Advertisement

A Map of Political Discourse Regarding Polish Public Service Media

 • Stanisław MocekEmail author
Chapter

Abstract

The chapter gives an overview of the public debate over the role and purpose of the public service media in Poland. The chapter maps the most representative viewpoints and opinions given by political elites, media professionals and academic experts. It draws mainly on the parliamentary debate on public service media legislation that took place at the end of 2015 after the arrival of Law and Justice party (PiS) on the Polish political scene. The public service broadcaster proved to be the crucial element of the new administration whose plans envisaged turning it into ‘national media’, with the sole purpose of serving the government’s agenda for ‘good change.’ Faced with the legislative machinations around the Constitutional Tribunal, as well as public service media, the EU launched the rule of law mechanism against Poland. This chapter explains the context of the debate over the media as well as its outcomes. It argues that alternatives to the government’s proposal of ‘national media’ in the form of citizen broadcasting, although stoutly promoted by the opposition, have never materialised in post-communist Poland.

References

 1. Business Insider. (2017, May 4). Największe kanały tracą widzów. Polsat i TVN uciekają TVP [The Biggest Channels Lose Viewers. Polsat and TVN Ahead of TVP]. Available at http://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/polsat-tvp-i-tvn-ogladalnosc-stacji-tv-w-kwietniu-2017-roku/2etk7qk.
 2. Czyżewski, M. (1997). W stronę teorii dyskursu publicznego [Towards a Theory of Public Discourse]. In M. Czyżewski, S. Kowalski, & A. Piotrowski (Eds.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego [Ritual Chaos. A Study of Public Discourse] (pp. 42–118). Wrocław: Aureus.Google Scholar
 3. Dobek-Ostrowska, B. (2010). System partyjny a media w Polsce – zależności i relacje [The Party System and the Media in Poland—Dependencies and Relations]. Studia Medioznawcze, 2, 13–26.Google Scholar
 4. Foucault, M. (2002). Archeology of Knowledge. London: Routledge.Google Scholar
 5. Ibarra, A., Nowak, E., & Kuhn, R. (Eds.). (2016). Public Service Media in Europe: A Comparative Approach. London and New York: Routledge.Google Scholar
 6. Jakubowicz, K. (2008). Public Service Broadcasting in Post-communist Countries: Finding the Right Place on the Map. In K. Jakubowicz & M. Sükösd (Eds.), Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Bristol: Intellect Books.Google Scholar
 7. Money.pl. (2016, January 3). Media w Polsce. Do kogo należy prasa, telewizja, portale czy radio? [Media in Poland. Who Do Press, Television and Radio Belong to?]. Available at http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-nalezy-prasa,138,0,1988746.html.
 8. Money.pl. (2017, July 4). Jacek Kurski bierze 800 mln zł kredytu w BGK. Tak ratuje finanse TVP po zamrożeniu uszczelnienia abonamentu [Kurski Takes 800 m Loan from BKG. That’s How He’s Treating TVP’s Finances]. Available at https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/tvp-kredyt-bgk-800-mln-zl-jacek-kurski,36,0,2340900.html.
 9. Newsweek.pl. (2007, July 28). Bilans IV Rzeczpospolitej [An evaluation of the Fourth Republic]. Available at http://www.newsweek.pl/europa/bilans-iv-rzeczypospolitej,44549,1,1.html.
 10. Newsweek.pl. (2017, June 2). Reuters Institute o Polsce: Rządowe fabryki fake-newsów [Reuters Institute About Poland: Government News Factories]. Available at http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/reuters-institute-o-polsce-rzadowe-fabryki-fake-newsow,artykuly,412144,1.html?src=HP_Section.
 11. Onet. (2016, February 1). Dziennikarska misja w P olsce: zagwarantować mediom niezależność [A Journalistic Mission in Poland: To Guarantee Media Independence]. Available at https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dziennikarska-misja-w-polsce-zagwarantowac-mediom-niezaleznosc/fjwxpw.
 12. Parliament Hansard. (2015, December 30). Sprawozdanie stenograficzne z posziedzenia Sejmu z 7-go posiedzienia Sejmu [Official Record of Parliamentary Proceedings, 7th Sitting]. Available at http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/2263B58F2F7A96BAC1257F2B005F2297/%24File/07_b_ksiazka_bis.pdf.
 13. PiS Programme. (2014). Program Prawa i Sprawiedliwosci. Available at pis.org.pl/document/archive/download/128.
 14. Pokorna-Ignatowicz, K. (2010). Telewizja publiczna jako „łup polityczny” [Public Television as “Political Booty”]. Studia Medioznawcze, 2, 41.Google Scholar
