Advertisement

Planning a Green City: The Case of Helsinki, 2002–2018

 • Matti O. HannikainenEmail author
Chapter
Part of the Cities and Nature book series (CITIES)

Abstract

The planning of Helsinki balances between the aims of creating a densely built-up network city and that of preserving green space. While Helsinki ranks among the greenest capital cities in Europe, the city has managed to preserve major green spaces that form its green network so far. The continuous growth of its population, however, complicates the situation given the limited amount of land available for future development. This chapter analyses the problem concerning the role of green space in town planning in Helsinki by analysing how green space has been dealt with in two successive master plans (2002 and 2016) for the city. Unlike many other cities, the city of Helsinki is both the main town planning authority and the principal landowner explaining its controversial approach to its green spaces. In these master plans, the city has allocated some of its green spaces for development in contrast to a global trend. Simultaneously, it has enhanced the roles of green spaces emphasising ecology and sustainability providing meagre information about the development of green space.

Notes

Acknowledgements

This article has been written as part of the research project ‘Nature in Arts, Culture, and History’ (278008) funded by the Academy of Finland.

References

 1. Antikainen M, Uusitalo V, Ventola M (1992) Viheralueiden käsitteistöt. Maisema ja Ympäristö Oy. Selvitys 10/1992 Ympäristöministeriö, HelsinkiGoogle Scholar
 2. Beatley T (2012) Introduction: why study European cities? In: Beatley T (ed) Green cities of Europe—global lessons on green urbanism. Island Press, Washington and London, pp 1–28CrossRefGoogle Scholar
 3. Clark P, Hietala M (2006) Helsinki and green space, 1850–2000: an introduction. In: Clark P (ed) The European city and green space—London, Stockholm, Helsinki, and St Petersburg, 1850–2000. Ashgate, Aldershot, pp 175–187Google Scholar
 4. Helsinki (1989) Kulttuuri ja vapaa-aika Helsingissä. Helsingin kaupungin tilastokeskuksen tilastoja E, 1989:1Google Scholar
 5. Helsinki (1992) Helsingin yleiskaava 1992, luonnos: lähtökohdat: virkistys- ja viheralueet, luonnonsuojelu. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1990:15Google Scholar
 6. Helsinki (2001) Helsingin tilastollinen vuosikirja 2001. Helsingin kaupungin tietokeskusGoogle Scholar
 7. Helsinki (2002a) Helsingin yleiskaava 2002, ehdotus: Selostus. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:17. https://www.hel.fi/static/ksv/www/YK2002_selostus_1.pdf and https://www.hel.fi/static/ksv/www/YK2002_selostus_2.pdf. Accessed 25 Apr 2018
 8. Helsinki (2002b) Helsingin yleiskaava 2002, ehdotus: Yleiskaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä virkistysalueverkostoon. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston julkaisuja 2002:6. https://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Yleiskaavan%20vaikutukset%20alue-%20ja%20yhdyskuntarakenteeseen%20sek%20virkistysalueverkostoon%20Arvio5.pdf. Accessed 26 Apr 2018
 9. Helsinki (2006) Helsingin tilastollinen vuosikirja 2006. Helsingin kaupungin tietokeskusGoogle Scholar
 10. Helsinki (2011a) Östersundomin yleiskaavaluonnos: selostus. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2011:17Google Scholar
 11. Helsinki (2011b) Helsingin tilastollinen vuosikirja 2011. Helsingin kaupungin tietokeskus. WS Bookwell Oy, PorvooGoogle Scholar
 12. Helsinki (2012a) Helsinkipuisto – yleissuunnitelma. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:2Google Scholar
 13. Helsinki (2012b) Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:2. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2012-2.pdf Accessed 26 Apr 2018
 14. Helsinki (2012c) Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.9.2012. https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/ymparistopolitiikka.pdf. Accessed 30 Apr 2018
 15. Helsinki (2012d) Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka – Liite 1. Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan päivittämisen taustamuistio. https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/ymparistopolitiikka-taustamuistio.pdf. Accessed 30 Apr 2018
 16. Helsinki (2013a) Helsingin yleiskaava Visio 2050 – Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:23. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-23.pdf. Accessed 20 Apr 2018
 17. Helsinki (2013b) Helsingin yleiskaava: Helsingin viher- ja virkistysalueet ja kaupunkiluonto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:15. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-15.pdf. Accessed 26 Apr 2018
 18. Helsinki (2013c) Vihreä ja merellinen Helsinki 2050 – VISTRA osa 1: lähtökohdat ja visio. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2013:4. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/aos_2013-4.pdf. Accessed 26 Apr 2018
