Advertisement

Proceedings of the 9th International Conference on Computer Engineering and Networks

 • Qi Liu
 • Xiaodong Liu
 • Lang Li
 • Huiyu Zhou
 • Hui-Huang Zhao
Conference proceedings
 • 1.6k Downloads

Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1143)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. System Detection

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Longxiang Zhang, Haifeng Wang
   Pages 13-22
  3. Zhan Shi, Zanhong Wu, Ying Zeng
   Pages 35-42
  4. Xiantong Huang, Lang Li, Ying Guo
   Pages 43-53
  5. Yongqi Tang, Xinxin Tang, Jiawei Li, Mingqiang Wu
   Pages 55-65
  6. Kaiyan Lin, Chang Liu, Junhui Wu, Jie Chen, Huiping Si
   Pages 67-79
  7. Lili Xiao, Guixin Xuan, Yongbin Wu
   Pages 93-100
  8. Xiaogang Sun, Xiaomin Peng, Lian Huang, Qian Tang, Sheng Liu
   Pages 101-107
  9. Haiyang Wang, Huixiang Zhang, Zhipin Gu, Wenteng Xu, Chunlei Chen
   Pages 109-116
  10. Lingjuan Wu, Wenqian Zhao, Dunshan Yu
   Pages 127-134
  11. Shihan Cai, Xianbo Sun, Yong Huang, Hecui Liu
   Pages 165-181
  12. Weicai Xie, Xiaofeng Li, Jie Li, Shihao Wang, Li He, Lei Cao
   Pages 183-191
  13. Liang Zheng, Zhangyu Lu, Zhihua Liu, Chongzhuo Tan
   Pages 193-205
  14. Quansuo Xiang, Qiuling Deng, Xia Long, Mengqing Ke, Qun Zhang
   Pages 215-223
  15. Qiang Gao, Guoyi Zhang, Jinyu Zhou, Jia Chen, Yuanyuan Qi
   Pages 225-232
  16. Maojie Hao, Peng Shu, Zhengan Zhai, Liang Zhu, Yang Yang, Jianxin Wang
   Pages 243-253
  17. Xilin Ji, Xiaodan Shi, Jinxi Han, Yonghua Huo, Yang Yang
   Pages 255-265
 3. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 267-267
  2. Yousuo Joseph Zou, Jun Steed Huang, Tong Xu, Anne Zou, Bruce He, Xinyi Tao et al.
   Pages 281-289
  3. Kangxin Cheng, Zhili Wang, Jiaqi Liu
   Pages 301-310
  4. Fei Wang, Yushui Geng, Huanying Zhang
   Pages 333-345
  5. Chao Yan, Yishi Qiu, Yongqiong Zhu
   Pages 357-364
  6. Bin Huang, Renwen Chen, Wang Xu, Qinbang Zhou, Xu Wang
   Pages 365-374
  7. Qingyun Liu, Feng Zhang, Mugang Lin, Ying Wang
   Pages 375-382
  8. Yaoling Ding, Keting Jia, An Wang, Ying Shi
   Pages 383-395
  9. Haijian Shao, Chunlong Hu, Xing Deng, Dengbiao Jiang
   Pages 397-404
  10. Ying Zhang, Bao Feng, Wei Jia, Cheng-Zhuo Xu
   Pages 405-413
  11. Ming Lu, Yongteng Sun, Hao Duan, Zuguo Chen
   Pages 415-422
  12. Qin Wan, Yueping Xiao, Jine Yan, Xiaolin Zhu
   Pages 423-429
  13. Wang Xu, Renwen Chen, Bin Huang, Qinbang Zhou, Yaoyu Wang
   Pages 431-439
  14. Yang Zhang, Dawei Luo, Dengfeng Yao, Hongzhe Liu
   Pages 441-445
  15. Yan Liu, Qiang Peng, Lin Liu
   Pages 447-459
  16. Mingzhe Li
   Pages 481-487

About these proceedings

Introduction

This book gathers papers presented at the 9th International Conference on Computer Engineering and Networks (CENet2019), held in Changsha, China, on October 18–20, 2019. It examines innovations in the fields of computer engineering and networking and explores important, state-of-the-art developments in areas such as Information Security, Information Hiding and Cryptography, Cyber Security, and Intelligent Computing and Applications. The book also covers emerging topics in computer engineering and networking, along with their applications, discusses how to improve productivity by using the latest advanced technologies, and examines innovation in the fields of computer engineering and networking, particularly in intelligent computing and security.
 

Keywords

CENet Information Security Information Hiding Cryptography Cyber Security Intelligent Computing

Editors and affiliations

 • Qi Liu
  • 1
 • Xiaodong Liu
  • 2
 • Lang Li
  • 3
 • Huiyu Zhou
  • 4
 • Hui-Huang Zhao
  • 5
 1. 1.School of Computer and SoftwareNanjing University of Information Science and TechnologyNanjingChina
 2. 2.School of ComputingEdinburgh Napier UniversityEdinburghUK
 3. 3.College of Computer Science and TechnologyHengyang Normal UniversityHengyangChina
 4. 4.Department of InformaticsUniversity of LeicesterLeicesterUK
 5. 5.College of Computer Science and TechnologyHengyang Normal UniversityHengyangChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering