Advertisement

Awareness and Consequences of Ethnocultural Diversity in Policy and Cultural Education in the Netherlands

 • Lenie van den Bulk
Chapter
Part of the Yearbook of the European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO) book series (ENOS)

Abstract

The Dutch society is becoming increasingly diverse, but to what extent does our policy and education change? In this article, Lenie van den Bulk describes the political, social and educational developments in the Netherlands about ethnic and cultural diversity. She does this on the basis of literature research and a survey among Dutch school directors. The question of how schools deal with ethnic and cultural diversity appears to be closely related to how diverse their pupil population is.

Keywords

Ethnic diversity Cultural diversity Policy Social Educational developments The Netherlands 

References

 1. Alba, R., and J.W. Duyvendak. 2017. What about the mainstream? Assimilation in superdiverse times. In Ethnic and racial studies, December 2017. Routledge  https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1406127.
 2. Andriessen, I., H. Fernee, and K. Wittebrood. 2014. Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 3. Bussemaker, J. 2013. Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving. Brief Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Den Haag: OCW.Google Scholar
 4. ———. 2015. Ruimte voor cultuur. Uitgangspunten cultuurbeleid 2017–2020. Brief Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Den Haag: OCW. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/06/08/ruimte-voor-cultuur.Google Scholar
 5. Crul, M. 2016. Super-diversity vs. assimilation: How complex diversity in majority–minority cities challenges the assumptions of assimilation. Journal of Ethnic and Migration Studies 42(1): 54–68, Routledge  https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1061425.
 6. Crul, M., J. Schneider, and F. Lelie. 2013. Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie. Amsterdam: VU University Press.Google Scholar
 7. Dagevos, J. and M. Gijsberts (red.) 2007. Jaarrapport Integratie 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 8. DUO onderwijsonderzoek. 2017. Rapportage Omnibusonderzoek najaar 2017. Utrecht: LKCA.Google Scholar
 9. Gijsberts, M., and M. Lubbers. 2009. Wederzijdse beeldvorming. In Jaarrapport integratie 2009, ed. J. Dagevos and M. Gijsberts, 254–290. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 10. Gramberg, P. 2007. Een verbindende schoolcultuur op multiculturele scholen. Presentatie ORD 2007. Den Haag: Onderwijsraad.Google Scholar
 11. Herweijer, Lex. 2011. Gemengd leren. Etnische diversiteit en leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs. Den Haag: Sociaal en Cultureel planbureau.Google Scholar
 12. Hoorn, M., B. Groot, M.J. Kommers, and G. Miellet. 2002. De rol van cultuuronderwijs bij het bevorderen van culturele diversiteit in het primair onderwijs. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.Google Scholar
 13. Huijnk, W., and I. Andriessen. 2016. Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 14. Inspectie van het Onderwijs. 2007. De staat van het onderwijs, onderwijsverslag 2005/2006. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.Google Scholar
 15. Klooster, E., S. Koçak, and M. Day. 2016. Wat is er bekend over discriminatie van mbostudenten bij toegang tot de stagemarkt? Utrecht: Kennisplatform integratie & samenleving.Google Scholar
 16. Koot, A., A. Urlus, and E. Wervers. 2002. Intercultureel onderwijs in de kunstvakken. Enschede: SLO.Google Scholar
 17. Netwerk, C.S. 2009. De olifant in de kamer. Staalkaart culturele diversiteit in de basisinfrastructuur. Utrecht: LA group Leisure & Arts Consulting.Google Scholar
 18. Pels, T. 2011. De pedagogische functie van het onderwijs, WMO Essay 08. Utrecht: Verwey Jonker Instituut.Google Scholar
 19. Ploeg, F. 1999. Cultuur in de multiculturele samenleving = Ruim baan voor culturele diversiteit. Den Haag: SDU.Google Scholar
 20. Ranitz, de J., de M. Jong, and Y. Azghari. 2017. Diversiteit maakt het verschil – Diversiteit als perspectief op de toekomst! Streven naar verbinding in een superdiverse samenleving. Amsterdam: VU University Press.Google Scholar
 21. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. 2015. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Maastricht: ROA.Google Scholar
 22. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 2013. Naar een stad die cultuur koestert. Werkprogramma 2013–2016. Rotterdam: RRKC.Google Scholar
 23. SLO 2002. Intercultureel onderwijs in de kunstvakken. L. Koot, A. Urlus, red. E. Wervers. Enschede: SLOGoogle Scholar
 24. Thijs, A., and I. Berlet. 2008. Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs: een verkennende literatuurstudie. Enschede: SLO.Google Scholar
 25. van der Niet, A.M. 2006. Kennismaken met diversiteit. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 26. Veerman, G., H. van de Werfhorst, and J. Dronkers. 2013. Ethnic composition of the class and educational performance in primary education in The Netherlands. Educational Research and Evaluation 19 (5): 370–401.CrossRefGoogle Scholar
 27. Westerbeek, K. 1999. The colours of my classroom. A study into the effects of the ethnic composition of classrooms on the achievement of pupils from different ethnic backgrounds. Rotterdam: CED-Groep.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Lenie van den Bulk
  • 1
 1. 1.LKCAUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations