Advertisement

Tourism in Two National Parks: Lower Oder Valley, Germany, and Ujście Warty, Poland

 • Marius MayerEmail author
 • Wojciech Zbaraszewski
 • Dariusz Pieńkowski
 • Gabriel Gach
 • Johanna Gernert
Chapter
Part of the Geographies of Tourism and Global Change book series (GTGC)

Abstract

After discussing national parks in general and national park tourism in Poland and Germany, specifically, this chapter analyzes tourism development in two national parks located directly on the Polish-German border: the German National Park, Unteres Odertal (NPLOV), and the Polish National Park, Ujście Warty (NPUW). These two areas share many characteristics: their lowland, riverside location, the primary aim of protecting bird populations, and the socioeconomic conditions in their respective surrounding areas. Also, the same types of tourism activities are available in both parks—walking, cycling and water and fishing activities—and they are located at similar distances from large urban agglomerations in Poland and Germany (Szczecin and Berlin). However, the visitor frequency reported for the NPLOV is three times greater than at the NPUW. The causes of this phenomenon could include, among others, the greater attractiveness of the NPLOV provided by the number and length of its trails, the visitors’ center, and better marketing. However, given that the primary purpose of these two national parks is nature protection, the less well-developed visitor frequency in the NPUW may prove to be an advantage in this respect, especially in the long term.

References

 1. Babczuk, A., & Kachniarz, M. (2015). System finansowania parków narodowych w Polsce - stan obecny i kierunki pożądanych zmian. Jelenia Góra: Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.Google Scholar
 2. BNatSchG (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) (2009). https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html. Accessed 29 March 2017.
 3. Bundesamt für Naturschutz (BfN). (2017a). Partner der Nationalen Naturlandschaften. https://www.bfn.de/0323_partner-nationale-naturland.html. Accessed 29 March 2017.
 4. Bundesamt für Naturschutz (BfN). (2017b). Nationalparke. https://www.bfn.de/themen/gebietsschutz-grossschutzgebiete/nationalparke.html. Accessed 29 December 2017.
 5. Butler, R., & Boyd, S. W. (Eds.). (2000). Tourism and national parks: Issues and implications. Chichester: Wiley.Google Scholar
 6. Chape, S., Spalding, M., & Jenkins, M. D. (2008). The world’s protected areas. Status, values and prospects in the 21st century. Berkeley, CA: University of California Press.Google Scholar
 7. Culpin, M. S. (2003). “For the benefit and enjoyment of the people”: A history of the concession development in Yellowstone National Park, 1872–1966. Washington, D.C.: National Park Service. https://lccn.loc.gov/2004533017.
 8. Denisiuk, Z., Dyrga, Z., Kalemba, A., Filipowicz, W., & Pioterek, G. (1991). Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu. Kraków: Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN.Google Scholar
 9. Dudley, N. (Ed.). (2008). Guidelines for applying protected area management categories. Gland, Switzerland: IUCN.Google Scholar
 10. Gach, G., & Pieńkowski, D. (2014). Sozioökonomische Situation in der Euroregion Pomerania. In W. Zbaraszewski, D. Pieńkowski, & W. Steingrube (Eds.), Sozioökonomische Determinanten des grenzüberschreitenden Tourismus auf wertvollen Naturgebieten (pp. 75–101). Greifswald - Szczecin: Wydawnictwo Bogucki.Google Scholar
 11. GUS (2005). Ochrona środowiska w 2005 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 12. GUS (2006). Ochrona środowiska w 2006 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 13. GUS (2007). Ochrona środowiska w 2007 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 14. GUS (2008). Ochrona środowiska w 2008 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 15. GUS (2009). Ochrona środowiska w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 16. GUS (2010). Ochrona środowiska w 2010 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 17. GUS (2011). Ochrona środowiska w 2011 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 18. GUS (2012). Ochrona środowiska w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 19. GUS (2013). Ochrona środowiska w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 20. GUS (2014). Ochrona środowiska w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 21. GUS (2015). Ochrona środowiska w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 22. GUS (2016). Ochrona środowiska w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 23. GUS (2017). Ochrona środowiska w 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 24. Job, H., Harrer, B., Metzler, D., & Hajizadeh-Alamdary, D. (2005). Ökonomische Effekte von Großschutzgebieten. Untersuchung der Bedeutung von Großschutzgebieten für den Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz.Google Scholar
 25. Job, H., Merlin, C., Metzler, D., Schamel, J., & Woltering, M. (2016). Regionalwirtschaftliche Effekte durch Naturtourismus in deutschen Nationalparken als Beitrag zum Integrativen Monitoring-Programm für Großschutzgebiete. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz.Google Scholar
 26. Kaniecki, A. (2014). Przemiany środowiskowe związane z antropopresją w ujściowym odcinku Warty. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 65, 129–152.Google Scholar
 27. Latawiec, M. (2011). Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Google Scholar
 28. Marszałek, A. (2015). Odra jako szlak komunikacyjno-transportowy oraz turystyczno-rekreacyjny. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 317(78)1, 47–58.Google Scholar
 29. Mayer, M. (2013). Kosten und Nutzen des Nationalparks Bayerischer Wald - eine ökonomische Bewertung unter besonderer Berücksichtigung von Tourismus und Forstwirtschaft. München: Oekom.Google Scholar
 30. Mayer, M., & Woltering, M. (2008). Angebotsseitige Analyse des Tourismus in der Nationalparkregion Bayerischer Wald. In H. Job (Ed.), Die Destination Nationalpark Bayerischer Wald als regionaler Wirtschaftsfaktor (pp. 66–99). Grafenau: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald.Google Scholar
 31. Mayer, M., & Woltering, M. (2017). Nature tourism in Germany’s protected areas. In J. S. Chen & N. K. Prebensen (Eds.), Nature tourism (pp. 131–145). Abingdon: Routledge.Google Scholar
 32. Mayer, M., & Woltering, M. (2018). Assessing and valuing the recreational ecosystem services of Germany’s national parks using travel cost models. Ecosystem Services, 31(Part C), 371–386.  https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.12.009.CrossRefGoogle Scholar
 33. Mayer, M., Müller, M., Woltering, M., Arnegger, J., & Job, H. (2010). The economic impact of tourism in six german national parks. Landscape and Urban Planning, 97(2), 73–82.  https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.04.013.CrossRefGoogle Scholar
 34. Müller, U. (2008). Odra w środkowoeuropejskiej sieci transportowej a pruska polityka dróg wodnych w okresie industrializacji. In K. Schlögel, B. Halicka (Eds.), Odra - Oder. Panorama europejskiej rzeki (pp. 149–161). Skórzyn: Wydawnictwo Instytutowe.Google Scholar
 35. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2012). Nationalparkplan. Band 2 - Erholung und Tourismus. www.nlpuo1.alfahosting.org/wp-content/uploads/2012/08/FB_Erholung-und-Tourismus_2012_05_25.pdf. Accessed 26 March 2017.
 36. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2017a). Übersichtskarte vom Nationalpark Unteres Odertal. www.unteres-odertal.de/fileadmin/user_upload/unteresodertal/Prospekte/Nationalpark_UOdertal_basis.pdf. Accessed 29 March 2017.
 37. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2017b). Tourismusvereine. http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/besucher/tourismusvereine/. Accessed 29 March 2017.
 38. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2017c). Die Idee der Nationalpark Partnerschaft. http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/nationalparkpartner/die-idee/. Accessed 29 March 2017.
 39. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2017d). Viertägige Wanderung entlang des Nationalparks. http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/maerkischer-landweg/. Accessed 29 March 2017.
