Advertisement

Economists in the Swedish Debate

 • Benny CarlsonEmail author
Chapter
Part of the Palgrave Studies in Economic History book series (PEHS)

Abstract

During the 1920s, the Swedish debate on the role of the state in the economy was lively. The fight over planning began in earnest in 1930, when the Conservative government introduced a “milling obligation” which Eli Heckscher branded as “economic planning with no plan”, after the pattern of Soviet Russia. The New Deal caught the attention in mid-1933 and was particularly scrutinized by Bertil Ohlin. In early 1934, when the Social Democrats revealed their intention to increase the influence of the state over economic life in spite of the economic recovery, the planning debate went into high gear. When Gunnar Myrdal succeeded Gustav Cassel as professor of economics at Stockholm University, he emphasized the necessity of central economic planning. Cassel, in a lecture in London, warned that cumulative government interventions would end in dictatorship. Heckscher, in the Economic Society, attacked his younger colleagues as “apostles of the planned economy”. Myrdal and Ohlin countered that interventions were needed to avoid major dangers. The next major battle, with Heckscher and Ohlin as antagonists, took place when economists from the Nordic countries in 1935 convened in Oslo. In 1936, Ohlin summarized his ideas on “framework planning” in a book on “Free or Directed Economy”. When John Maynard Keynes’ General Theory appeared, Cassel and Heckscher claimed it was all but general, whereas Ohlin attempted to establish that the younger generation of Stockholm economists had attacked the same problems as Keynes independently of him.

Keywords

Swedish economists Economic planning Government interventions Dictatorship Framework planning 

References

 1. 20:de svenska handelskammarmötet i Borås den 18 och 19 juni 1934: Protokoll och handlingar. Stockholm: K.L. Beckmans Boktryckeri, 1934.Google Scholar
 2. Åkerman, J. Ekonomiskt framåtskridande och ekonomiska kriser. Stockholm: Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1931.Google Scholar
 3. Åkerman, J. Some Lessons of the World Depression. Stockholm: Nordiska Bokhandeln, 1931.Google Scholar
 4. Åkerman, J. Economic Progress and Economic Crises. London: Macmillan, 1932.Google Scholar
 5. Åkerman, J. “Planhushållning och tidshushållning”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 24 (1932): 1–9.Google Scholar
 6. Andreen, P. G. Gösta Bagge som samhällsbyggare: Kommunalpolitiker – Socialpolitiker – Ecklesiastikminister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1999.Google Scholar
 7. Arg. “Cassel viser oss den enkle vei ut av krisen og vanviddet: Fast prisnivå, faste valutakurser”. Aftenposten, October 5, 1934.Google Scholar
 8. Aronson, T. Gösta Bagges politiska tänkande: En studie i 1900-talets svenska konservatism. Stockholm: Norstedts Juridik, 1993.Google Scholar
 9. Bagge, G. Svensk konservatism och tidslägets krav: Fyra föredrag. Södertälje: Axlings Bok- och Tidskriftstryckeri, 1934.Google Scholar
 10. Bagge, G. Politiska tal år 1937. Stockholm, 1937.Google Scholar
 11. Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred, part I-II. Stockholm: Isaac Marcus Boktryckeriaktiebolag, 1935 (SOU 1935: 65 and 66).Google Scholar
 12. Brisman, S. “De unga nationalekonomernas revolt”. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, December 5, 1930.Google Scholar
 13. Brisman, S. “Ekonomiska småskrifter”. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, April 24, 1934.Google Scholar
 14. Brisman, S. “Liberalismen och planhushållningen”. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, February 5, 1937.Google Scholar
 15. Carlström, O. “Planhushållning och diktatur”. Svenska Dagbladet, March 4, 1934.Google Scholar
 16. Cassel, G. “Hvad är socialism?” Svenska Dagbladet, October 20, 1910.Google Scholar
 17. Cassel, G. The Theory of Social Economy. London: T. Fisher Unwin, 1923.Google Scholar
 18. Cassel, G. “Dogmatik och verklighet”. Svenska Dagbladet, February 26, 1926.Google Scholar
 19. Cassel, G. “Vår tids största charlataneri”. Svenska Dagbladet, December 5, 1926.Google Scholar
 20. Cassel, G. Socialism eller framåtskridande. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1928.Google Scholar
 21. Cassel, G. “Lloyd Georges valprogram”. Svenska Dagbladet, April 10, 1929.Google Scholar
 22. Cassel, G. “Statsmakt på avvägar”. Svenska Dagbladet, December 31, 1929.Google Scholar
 23. Cassel, G. “Kapitalistsamhället”. Svenska Dagbladet, May 3, 1931.Google Scholar
 24. Cassel, G. “Överproduktion”. Svenska Dagbladet, June 17, 1931.Google Scholar
 25. Cassel, G. “Understödspolitikens kris”. Svenska Dagbladet, August 19, 1931.Google Scholar
 26. Cassel, G. “Överproduktion, planhushållning”. Svenska Dagbladet, April 2, 1933.Google Scholar
 27. Cassel, G. “Bristande planhushållning”. Svenska Dagbladet, April 7, 1933.Google Scholar
 28. Cassel, G. “Roosevelts Experiment”. Svenska Dagbladet, August 23, 1933.Google Scholar
 29. Cassel, G. “Staten och näringslivet”. Sunt Förnuft 13(December) (1933): 397–399.Google Scholar
 30. Cassel, G. “Roosevelt som reformator”. Svenska Dagbladet, December 23, 1933.Google Scholar
 31. Cassel, G. “Meningslös förödelse”. Svenska Dagbladet, December 31, 1933.Google Scholar
 32. Cassel, G. “Planhushållning och diktatur”. Svenska Dagbladet, February 25, 1934.Google Scholar
 33. Cassel, G. “Planekonomiens villfarelser”. Svenska Dagbladet, March 3, 1934.Google Scholar
 34. Cassel, G. “Professor Cassel preciserar sin uppfattning”. Svenska Dagbladet, March 4, 1934.Google Scholar
 35. Cassel, G. “Planhushållning” Diskussion med inledningsföredrag av professor Gustav Cassel vid Sveriges Industriförbunds årsmöte den 17 April 1934, no. 2. Stockholm, 1934.Google Scholar
 36. Cassel, G. “From Protectionism Through Planned Economy to Dictatorship”. International Conciliation. Documents for the year 1934. New York (1934): 307–325.Google Scholar
 37. Cassel, G. “Planned Economy”. American Bankers Association Journal 26(July) (1934): 15–17, 49.Google Scholar
 38. Cassel, G. “Arbetslöshet och kolonisation”. Svenska Dagbladet, September 20, 1934.Google Scholar
 39. Cassel, G. “Socialismens misstag”. Svenska Dagbladet, November 10, 1934.Google Scholar
 40. Cassel, G. “Sverige och diktaturerna”. Svenska Dagbladet, November 14, 1934.Google Scholar
 41. Cassel, G. “Vårt folks livsfråga”. Svenska Dagbladet, November 25, 1934.Google Scholar
 42. Cassel, G. “Samhällsintresset i befolkningsfrågan”. Svenska Dagbladet, November 27, 1934.Google Scholar
 43. Cassel, G. “Svar till Myrdals”. Svenska Dagbladet, December 9, 1934.Google Scholar
 44. Cassel, G. Liv eller död. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1935.Google Scholar
 45. Cassel, G. “Statsingripandets rationalisering”. Svenska Dagbladet, February 10, 1935.Google Scholar
 46. Cassel, G. “Borgerlighetens prövostund”. Svenska Dagbladet, February 22, 1935.Google Scholar
 47. Cassel, G. “Folkrepresentation och planhushållning”. Svenska Dagbladet, March 8, 1935.Google Scholar
 48. Cassel, G. “En centralekonomisk utredning”. Svenska Dagbladet, March 13, 1935.Google Scholar
 49. Cassel, G. “Planlös jordbrukspolitik”. Sunt Förnuft 15(March) (1935): 57–58.Google Scholar
 50. Cassel, G. “Hushållning”. Sunt Förnuft 15(May) (1935): 131–132.Google Scholar
 51. Cassel, G. “Andlig frihet och ekonomisk”. Svenska Dagbladet, August 25, 1935.Google Scholar
 52. Cassel, G. “Samhälleliga värden”. Sunt Förnuft 15(Christmas) (1935): 403–404.Google Scholar
 53. Cassel, G. “Ryssland som mönster!” Svenska Dagbladet, April 25, 1936.Google Scholar
 54. Cassel, G. Stat och näringsliv: Föredrag vid Hakonbolagets årsstämma 25 maj 1936. Västerås: Hakonbolaget, 1936.Google Scholar
 55. Cassel, G. “Planhushållning”. Svenska Dagbladet, October 12, 1936.Google Scholar
 56. Cassel, G. “En förvänd samhällsbild”. Sunt Förnuft 17(May) (1937): 137–139.Google Scholar
 57. Cassel, G. “The Equilibrium of the Capital Market”. Skandinaviska Kreditaktiebolaget Quarterly Review 18(3) (July) (1937): 41–44.Google Scholar
 58. Cassel, G. “Skall kapitalräntan försvinna?” Svenska Dagbladet, August 4, 1937.Google Scholar
 59. Cassel, G. “Statsmaktens Expansion”. Svenska Dagbladet, September 11, 1937.Google Scholar
 60. Cassel, G. “Keynes’ ‘General Theory’”. International Labour Review 36(4) (October) (1937): 437–445.Google Scholar
 61. Cassel, G. “På väg till envälde”. Svenska Dagbladet, June 8, 1938.Google Scholar
 62. Cassel, G. “Generalplan efterlyses”. Svenska Dagbladet, May 11, 1939.Google Scholar
 63. Cassel, G. “Planlöshet och förmynderskap”. Svenska Dagbladet, November 19, 1939.Google Scholar
 64. Cassel, G. I förnuftets tjänst. Vol. 2. Stockholm: Natur och Kultur, 1941.Google Scholar
 65. Cassel, G. “Stat och näringsliv: En framtidsblick”. Sunt Förnuft 22(December) (1942): 305–307.Google Scholar
 66. Dagens Nyheter. “Fallet Cassel”. Dagens Nyheter, February 18, 1930.Google Scholar
 67. Dagens Nyheter. “Gunnar Myrdal intog sin post med idéprogram”. Dagens Nyheter, March 2, 1934.Google Scholar
 68. Dagens Nyheter. “Planhushållning förkastas av industrin”. Dagens Nyheter, April 18, 1934.Google Scholar
 69. Dagens Nyheter. “Konjunkturen konfronterad med politiken. Planhushållningens troende och tvivlare i debatt”. Dagens Nyheter, May 12, 1934.Google Scholar
 70. Dagens Nyheter. “Demokratins framtid”. Dagens Nyheter, January 7, 1935.Google Scholar
 71. Dagens Nyheter. “Sysselsättningsfrågan dryftas på Arosmässan. Liberal planhushållning skulle göra susen, menar professor Ohlin”. Dagens Nyheter, November 3, 1935.Google Scholar
 72. Davidson, D. “Nationalekonomien i stöpsleven: Tredje artikeln”. Ekonomisk Tidskrift 38(5–6) (1936): 103–124.CrossRefGoogle Scholar
 73. Euler, R. von, and J. Hagberg. “Leif Björk”. Dagens Nyheter, July 4, 2000.Google Scholar
 74. Forhandlinger ved det tiende nordiske nasjonaløkonomiske møte i Oslo den 1719 juni 1935. “Kritisk vurdering av planøkonomien”, 11–78. Oslo: Grøndahl & Søns Boktrykkeri, 1935.Google Scholar
 75. Hambro, C. J. Moderne mentalitet. Oslo: Gyldendal, 1937.Google Scholar
 76. Heckscher, E. “Keynes, John Maynard”. Nordisk Familjebok (1924).Google Scholar
 77. Heckscher, E. “Intryck från Ryssland I: Petersburg och Moskva”. Dagens Nyheter, September 21, 1925.Google Scholar
 78. Heckscher, E. “Intryck från Ryssland VI: ‘Planhushållning’ och förnöjsamhet”. Dagens Nyheter, October 9, 1925.Google Scholar
 79. Heckscher, E. “Inledande översikt”. In Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter världskriget, edited by E. Heckscher, 3–40. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1926.Google Scholar
 80. Heckscher, E. “Den icke-socialistiska framtidsstaten”. Dagens Nyheter, February 17, 1928.Google Scholar
 81. Heckscher, E. “Arbetslöshet och allmänna arbeten”. Dagens Nyheter, March 26, 1929.Google Scholar
 82. Heckscher, E. “General Survey”. In Sweden, Norway, Denmark and Iceland in the World War, edited by E. Heckscher, K. Bergendahl, Wilhelm Keilhau, Einar Cohn, and Thorsteinn Thorsteinnson, 3–39. New Haven: Yale University Press, 1930.Google Scholar
 83. Heckscher, E. “Planhushållning”. Dagens Nyheter, March 1, 1930.Google Scholar
 84. Heckscher, E. “Inmalningstvånget och dess konsekvenser”. Dagens Nyheter, May 28, 1930.Google Scholar
 85. Heckscher, E. “Striden om jordbruket”. Svensk Tidskrift 29 (1930): 1–20.Google Scholar
 86. Heckscher, E. “Liberalism, fascism, bolsjevism som ekonomiska system”. Svensk Tidskrift 29 (1930): 519–541.Google Scholar
 87. Heckscher, E. “Diktatur och teknik”. Dagens Nyheter, March 22, 1933.Google Scholar
 88. Heckscher, E. “Försvaret mot omstörtningen”. Dagens Nyheter, March 29, 1933.Google Scholar
 89. Heckscher, E. “Planned Economy Past and Present”. Index, månadsskrift utgiven av Svenska Handelsbanken IX(5) (1934): 91–105.Google Scholar
 90. Heckscher, E. Tvångshushållning ochplanhushållning”. Stockholm: Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1934.Google Scholar
 91. Heckscher, E. “Det privata näringslivet i tvångshushållningens tid”. Föredrag hållna inför svenska ekonomföreningen, no. 1. Stockholm, 1936.Google Scholar
 92. Heckscher, E. “En ekonomisk programskrift”. Dagens Nyheter, December 23, 1936.Google Scholar
 93. Heckscher, E. “Keynes, J.M.”. Nordisk Familjebok (1936).Google Scholar
 94. Heckscher, E. “Inför konjunkturläget”. Dagens Nyheter, January 23, 1937.Google Scholar
 95. Heckscher, E. “Något om Keynes ‘General Theory’ ur ekonomisk-historisk synpunkt”. Ekonomisk Tidskrift 48(3) (1946): 161–183.CrossRefGoogle Scholar
 96. Heckscher, E., and E. Heckscher. “Befolkningsfrågan som murbräcka”. Dagens Nyheter, December 5, 1934.Google Scholar
 97. Heckscher, E., and E. Heckscher. “Familjen i stöpsleven”. Dagens Nyheter, December 7, 1934.Google Scholar
 98. Henriksson, R. G. H. (ed.). Konjunkturinstitutet under Erik Lundbergs tid: Tillbakablickar vid 50-årsjubiléet. Stockholm: Konjunkturinstitutet, 1987.Google Scholar
 99. Henriksson, R. G. H. “The Political Economy Club and the Stockholm School”. In The Stockholm School of Economics Revisited, edited by L. Jonung, 41–74. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.Google Scholar
 100. Hirsch, A. Minnen som dröjt kvar. Stockholm: Lars Hökerbergs Bokförlag, 1953.Google Scholar
 101. I-n, A. “Ryska bondsöner läsa i brigader, läraren konsult”. Dagens Nyheter, October 4, 1931.Google Scholar
 102. Kock, K. Roosevelts program ur konjunktursynpunkt. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1934.Google Scholar
 103. Larsson, S.-E. Bertil Ohlin. Stockholm: Atlantis, 1998.Google Scholar
 104. Lewin, L. Planhushållningsdebatten. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1967.Google Scholar
 105. Lgr., A. “Ekonomisk veckorevy”. Dagens Nyheter, January 14, 1934.Google Scholar
 106. Lindahl, E. “Arbetslöshet och finanspolitik”. Ekonomisk Tidskrift 37(1–2) (1935): 1–36.CrossRefGoogle Scholar
 107. Lindman, A. Vår svenska väg: Urval av tal i 1934 års valrörelse. Ulricehamn, 1934.Google Scholar
 108. Lundberg, E. Kriserna och ekonomerna. Malmö: LiberFörlag, 1984.Google Scholar
 109. Myrdal, G. Vetenskap och politik i nationalekonomien. Stockholm: Norstedt, 1930.Google Scholar
 110. Myrdal, G. “Kring den praktiska nationalekonomiens problematik”. Ekonomisk Tidskrift 33(2) (1931): 41–81.CrossRefGoogle Scholar
 111. Myrdal, G. “Socialpolitikens dilemma II”. Spektrum 2(4) (1932): 13–31.Google Scholar
 112. Myrdal, G. Konjunktur och offentlig hushållning: En utredning. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1933.Google Scholar
 113. Myrdal, G. Finanspolitikens ekonomiska verkningar. Annex 5 to Arbetslöshetsutredningens betänkande II. Stockholm: Kungl. Boktryckeriet/P. A. Norstedt & Söner, 1934 (SOU 1934:1).Google Scholar
 114. Myrdal, G. “Installationsföreläsning den 31 mars 1934”. In Samhällskrisen och socialvetenskaperna, 7–41. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1935.Google Scholar
 115. Myrdal, G. Jordbrukspolitiken under omläggning. Stockholm: Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1938.Google Scholar
 116. Myrdal, G. Maintaining Democracy in Sweden. Two articles by Gunnar Myrdal. I. With Dictators as Neigbors; II. The Defenses of Democracy. Reprinted from Survey Graphic and Distributed by Albert Bonnier Publishing House, New York, 1939.Google Scholar
 117. Myrdal, G. The Political Element in the Development of Economic Theory. London: Routledge & Kegan Paul, 1953.Google Scholar
 118. Myrdal, A., and G. Myrdal. Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: Bonnier, 1934.Google Scholar
 119. Myrdal, A., and G. Myrdal. “Avfolkning eller samhällsreform”. Svenska Dagbladet, December 6, 1934.Google Scholar
 120. Nationalekonomiska Föreningen. “Inmalningen och vår spannmålspolitik”, March 23, 1931.Google Scholar
 121. Nationalekonomiska Föreningen. “Arbetslösheten och dess behandling”, October 12, 1931.Google Scholar
 122. Nationalekonomiska Föreningen. “Offentliga arbeten i depressionstider”, November 25, 1932.Google Scholar
 123. Nationalekonomiska Föreningen. “Arbetslöshetspolitiken”, April 28, 1933.Google Scholar
 124. Nationalekonomiska Föreningen. “Roosevelts rekonstruktionsprogram ur konjunktursynpunkt”, January 22, 1934.Google Scholar
 125. Nationalekonomiska Föreningen. “Aktuell arbetslöshet och arbetslöshetspolitik”, April 27, 1934.Google Scholar
 126. Nationalekonomiska Föreningen. “Planhushållning”, November 20, 1934.Google Scholar
 127. Nationalekonomiska Föreningen. “Statsstödet åt jordbruket”, February 28, 1935.Google Scholar
 128. Nationalekonomiska Föreningen. “Government Expenditure and Economic Activity”, March 23, 1936.Google Scholar
 129. Nationalekonomiska Föreningen. “Statens regulering av næringslivet”, May 4, 1936.Google Scholar
 130. Nationalekonomiska Föreningen. “Jordbrukspolitikens svårigheter”, March 3, 1938.Google Scholar
 131. Nationalekonomiska Föreningen. “Den ekonomiska politikens möjligheter”, April 25, 1939.Google Scholar
 132. Nationalekonomiska Föreningen. “Sveriges ekonomi inför världsläget”, May 16, 1939.Google Scholar
 133. Nationalekonomiska Föreningen. “Den aktuella pris- och lönepolitikens möjligheter”, October 5, 1939.Google Scholar
 134. New York Times. “Gustav Cassel’s Warning”. New York Times, January 17, 1945.Google Scholar
 135. Nya Dagligt Allehanda. “En krigsförklaring”. Nya Dagligt Allehanda, February 15, 1930.Google Scholar
 136. Ohlin, B. “Den nyaste socialismen”. Stockholms-Tidningen, April 26, 1925.Google Scholar
 137. Ohlin, B. “Liberalismen vid skiljovägen”. Stockholms-Tidningen, December 27, 1927.Google Scholar
 138. Ohlin, B. “Liberalismen vid skiljovägen II”. Stockholms-Tidningen, December 29, 1927.Google Scholar
 139. Ohlin, B. “Den liberala framtidsstaten I”. Stockholms-Tidningen, March 27, 1928.Google Scholar
 140. Ohlin, B. “Den liberala framtidsstaten II”. Stockholms-Tidningen, March 28, 1928.Google Scholar
 141. Ohlin, B. “Lloyd George och arbetslösheten”. Stockholms-Tidningen, April 18, 1929.Google Scholar
 142. Ohlin, B. “Valet och arbetslösheten i England”. Stockholms-Tidningen, May 26, 1929.Google Scholar
 143. Ohlin, B. “Kris och planhushållning”. Stockholms-Tidningen, July 12, 1932.Google Scholar
 144. Ohlin, B. “Hur krisen botas”. Stockholms-Tidningen, August 7, 1932.Google Scholar
 145. Ohlin, B. “Planmässighetens krav”. Stockholms-Tidningen, December 18, 1932.Google Scholar
 146. Ohlin, B. “Väg ur depressionen: Keynes får instämmande från Times”. Stockholms-Tidningen, April 2, 1933.Google Scholar
 147. Ohlin, B. “Den fria världsmarknaden”. Stockholms-Tidningen, May 16, 1933.Google Scholar
 148. Ohlin, B. “Roosevelts ekonomiska politik”. Stockholms-Tidningen, June 2, 1933.Google Scholar
 149. Ohlin, B. “Amerikas experiment: Det är med prisstegring som med vin: verkan beror på kvantiteten”. Stockholms-Tidningen, July 20, 1933.Google Scholar
 150. Ohlin, B. “Ordnad revolution hellre än kommunistisk! Männen kring Amerikas nye president”. Stockholms-Tidningen, July 30, 1933.Google Scholar
 151. Ohlin, B. “Den revolutionära verkligheten”. Stockholms-Tidningen, August 5, 1933.Google Scholar
 152. Ohlin, B. “Organisation och anpassning”. Stockholms-Tidningen, August 13, 1933.Google Scholar
 153. Ohlin, B. “Roosevelts prövotid”. Stockholms-Tidningen, August 20, 1933.Google Scholar
 154. Ohlin, B. “Byggnadskonflikten”. Stockholms-Tidningen, August 22, 1933.Google Scholar
 155. Ohlin, B. “Ekonomi och demokrati”. Stockholms-Tidningen, December 30, 1933.Google Scholar
 156. Ohlin, B. “Diktaturernas uppkomst”. Stockholms-Tidningen, April 4, 1934.Google Scholar
 157. Ohlin, B. “Bör finanspolitiken omläggas?” Stockholms-Tidningen, April 26, 1934.Google Scholar
 158. Ohlin, B. “Nya vindar i U.S.A.?” Stockholms-Tidningen, May 2, 1934.Google Scholar
 159. Ohlin, B. “Budgeten och framtiden”. Stockholms-Tidningen, June 16, 1934.Google Scholar
 160. Ohlin, B. “Roosevelts industripolitik”. Stockholms-Tidningen, July 19, 1934.Google Scholar
 161. Ohlin, B. “En ny ekonomisk politik?” Stockholms-Tidningen, July 25, 1934.Google Scholar
 162. Ohlin, B. “Socialism och krispolitik”. Stockholms-Tidningen, August 26, 1934.Google Scholar
 163. Ohlin, B. “Folkpartiet, liberalismen och framtiden”. Stockholms-Tidningen, October 23, 1934.Google Scholar
 164. Ohlin, B. “Hushållning och anpassning”. Stockholms-Tidningen, November 22, 1934.Google Scholar
 165. Ohlin, B. “Fronten mot statssocialismen”. Stockholms-Tidningen, January 20, 1935.Google Scholar
 166. Ohlin, B. “Lloyd George contra Chamberlain”. Stockholms-Tidningen, July 31, 1935.Google Scholar
 167. Ohlin, B. “En engelsk femårsplan utan partifärg”. Stockholms-Tidningen, August 16, 1935.Google Scholar
 168. Ohlin, B. “Mammututredningens dilemma”. Stockholms-Tidningen, December 22, 1935.Google Scholar
 169. Ohlin, B. “Krispolitik och socialism”. Stockholms-Tidningen, January 19, 1936.Google Scholar
 170. Ohlin, B. “Socialdemokraterna och kriserna”. Stockholms-Tidningen, September 17, 1936.Google Scholar
 171. Ohlin, B. Fri eller dirigerad ekonomi. Stockholm: Studieledningen för Folkpartiets Ungdomsförbund, 1936.Google Scholar
 172. Ohlin, B. “Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investment I”. Economic Journal 47(185) (March) (1937): 53–69.CrossRefGoogle Scholar
 173. Ohlin, B. “Ekonomi och politik”. Stockholms-Tidningen, September 18, 1938.Google Scholar
 174. Ohlin, B. “Är detta demokrati?” Stockholms-Tidningen, October 26, 1938.Google Scholar
 175. Ohlin, B. “Hur går det om …? Några demokratiska grundproblem apropå Marquis W. Childs nya Sverigebok”. Stockholms-Tidningen, October 28, 1938.Google Scholar
 176. Ohlin, B. “Hr Wigforss och näringslivet”. Stockholms-Tidningen, November 6, 1938.Google Scholar
 177. Ohlin, B. “Mobiliserings- och krigsekonomi”. Stockholms-Tidningen, May 17, 1939.Google Scholar
 178. Salter, A. Planhushållning. Stockholm: Tiden, 1934.Google Scholar
 179. Salter, A., J. Stamp, J. M. Keynes, B. Blackett, H. Clay, and W. H. Beveridge. The World’s Economic Crisis and the Way of Escape. London: George Allen and Unwin, 1931.Google Scholar
 180. Schivelbusch, W. Three New Deals: Reflections on Roosevelt’s America, Mussolini’s Italy, and Hitler’s Germany, 19331939. New York: Picador, 2006.Google Scholar
 181. Social-Demokraten. “Staten och friheten”. Social-Demokraten, August 26, 1935.Google Scholar
 182. Steiger, O. Studien zur Entstehung der Neuen Wirtschaftslehre in Schweden: Eine Anti-Kritik. Berlin: Duncker & Humblot, 1971.Google Scholar
 183. Stockholms-Tidningen. “Professor Cassels framstöt”. Stockholms-Tidningen, February 16, 1930.Google Scholar
 184. Stockholms-Tidningen. “Liberal valstart i Bromma i går”. Stockholms-Tidningen, September 7, 1932.Google Scholar
 185. Sunt Förnuft. “Ekonomi och demokrati”. Sunt Förnuft 13(9) (1933): 395–396.Google Scholar
 186. Svenska Dagbladet. “Regeringen har ingenting lärt, ingenting glömt”. Svenska Dagbladet, March 7, 1934.Google Scholar
 187. Svenska Dagbladet. “Klasskamp mot folkgemenskap”. Svenska Dagbladet, March 7, 1934.Google Scholar
 188. Svenska Dagbladet. “Planhushållning ett fantasiens gyckelord”. Svenska Dagbladet, March 28, 1934.Google Scholar
 189. Svenska Dagbladet. “‘Kapitalismen har gjort underverk’. Prof. Cassel gisslar skarpt planhushållningssvärmeriet”. Svenska Dagbladet, April 18, 1934.Google Scholar
 190. Svenska Dagbladet. “Handelskammarmötet dryftar näringspolitiken. Planhushållningen utdömes av professor G. Åkerman”. Svenska Dagbladet, June 19, 1934.Google Scholar
 191. Svenska Dagbladet. “Gustav Cassels livsgärning”. Svenska Dagbladet, January 17, 1945.Google Scholar
 192. Temin, P. “Soviet and Nazi Economic Planning in the 1930s”. Economic History Review 44(4) (1991): 573–593.CrossRefGoogle Scholar
 193. Tre tal hållna vid den middag som ett antal kolleger och lärjungar gav för Eli F. Heckscher och hans anhöriga den 13 december 1944 på restaurangen Tre Kronor i Stockholm. Stockholm, 1945.Google Scholar
 194. Undersökning rörande behovet av en utvidgning av bostadsstatistiken jämte vissa därmed förbundna bostadspolitiska frågor. Stockholm: Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1933 (SOU 1933: 14).Google Scholar
 195. Wadensjö, E. “The Committee on Unemployment and the Stockholm School”. In The Stockholm School of Economics Revisited, edited by L. Jonung, 103–124. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.Google Scholar
 196. Wennås, O. “Bertil Ohlin om socialismen, liberalismen och folkpartiet”. In Liberal ideologi och politik 19341984, 80–142. Falköping: AB Folk & samhälle, 1984.Google Scholar
 197. Westin Silverstolpe, G. Välstånd och fattigdom. In Vår egen tids historia 18801930, vol. 5, edited by Y. Lorents. Stockholm: Bonniers, 1938.Google Scholar
 198. Wickman, K. Makroekonomisk planering – orsaker och utveckling. Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1980.Google Scholar
 199. Wigforss, E. “Engelsk liberalism”. Tiden 20(2) (1928): 65–70.Google Scholar
 200. Wigforss, E. “Professor Cassel och socialismen”. Tiden 21(2) (1929): 65–78.Google Scholar
 201. Wigforss, E. “Ryska femårsplanen”. Tiden 23(1) (1931): 18–26.Google Scholar
 202. Wigforss, E. “Pånyttfödd kapitalism?” Tiden 24(5) (1932): 265–272.Google Scholar
 203. Wigforss, E. “Ideologiska linjer i praktisk politik”. Tiden 59(9) (1967): 525–533.Google Scholar

Copyright information

© The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Lund UniversityLundSweden

Personalised recommendations