 15. Polityka. (2009, August 22). Ale to już było [We’ve Seen This Before], by M. Janicki, W. Władyka, no. 34 (2719), p. 10.Google Scholar
 16. Polityka. (2010, June 29). Dlaczego wymyśliłem IV RP [Why Did I Come Up with the Fourth Republic of Poland]. Available at http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1506800,1,dlaczego-wymyslilem-iv-rp.read.
 17. Press.pl. (2015, July 6). PiS zapowiada reformę mediów publicznych i zmianę prawa prasowego [PiS Announces Public Service Media Reforms and Changes to Press Laws]. Available at http://www.press.pl/tresc/40255,pis-zapowiada-reforme-mediow-publicznych-i-zmiane-prawa-prasowego.
 18. Price, M., Rozumiłowicz, B., & Verhulst, S. G. (2003). Media Reform. Democratizing the Media, Democratizing the State. London and New York: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 19. Reuters Institute. (2016). Reuters Institute Digital News Report. Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford University. Available at https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-News-Report-2016.pdf.
 20. Rzeczpospolita. (2015a, December 30). Czy media publiczne mogą być gorsze? [Can the Public Media Be Any Worse?] by Szułdrzyński, M.Google Scholar
 21. Rzeczpospolita. (2015b, November 27). Nie likwidujcie mediow publicznych [Don’t Abolish the Public Media] by Mistewicz, E. Available at http://www.rp.pl/Publicystyka/311269856-Mistewicz-Nie-likwidujcie-mediow-publicznych.html.
 22. Telewizja publiczna w Europie [INFOGRAFIKA]. (2016). Portal Onet wiadomości, https://wiadomosci.onet.pl/telewizja-publiczna-w-europie-infografika/rmq47r.
 23. van Dijk, T. (1997). The Study of Discourse. In T. A. van Dijk (Ed.), Discourse as Structure and Process: Discourse studies: A multidisciplinary introduction (Vol. 1, pp. 1–34). London: Sage.  https://doi.org/10.4135/9781446221884.n1.
 24. Wirtualne Media. (2016a, April 21). Polska pikuje w rankingu wolności mediów, Organizacje dziennikarskie różnie oceniają przyczyny [Poland’s free fall in freedom of media rankings. Media organisations evaluate reasons]. Available at https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-pikuje-w-rankingu-wolnosci-mediow-organizacje-dziennikarskie-roznie-oceniaja-przyczyny.
 25. Wirtualne Media. (2016b, July 12). Andrzej Zarębski: nominacja Wolskiego jest czytelnym sygnałem dla kierunku zmian polityczno-kulturalnych w TVP2 [Wolski’s Nomination Is a Clear Signal of the New Political and Cultural Direction of TVP2]. Available at https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/andrzej-zarebski-nominacja-wolskiego-jest-czytelnym-sygnalem-dla-kierunku-zmian-polityczno-kulturalnych-w-tvp2.
 26. Wirtualne Media. (2017a, June 12). Firmy medialne skarżą do Komisji Europejskiej nowelizację abonamentu rtv [Media Companies Sue the Licence Fee Amendemnt to the EU Commission]. Available at https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowelizacja-abonamentu-rtv-firmy-telekomunikacyjne-skarza-do-komisji-europejskiej.
 27. Wirtualne Media. (2017b, March 14). GIODO o nowelizacji ustawy abonamentowej: pozyskiwanie danych klientów płatnej tv oznacza zmianę warunków ich umów [GIODO on the Amendment of Licence Fee Laws]. Available at https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ustawa-abonamentowa-2017-abonament-rtv-opinie-giodo-klienci-platnej-telewizji.
 28. Wnuk, M. (2016). Media publiczne – obywatelskie czy narodowe? Najnowszy dyskurs parlamentarny o mediach w kontekście zmian w ustawie o radiofonii i telewizji [Public Media—Civic or National? The Most Recent Parliamentary Discourse on the Media in the Context of Changes in the Broadcasting Act]. Studia Medioznawcze, 3(66), 77–92.Google Scholar
 29. Wp.pl. (2015, December 31). Eksperci o nowelizacji ustawy medialnej: to szybki łup polityczny, media po upartyjnieniu bez szans na sukces [Experts on the Changes in Media Legislation: This Is a Quick Political Booty]. Available at https://www.wirtualnemedia.pl/komentarze/eksperci-o-nowelizacji-ustawy-medialnej-to-szybki-lup-polityczny-media-po-upartyjnieniu-bez-szans-na-sukces/page:2.
 30. Wp.pl. (2016, January 6). Jacek Żakowski o polskich mediach: od porażki do katastrofy [Jacek Żakowski on Polish Media: From Failure Towards the Catastrophe]. Available at https://opinie.wp.pl/jacek-zakowski-o-polskich-mediach-od-porazki-do-katastrofy-6016711021650561a.
 31. Zielonka, J. (2015). Media and Politics in New Democracies: Europe in a Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Collegium CivitasWarsawPoland

Personalised recommendations