Kerkhistorische Studiën

Behorende bij het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis

Book Series
There are 2 volumes in this series
Published 1961 - 1966