Advertisement

Property and Its Limits

 • Patrik LindskougEmail author
Chapter
Part of the Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice book series (IUSGENT, volume 73)

Abstract

There is no national comprehensive code or specific legislation which regulates property law matters as a whole in any of the Nordic countries. Some issues are regulated by statutory law, others by customary law, court decisions or general principles. Furthermore, the is no common (Nordic) legal definition of property, and many differences exist between the Nordic countries. Still, it is important to underline that the most significant right to property, ownership, is protected in all Nordic countries by constitutional law.

References

 1. Åhman K (2000) Egendomsskyddet: äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. Iustus, UppsalaGoogle Scholar
 2. Bengtsson B (2004) Allemansrätten – vad säger lagen? Naturvårdsverket, SolnaGoogle Scholar
 3. Björne L (2007) Realism och skandinavisk realism - Den nordiska rättsvetenskapens historia IV, Rättshistoriskt bibliotek 62. Institutet för rättshistorisk forskning, StockholmGoogle Scholar
 4. Brækhus S, Hærem A (1964) Norsk tingsrett. Universitetsforlaget, OsloGoogle Scholar
 5. Elmer M, Skovby L (1999) Ejendomsretten 1. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, CopenhagenGoogle Scholar
 6. Lilja M (2011) National report on the transfer of movables in Sweden. In: Faber W, Luger B (eds) National reports on the transfer of movables in Europe, vol 5: Sweden, Norway and Denmark, Finland, Spain. Munich, Sellier European Law Publishers, pp 1–204Google Scholar
 7. Falkanger T, Falkanger AT (2013) Tingsrett. Universitetsforlaget, OsloGoogle Scholar
 8. Göransson U (1985) Traditionsprincipen. Iustus, UppsalaGoogle Scholar
 9. Hansen Jensen M (2007) The protection of property rights under the Danish constitution. In: Wahlgren P (ed) Scandinavian studies in law, vol 52. Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm, pp 123–131Google Scholar
 10. Håstad T (2004) Sakrätt avseende lös egendom (supplement 2004). Norstedts Juridik, StockholmGoogle Scholar
 11. Håstad T (2006a) General aspects of transfer and creation of property rights including security rights. In: Ulrich D, Snijders HJ, Zippro E (eds) Divergences of property law, an obstacle to the internal market. Sellier European law publishers, München, pp 37–44Google Scholar
 12. Håstad T (2006b) Property rights regarding movables. In: Bogdan M (ed) Swedish law in the new millennium. Norstedts Juridik, Stockholm, pp 411–427Google Scholar
 13. Håstad T (2009) Derivative acquisition of ownership of goods. Eur Rev Private Law 17(4):725–741Google Scholar
 14. Hessler H (1973) Allmän sakrätt. Om det fömögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer., Stockholm, NorstedtsGoogle Scholar
 15. Kieninger E (ed) (2004) Security rights in movable property in European private law. Cambridge University Press, CambridgeGoogle Scholar
 16. Lassen J (1890) Nogle bemærkninger om Proformaverk og Omgaaelse. Ugeskrift for Retsvæsen, Copenhagen. 1890.609Google Scholar
 17. Martinson C (2012) Ejendomsrettens overgang – Norden kontra verden. In: Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18–19 augusti 2011. Stockholm, Den svenska styrelsen, pp 821–843Google Scholar
 18. Millqvist G (2015) Sakrättens grunder. Norstedts Juridik, StockholmGoogle Scholar
 19. Mortensen P (2008) Indledning til tingsretten. Thomson Reuters, CopenhagenGoogle Scholar
 20. Nordisk Ministerråd (1997) Allemansrätten i Norden: TemaNord, p 501. Nordisk Ministerråd, CopenhagenGoogle Scholar
 21. Nuuja K, Viitanen K (2007) Finnish legislation on land-use restrictions and compensation. Wash Univ Glob Stud Law Rev 049. http://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol6/iss1/4. Accessed 15 May 2018
 22. Olsson C (1954) Om köpares borgenärsskydd vid köp av lös egendom. Söderström, HelsinkiGoogle Scholar
 23. Pöyhöne J (ed) (2002) An introduction to Finnish law. Kauppakaari, HelsinkiGoogle Scholar
 24. Reusch M (2012) Allemannsretten - Friluftslivets retsgrunnlag. Flux Forlag, OsloGoogle Scholar
 25. Ross A (1935) Ejendomsret og ejendomsovergang. Levin og Munksgaard, CopenhagenGoogle Scholar
 26. Ross A (1957) Tû-Tû. In: Borum OA, Illum K (eds) Festskrift till Henry Ussing. Nyt Nordisk Forlag, Copenhagen, pp. 468–484Google Scholar
 27. Sandstedt J (2013) Sakrätten, Norden och europeiseringen – nordisk funktionalism möter kontinental substantialism. Jure, StockholmGoogle Scholar
 28. Tepora J (2009) Inledning till grunderna för sakrätten. Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, HelsinkiGoogle Scholar
 29. Torp C (1902) Hvilke grundsætninger bør være afgørende for Spørgsmaalet om Ejendomsovergangen ved Køb og Salg af individuelt bestemte løsøregenstande, og hvorvidt egner sig dette Forhold til positiv Lovordning? Förhandlingarna på det tionde nordiska Juristmötet 1902, bilaga VI. StockholmGoogle Scholar
 30. Vinding Kruse F (1951) Ejendomsretten I-III. Gad, CopenhagenGoogle Scholar
 31. Vinding Kruse F (1924) Ejendomsrettens Overgang. Tidskrift for Rettsvitenskap 315–436Google Scholar
 32. von Bar C, Drobnig U (2004) The interaction of contract law and tort and property law in Europe: a comparative study. Sellier European Law Publishers, MünchenGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Law DepartmentCopenhagen Business SchoolCopenhagenDenmark

Personalised recommendations