 19. Helsinki (2013d) Kohti urbaanimpaa Helsinkiä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:2. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-2.pdf. Accessed 25 Apr 2018
 20. Helsinki (2015a) Helsingin yleiskaava – Keskeisimmät maankäytön muutosalueet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston selvityksiä 2015:8. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_Kaavakartta_20160607.pdf. Accessed 26 May 2018
 21. Helsinki (2015b) Helsingin yleiskaava selostus – Helsingin uusi yleiskaava, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvityksiä 2015:7. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-7.pdf. Accessed 26 Apr 2018
 22. Helsinki (2015c) Helsingin tilastollinen vuosikirja 2015. Otavan kirjapaino Oy, KeuruuGoogle Scholar
 23. Helsinki (2016a) Tarkistettu yleiskaavaehdotus. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_Kaavakartta_20160607.pdf. Accessed 26 Apr 2018
 24. Helsinki (2016b) Helsingin kaupungin yleiskaava – Kaupunkikaava – Teemakartta: Virkistys- ja Viherverkosto 2050. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_virkistys_ja_viherverkosto_20160607.pdf. Accessed 2 May 2018
 25. Helsinki (2016c) Helsigin viher- ja virkitysverkoston kehittämissuunnitelma – VISTRA osa 2. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2016:2. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/aos_2016-2.pdf. Accessed 29 May 2018
 26. Helsinki (2016d) Selostus Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2016:3. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2016-3.pdf. Accessed 14 Apr 2018
 27. Helsinki (2017) Helsingin tilastollinen vuosikirja 2017. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf. Accessed 30 Apr 2017
 28. Herranen T (1997) Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. In: Turpeinen O, Herranen T, Hoffman K (eds) Helsingin historia vuodesta 1945, osa 1. Edita, Helsinki, pp 120–243Google Scholar
 29. Jaakkola M (2012) Helsinki, Finland: greenness and urban form. In: Beatley T (ed) Green cities of Europe—global lessons on green urbanism. Island Press, Washington and London, pp 109–128CrossRefGoogle Scholar
 30. Kari T (2017) Blogi: yleiskaavaprosessi. Helsingin uudesta yleiskaavasta 50 valitusta. http://www.yleiskaava.fi/2017/helsingin-uudesta-yleiskaavasta-50-valitusta/. Accessed 28 Apr 2018
 31. Kolbe L (2002) Helsinki kasvaa suurkaupungiksi. In: Helin H, Kolbe L (eds) Helsingin historia vuodesta 1945, osa 3. Edita, Helsinki, pp 13–511Google Scholar
 32. Kuokkanen K, Lamberg L (2018) Helsingin kaupunkibulevardit saivat tyrmäyksen oikeudessa, valtion viranomaisten perustelu tukkoutuvasta liikenteestä meni läpi. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005553374.html. Accessed 4 May 2018
 33. Lento K (2006) The role of nature in the city: green space in Helsinki 1917–1960. In: Clark P (ed) The European city and green space—London, Stockholm, Helsinki, and St Petersburg, 1850–2000. Ashgate, Aldershot, pp 188–206Google Scholar
 34. Mäntymäki H (2018) Helsingin hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä http://www.yleiskaava.fi/2018/helsingin-hallinto-oikeus-kumosi-osan-yleiskaavan-merkinnoista/. Accessed 2 May 2018
 35. Niemi M (2006) Conflicts over green space in Helsinki, c. 1950–2000. In: Clark P (ed) The European city and green space—London, Stockholm, Helsinki, and St Petersburg, 1850–2000. Ashgate, Aldershot, pp 207–228Google Scholar
 36. Ojala A, Niemelä J, Yli-Pelkonen V (2017) Impacts of residential infilling on private gardens in the Helsinki metropolitan area. In: Clark P, Niemi M, Nolin C (eds) Green landscapes in the European city, 1750–2010. Routledge, London and New York, pp 71–86Google Scholar
 37. Pursio E, Islander P, Haikala M (2002) Viheralueohjelman 1999–2008, 1. seurantaraportti. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2002:6Google Scholar
 38. Schulman H (2000) Helsingin suunnittelu ja rakentaminen. In: Schulman H, Pulma P, Aalto S (eds) Helsingin historia vuodesta 1945, osa 2. Edita, Helsinki, pp 13–108Google Scholar
 39. Suomen Ympäristökeskus (2013) Kaupunkiseutujen vihreän infrastruktuurin käsitteitä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39. ViherKARA-verkosto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42483/SYKEra_39_2013.pdf?sequence=1. Accessed 24 Apr 2018
 40. Vierikko K, Salminen J, Niemelä J, Jalkanen J, Tamminen N (2014) Helsingin kestävä viherrakenne – Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Kaupunkiekologinen tutkimusraportti. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:27Google Scholar
 41. Vilkuna J (1992) Viheralueiden kestävän käytön mahdollisuudet tiivistyvässä kaupunkirakenteessa – Helsingin yleiskaava 1992: n arviointi. Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja A 20/1992Google Scholar
 42. Yrjänä J (2013) Maata näkyvissä – Helsingin maanhankinnan viisi vuosisataa. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Edita Publishing Oy, HelsinkiGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.University of HelsinkiHelsinkiFinland

Personalised recommendations