 40. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2017e). Mit dem Fahrrad die Wildnis erleben. http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/besucher/radfahren/. Accessed 29 March 2017.
 41. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2017f). Beobachtungstürme. http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/besucher/beobachtungstuerme/. Accessed 29 March 2017.
 42. Nationalpark Unteres Odertal (NPLOV). (2017 g). Angler-Informationen 2017. www.nationalpark-unteres-odertal.eu/management/angler-informationen/. Accessed 29 March 2017.
 43. NatPUOG (Gesetz über den Nationalpark Unteres Odertal). (2006). www.nationalpark-unteres-odertal.eu/management/rechtliche-grundlagen/np-gesetz/. Accessed 30 March 2017.
 44. Park Narodowy Ujście Warty (NPUW). (2017a). Ogólnie o parku. www.pnujsciewarty.gov.pl/38,o-nas.html. Accessed 23 March 2017.
 45. Park Narodowy Ujście Warty (NPUW). (2017b). Turystyka w Parku NarodowymUjście Warty”. www.pnujsciewarty.gov.pl/46,dla-turystow.html. Accessed 23 March 2017.
 46. Park Narodowy Ujście Warty (NPUW). (2017c). Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Parku Narodowego “Ujście Warty” w sprawie udostępniania Parku Narodowego “Ujście Warty” dla turystyki. www.pnujsciewarty.gov.pl/76,zarzadzenie-dotyczace-udostepniania-parku.html?wiecej=407. Accessed 24 March 2017.
 47. Park Narodowy Ujście Warty (NPUW). (2017d). Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Parku NarodowegoUjście Warty” w sprawie udostępniania Parku NarodowegoUjście Warty” do amatorskiego połowu ryb. www.pnujsciewarty.gov.pl/76,zarzadzenie-dotyczace-udostepniania-parku.html?wiecej=408. Accessed 24 March 2017.
 48. Park Narodowy Ujście Warty (NPUW). (2017e). Cennik opłat za zajęcia edukacyjne, licencje, wydawnictwa. www.pnujsciewarty.gov.pl/76,zarzadzenie-dotyczace-udostepniania-parku.html?wiecej=596. Accessed 29 March 2017.
 49. Park Narodowy Ujście Warty (NPUW). (2017f). Zarządzenie nr 3 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku NarodowegoUjście Warty”. www.pnujsciewarty.gov.pl/86,zadania-ochronne.html. Accessed 29 March 2017.
 50. Park Narodowy Ujście Warty (NPUW). (2017g). Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora parku Narodowego “Ujście Warty” w sprawie udostępniania Parku Narodowego „Ujście Warty” dla turystyki. www.pnujsciewarty.gov.pl/76,zarzadzenie-dotyczace-udostepniania-parku.html?wiecej=407. Accessed 29 March 2017.
 51. Partyka, J. (2010). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. In Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG (Ed.), Krajobraz a turystyka (pp. 252–263). Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.Google Scholar
 52. Pritchard, P. C. (1991). The best idea America ever had. National Geographic, 180(2), 36–59.Google Scholar
 53. Radziejowski, J. (2011). Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP.Google Scholar
 54. Rein, H., & Baláš, M. (2015). Die Wertschöpfung des Tourismus im Nationalpark Unteres Odertal. Vergleichsstudie 2007/08–2013/14. In Nationalpark Unteres Odertal (Ed.) (2017), Die Wertschöpfung des Tourismus im Nationalpark Unteres Odertal (pp. 53–95). Schwedt/Oder–OT Criewen: Nationalpark Unteres Odertal. https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/wp-content/uploads/2017/10/Broschur-Tourismusstudie-web.pdf. Accessed 22 July 2018.
 55. Rein, H., Schneider, N., Harrer, B., & Woltering, M. (2010). Die Wertschöpfung des Tourismus im Nationalpark Unteres Odertal. 01.09.2007–31.08.2008. In Nationalpark Unteres Odertal (Ed.) (2017), Die Wertschöpfung des Tourismus im Nationalpark Unteres Odertal (pp. 9–51). Schwedt/Oder–OT Criewen: Nationalpark Unteres Odertal. https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/wp-content/uploads/2017/10/Broschur-Tourismusstudie-web.pdf. Accessed 22 July 2018.
 56. Schubert, B. (Ed.). (2014). Unikalna Dolina Dolnej Odry. Natura 2000 w Dolinie Dolnej Odry. Criewen: Nationalpark Unteres Odertal.Google Scholar
 57. Šolar, M. (2010). 100 Jahre Nationalparks in Europa. In V. S. Kreft, A. Hoffman, & S. Schubert (Eds.), 100 Jahre Nationalparks in Europa - wo stehen wir in Deutschland? (pp. 11–15). Berlin: EUROPARC Deutschland e.V.Google Scholar
 58. Steingrube, W., & Zbaraszewski, W. (2014). Charakteristik der wertvollen Naturgebiete der Euroregion Pomerania. In W. Zbaraszewski, D. Pieńkowski, & W. Steingrube (Eds.), Sozioökonomische Determinanten des grenzüberschreitenden Tourismus auf wertvollen Naturgebieten (pp. 29–73). Greifswald - Szczecin: Wydawnictwo Bogucki.Google Scholar
 59. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 60. Treichel, D. (2015). Perspektiven des grenzüberschreitenden Gebietsschutzes in Europa - Geschichte des grenzüberschreitenden Naturschutzprojektes im Unteren Odertal. In V. Scherfose, U. Gehrlein, & E. Milz (Eds.), Grenzüberschreitende und Bundesländer übergreifende Zusammenarbeit von Nationalen Naturlandschaften (pp. 177–188). Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz.Google Scholar
 61. UoOP. (2004). Ustawa o ochronie przyrody. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040920880&type=3. Accessed 28 March 2017.
 62. UOP. (1934). Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 1934 nr 31 poz. 274.Google Scholar
 63. Więckowski, M. (2010). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, 83(2), 67–81.CrossRefGoogle Scholar
 64. Więckowski, M. (2013). Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe. The case of Polish border parks. Journal of Alpine Research/Revue de géographie alpine, 102(1).  https://doi.org/10.4000/rga.2107.
 65. Więckowski, M. (2018). Political borders under ecological control in the Polish borderlands. Geographia Polonica, 91(1), 127–138.  https://doi.org/10.7163/GPol.0105.CrossRefGoogle Scholar
 66. Woltering, M. (2012). Tourismus und Regionalentwicklung in deutschen Nationalparken. Regionalwirtschaftliche Wirkungsanalyse des Tourismus als Schwerpunkt eines sozioökonomischen Monitoringsystems. Würzburg: Geographische Gesellschaft Würzburg.Google Scholar
 67. Zbaraszewski, W. (2016). Partnerstwo parku narodowego, czyli o wdrożeniu turystyki zrównoważonej. Europa Regionum XXVI, pp. 223–232.Google Scholar
 68. Zielińska, A. (2013). Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Marius Mayer
  • 1
  Email author
 • Wojciech Zbaraszewski
  • 2
 • Dariusz Pieńkowski
  • 3
 • Gabriel Gach
  • 4
 • Johanna Gernert
  • 1
 1. 1.Institute of Geography and GeologyUniversität GreifswaldGreifswaldGermany
 2. 2.Department of System Analysis and FinanceWest Pomeranian University of TechnologySzczecinPoland
 3. 3.University of Life Sciences in PoznańPoznańPoland
 4. 4.LVR-Kulturzentrum Abtei BrauweilerLandschaftsverband Rheinland (LVR)PulheimGermany

Personalised recommendations