Advertisement

Magnesite and Olivine Deposits of Turkey

 • Haşim AğrılıEmail author
Chapter
 • 329 Downloads
Part of the Modern Approaches in Solid Earth Sciences book series (MASE, volume 16)

Abstract

Two types of magnesite occurrences have been identified in Turkey based on their origin of formation. The first is of sedimentary type magnesite occurrences. This type of magnesite is found in Denizli–Çardak and Erzincan–Çayırlı. The second cryptocrystalline type of magnesite constitutes the remainder of the entire resources of Turkey (İrkeç T, Kapkaç F. Türkiye’de Bilinen Manyezit Yatak ve Zuhurlarının Değerlendirilmesi ile Aramalara Yönelik Öneriler [Evaluation of known magnesite deposits and occurrences of Turkey with suggestion for exploration]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 8863, Ankara (in Turkish, unpublished, 1989). There are three main magnesite provinces in Turkey, namely the Kütahya–Eskişehir–Bursa province, the Konya Province and the Çankırı–Erzincan–Erzurum–Sivas Province (Fig. 16.1). Kütahya–Eskişehir–Çankırı and Konya Provinces have the largest magnesite reserves in Turkey. Magnesite reserves of Turkey as of 2016 vary considerably with respect to sources. According to the MTA data, Turkey has about 111 million tonnes of magnesite (41–48% MgO) (www.mta.gov.tr, 2015). Ophiolites in Turkey are quite widespread as a result of the geological evolution of the country. Ophiolitic units have economic potential in terms of hosting industrial raw-materials and metallic-mineral systems. One of the important industrial raw material in ophiolitic units is olivine. The ophiolites expose in Bursa, Muğla, Konya, Isparta, Hatay and Erzincan provinces in Turkey have important olivine occurrences. The Bursa and Erzincan occurrences are situated in the İzmir–Ankara–Erzincan suture zone, whereas the olivine occurrences in Hatay exposed in the northernmost part of the Dead Sea Fault Zone. Olivine occurrences in Muğla are in the westernmost edge of the Taurus Mountains, and lastly, the olivine occurrences in Konya and Isparta are situated in Central Anatolia.

Notes

Acknowledgments

I would like to express my gratitude to Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu for the translation of this chapter. I am grateful to editors (Franco Pirajno, Cahit Dönmez, Bahadir Şahin) and Assoc. Prof. Dr. Pınar Şen for their valuable and constructive comments that greatly improved the chapter.

