna dokumentacija, Kranj. https://www.kranj.si/KRANJ_SI.asp?lytoo=kranj_moje_mesto/aktualno/novice&showNews=NEWSYPXUKO615201591929. Accessed 15 Sep 2017
 40. Urban Municipality of Kranj (2017) Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju. Javni razpis za sofinanciranje stavb v starem Kranju. Razpisna dokumentacija, Kranj. http://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/2017/javni-razpis.pdf. Accessed 15 Sep 2017
 41. Urban Municipality of Kranj (2017a) Sreda brez evra. https://www.nakupujemvmestu.si/projekti?sreda-brez-evra. Accessed 15 Sep 2017
 42. Urban Municipality of Kranj (2017b) Četrtki ob vodnjaku, Kranj. https://www.nakupujemvmestu.si/projekti?cetrtki-ob-vodnjaku-2. Accessed 15 Sep 2017
 43. Urban Municipality of Kranj (2017c) Srečni petek, Kranj. https://www.nakupujemvmestu.si/projekti?srecni-petek. Accessed 15 Sep 2017
 44. Urban Municipality of Kranj (2017d) S Krančkom v mestu, Kranj. https://www.nakupujemvmestu.si/projekti?s-kranckom-v-mestu-1. Accessed 15 Sep 2017
 45. Urban Municipality of Kranj (2018) Poročilo seje občinskega sveta, Kranj. http://www.kranj.si/KRANJ_SI,medijsko_sredisce,sporocila_za_javnost.htm&showNews=NEWSUPJBRM1125201682118. Accessed 10 Feb 2018
 46. Vojvodíková B, Potužník M, Bürgermeisterová R (2011) The database on brownfields in Ostrava (Czech Republic): some approaches to categorization. Moravian geographical reports, 19(4): 50–60. http://www.geonika.cz/EN/research/ENMgr/MGR_2011_04.pdf. Accessed 23 Jun 2016
 47. ZLS-UPB2 (2007) Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo). Official Gazette RS 94/07Google Scholar
 48. ZVKD-1 (2008) ZVKD-1 Cultural Heritage Protection Act, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia. Official Gazette RS 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13 in 32/16Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Mojca Foški
  • 1
 • Gašper Mrak
  • 1
 • Alma Zavodnik Lamovšek
  • 1
  Email author
 • Barbara Lampič
  • 2
 1. 1.Faculty of Civil and Geodetic EngineeringUniversity of LjubljanaLjubljanaSlovenia
 2. 2.Faculty of ArtsUniversity of LjubljanaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations