Advertisement

Some Remarks on Social Life in Romanian Towns and Cities in the 1930s, Based on Statistical Data

 • Daniel FlautEmail author
 • Enache Tuşa
Chapter
Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 179)

Abstract

In this short chapter, we present some aspects regarding social life in Romanian towns and cities, based on statistical data, in the fourth decade of the 20th century, a period marked by economic crises, social problems, and the imminent outbreak of World War II.

Keywords

Urban population Standard of living Dwellings Health care Birth and death rates 

References

 1. Anuarul Statistic al României 1939 şi 1940, 762 pp. M.O. Imprimeria Naţională, Bucureşti (1940)Google Scholar
 2. Axenciuc, V.: Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă şi contemporană, partea I., 448 pp. Editura Fundaţiei “România de mâine”, Bucureşti (1999)Google Scholar
 3. Banu, G.: Tratat de asistenţă medicală, volumul I. Medicina socială ca ştiinţă. Eugenia. Demografia, 430 pp. Casa Şcoalelor, Bucureşti (1944)Google Scholar
 4. Georgescu, D.C.: Populaţia satelor româneşti. Sociologie românească, Anul II, nr. 2-3, februarie-martie, 68–79 (1937)Google Scholar
 5. Georgescu, D.C.: Despre descreşterea poporului român. In Recensământul general al Românieidin 1941. Lămurirea opiniei publice. Proclamaţii şi apeluri. Studii, articole, reportaje, umor, insigne, medalii, afişe, pp. 43–48. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, Bucureşti (1941)Google Scholar
 6. Georgescu, N. St.: Introducere. In: Statistica preţurilor şi a costului vieţii pentru 1933. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti (1934)Google Scholar
 7. Georgescu-Roegen, N.: Costul vieţii în oraşele româneşti. Sociologie românească, Anul II, nr.7-8, februarie-martie, 75–77 (1937)Google Scholar
 8. Iacob, Gh.: România în secolul XX Politică şi societate, Partea I. (2016). http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem2-Partea-I-Romania-in-secolul-XX.pdf. Accessed 14 Sep 2017
 9. Iacob, Gh., Iacob, L.: Modernizare-europenism: Ritmul și strategia modernizării, 300 pp. Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iaşi (1995)Google Scholar
 10. Limona, R.: Populaţia Dobrogei în perioada interbelică, 240 pp. Semănătorul- Editura-online, Bucharest (2009)Google Scholar
 11. Manuila, S., Georgescu, D.C.: Populaţia României, 311 pp. Editura Institutului Central de Statistică, Bucureşti (1938)Google Scholar
 12. Measnicov, I.: Migraţiunile interioare în România. Sociologie românească, Anul IV, nr. 7-12, iulie-decembrie, 392–411 (1942)Google Scholar
 13. Populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2017 pe grupe de vârstă şi vârste, sexe şi medii de rezidenţă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP105A. Accessed 18 Sep 2017
 14. Scurtu, I. (coord.), Stănescu-Stanciu, T., Scurtu, G.M.: România între anii 1918–1940. Documente şi materiale, 168 pp. Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti (2001)Google Scholar
 15. Şandru, D.: Politica sanitară a României între cele două războaie mondiale. Vrancea-Studii şi comunicări III, 259–276 (1980)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of History and Political SciencesOvidius UniversityConstanțaRomania

Personalised recommendations