References

 1. Ağrılı H, Kayan T, Öztürk OÇ, Ovayurt M, Özkan YZ (2001) Türkiye olivin aramaları projesi Orhaneli-Bursa, Tavşanlı-Kütahya Yöresi, prospeksiyon raporu [Turkey olivine exploration project Orhaneli–Bursa, Tavşanlı-Kütahya regions prospecting report]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 10493 (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 2. Akbulut A (2003) Çardak–Çameli Neojen havzası Sepiyolit, Huntit aramaları projesi prospeksiyon raporu [Prospecting report of Çardak-Çameli Neogene Basin sephiolite, huntite exploration project]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 10731, Ankara (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 3. Arat İ, Üner T, Çakır Ü (2012) Beyşehir–Hoyran (Konya) ofiyolitindeki tektonitin dokusal özellikleri: Beyşehir (Konya) güneyinden bir örnek [Textural properties of tectonite in the Beyşehir Hoyran ophiolite: an example of southern of Beyşehir (Konya)]. Proceeding Book 65th Geological Congress of Turkey, pp 392–393Google Scholar
 4. Arslan İ (1987) Erzincan–Çayırlı (Aravans) manyezit sahası maden jeolojisi raporu [Mining geology report on Erzincan-Çayırlı (Aravans) magnesite field]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no: 8342 (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 5. Brennich G (1958) Türkiye’deki manyezitlere dair rapor [Report on magnesites in Turkey]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no: 2567 (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 6. Brennich G (1959) Hırsızdere (Çambaşı-Denizli) manyezit zuhuru [Hırsızdere (Çambaşı-Denizli) magnesite occurrence]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 2698 (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 7. Çevik E (2006). Topuk Köyü ve civarındaki (Orhaneli, Bursa) dünitlerin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve olivin açısından endüstriyel kullanımının değerlendirilmesi [The mineralogical and geochemical characteristics of the dunites from Topuk village and its vicinity (Orhaneli, Bursa) and evaluation of their industrial usage in terms of olivine]. Msc Thesis, Istanbul University, (in Turkish with English abstract, unpublished)Google Scholar
 8. Çubuk Y, Ağrılı H, Cihnioğlu M, Kıral N, Ölmez M, Selvi Y, Üstün H (2011) Türkiye manyezit envanteri [Magnesite inventory of Turkey]. General Directorate of Mineral Research and Exploration Inventory Series-203, Ankara (in Turkish)Google Scholar
 9. Döyen A, Zedef V (2002) Kızıldağ (Akseki-Antalya) kromit oluşumlarının jeolojik ve jeokimyasal özellikleri [Geological and geochemical features of the Kızıldağ (Akseki- Antalya) chromite occurrences]. Pamukkale Univ J Eng Sci 1:97–108 (in Turkish with English abstract)Google Scholar
 10. Döyen A, Cömlekçiler F, Kocak K (2014) Stratigraphic Features of the Yeşilova Ophiolite, Burdur, South-Western Turkey. STRATI 2013 Part of the Springer Geology book series, pp 493–498CrossRefGoogle Scholar
 11. Elitok Ö (2000) Kızıldağ ofiyolitlerinin (Şarkikaraağaç) Jeolojisi ve Petrografisi [Geology and petrography of Kızıldağ ophiolites (Şarkikaraağaç)]. Proceedings 53th Geological Congress of TurkeyGoogle Scholar
 12. Emre H (1986) Orhaneli Ofiyolitinin Jeolojisi ve Petrolojisi [Geology and petrology of Orhaneli ophiolite]. PhD Thesis, İstanbul University, 165 p (in Turkish with English abstract, unpublished)Google Scholar
 13. Ertuğrul H (1978) Çankırı İli (Şabanözü-Eldivan-Merkez) Manyezit Madeni Nihai Raporu (Magnesite Mine Result Report of Çankırı Province Şabanözü-Eldivan-Centre) General Directorate of Mineral Research and Exploration, Report no 6595 (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 14. İrkeç T, Kapkaç F (1989) Türkiye’de Bilinen Manyezit Yatak ve Zuhurlarının Değerlendirilmesi ile Aramalara Yönelik Öneriler [Evaluation of known magnesite deposits and occurrences of Turkey with suggestion for exploration]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 8863, Ankara (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 15. Kıyıcı B, Baybörü R (1978) Konya İli Çayırbağı Köyü Keklik Pınarı Mevkii Manyezit Yatağı Etüt Raporu (Study Report of Konya Province Çayırbağı Village Keklik Pınarı Site Magnesite Deposite) General Directorate of Mineral Research and Exploration, Report no 6330 (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 16. Kocaefe M (1982) Türkiye Manyezit Envanteri [Magnesite inventory of Turkey]. General Directorate of Mineral Research and Exploration Publications no 186 (in Turkish)Google Scholar
 17. Koçyiğit A (1983) Hoyran Gölü Dolayının (Isparta Büklümü) Tektono-Stratigrafik Özelliği [Tectono-stratigraphic characteristic of the vicinity of Hoyran Lake (Isparta Bend)]. In: Tekeli O, Göncüoğlu MC (eds) Geology of the Taurus Belt proceedings international symposium on the geology of the Taurus Belt, 26–29 September 1983. MTA, Ankara, pp 28–29Google Scholar
 18. Önal G (2007) Meram-Çayırbağı (Konya) ve Sarıkavak (Mersin) manyezit Yataklarının Jeokimyasal İncelenmesi [Geochemical investigation of the magnesite deposits of Meram-Çayırbağı (Konya) and Sarıkavak (Mersin)]. MSc Thesis Çukurova University, Adana, 93 p (in Turkish with English abstract, unpublished)Google Scholar
 19. Öncel Z, Denizci F (1982) Eskişehir bölgesi lületaşı ve manyezit etütleri raporu [Report of meerschaum and magnesite surveys in the Eskisehir region]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 7181, 243 p (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 20. Ovayurt M, Öztürk OÇ, Kayan T, Ağrılı H (2007) Türkiye Olivin Aramaları Projesi Marmaris (Muğla)-Antalya-Yeşilova (Burdur)- Isparta-Karaman-Pozantı (Adana)-Mersin Ofiyolitleri Olivin Prospeksiyon Raporu [Turkey Olivine exploration project, Marmaris (Muğla)- Antalya-Yeşilova (Burdur)-Isparta-Karaman-Pozantı (Adana)-Mersin ophiolites olivine prospection report]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 11015 Ankara, 29 p (unpublished)Google Scholar
 21. Özgül N (1976) Torosların Bazı Temel Jeoloji Özellikleri [Some geological aspects of the Tauridsus orogenic belt (Turkey)]. Bull Geol Soc Turkey 19:65–78 (in Turkish with English Abstract)Google Scholar
 22. Sarıfakıoğlu E (2011) MTA 1:100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (Kütahya İ23 Paftası) [MTA 1:100 000 scaled geological maps (Sheet Kütahya İ23)]. General Directorate of Mineral Research and Exploration 1:100 000 scaled geological map series No: 157, AnkaraGoogle Scholar
 23. Sarıiz K (1990) Formation of Türkmentokat-Karatepe (Eskişehir) magnesite ore beds. Bull Min Res Exp 110:77–96Google Scholar
 24. Şenel M (1997) MTA 1:100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (Denizli J9 (M23) Paftası). [MTA 1:100 000 scaled geological maps, Sheet Denizli J9 (M23)]. General Directorate of Mineral Research and Exploration 1:100 000 scaled geological map series no:16, AnkaraGoogle Scholar
 25. Şimşek M (1975) Konya-Meram Magnezit Sahası Jeoloji Raporu [The geological report of Konya-Meram magnesite field]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration Report no 1013 (unpublished)Google Scholar
 26. Tekeli O, Erendil M (1986) Geology and petrology of the Kızıldağ ophiolite (Hatay). Bull Min Res Exp 107:21–37Google Scholar
 27. Topak Y (2006) Yukarıtırtar-Aşağıtırtar Köyleri (Isparta Kuzeydoğusu) Arasında Gözlenen Manyezit Yatağının Oluşumu ve Kökeni [Formation and origin of magnesite ore between Yukarıtırtar-Aşağıtırtar villages (Northeast of Isparta)]. PhD Thesis, Çukurova University, 155p (Unpublished)Google Scholar
 28. Tuncay A (2000) Çayırbağı–Meram (Konya) manyezit yatağının kökeniz üzerine [On the origin of the Çayırbağı-Meram (Konya) magnesite deposits]. Geol Bull Turk 43(2):21–31 (In Turkish with English abstract)Google Scholar
 29. Uysal İ, Tarkian M, Sadiklar MB, Zaccarini F, Meisel T, Garuti G, Heidrich S (2009) Petrology of Al- and Cr-rich ophiolitic chromitites from the Muğla, SW Turkey: implications from composition of chromite, solid inclusions of platinum-group mineral, silicate, and base-metal mineral, and Os-isotope geochemistry. Contrib Mineral Petrol 158:659–674CrossRefGoogle Scholar
 30. Uysal İ, Ersoy EY, Karslı O, Dilek Y, Sadıklar MB, Ottley CJ, Tiepolo M, Meisel T (2012) Coexistence of abyssal and ultra-depleted SSZ type mantle peridotites in a Neo-Tethyan Ophiolite in SW Turkey: constraints from mineral composition, whole-rock geochemistry (major–trace–REE–PGE), and Re–Os isotope systematics. Lithos 132–133:50–69CrossRefGoogle Scholar
 31. Yeniyol M, Önder V (1978) Yunak ilçesi dolayının jeolojisi ve manyezit yatakları [Geology and magnesite deposits of the vicinity of Yunak District]. General Directorate of the Mineral Research and Exploration, Report no 6485 (in Turkish, unpublished)Google Scholar
 32. Yılmaz A, Kuşcu M (2007) Süleymaniye (Mihalıççık-Eskişehir) manyezitlerinin jeolojisi ve jeokimyası [Geology and geochemistry of Süleymaniye (Mihalıççık-Eskişehir) Area Magnesite]. Geol Bull Turk 50(2):95–107 (in Turkish with English abstract)Google Scholar
 33. Yılmaz A, Kuşcu M (2008) Süleymaniye, Mihalıççık, Eskişehir, Türkiye manyezit oluşumlarının kökeni [Origin of magnesite occurences in Süleymaniye, Mihalıççık, Eskişehir, Turkiye]. Bull Mineral Res Exp 136:19–29 (in Turkish with English abstract)Google Scholar
 34. Yılmaz A, Kuşcu M (2012) Manyezit yataklarının oluşumu, sınıflandırılması, kullanım alanları ve kalite sınıflandırılması [Formation, classification, usage areas and quality classification of magnesite deposits]. Erciyes Univ J Ins Sci Tech 28(1):65–72 (in Turkish with English abstract)Google Scholar
 35. Yersel G, Ayday C (1992) Kütahya Turanocağı ve Ortaocak Manyezit Bölgeleri Sondaj Verilerinin Jeoistatiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi (Evaluation of Drill-Log Data from Kütahya Turanocağı and Ortaocak Magnesite Regions by Geostatistical methods). Geol Bull Turk 35:25–33 (in Turkish with English abstract)Google Scholar
 36. Zedef V, Döyen A (2001) Olivin: Türkiye’de tanınmayan çok amaçlı kullanımı olan bir hammadde ve ülkemiz olivin potansiyeline bir örnek-Kızıldağ (Akseki-Antalya) Olivin Yatağı [Olivine: a raw material with multipurpose use, unrecognized in Turkey and an example to Turkey’s olivine potential: Kızıldağ (Akseki-Antalya) olivine deposit]. Proceeding book 4th Industrial Raw Material Symposium 18–19 October 2001, İzmir, pp 299–303Google Scholar
 37. Zedef V, Anthony MJ, Russell EF (2000) Genesis of vein stockwork and sedimentary magnesite and hydromagnesite deposits in the ultramafic terranes of southwestern Turkey: a stable isotope study. Econ Geol 95(2):429–445CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.MTA Central Anatolian 2nd. Regional DirectorateKonyaTurkey

Personalised recommendations