Advertisement

Computer Supported Cooperative Work and Social Computing

14th CCF Conference, ChineseCSCW 2019, Kunming, China, August 16–18, 2019, Revised Selected Papers

 • Yuqing Sun
 • Tun Lu
 • Zhengtao Yu
 • Hongfei Fan
 • Liping Gao
Conference proceedings ChineseCSCW 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1042)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Collaborative Models, Approaches, Algorithms, and Systems

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Miao Xie, Tengjiang Wang, Qianyu Jiang, Li Pan, Shijun Liu
   Pages 3-17
  3. Qian Jiang, Haibin Zhu, Ming Liao, Baoying Huang, Xiaozhao Fang, Dongning Liu
   Pages 18-29
  4. Bo Jiang, Yezhi Chen, Ye Wang, Pengxiang Liu
   Pages 30-49
  5. Can Liu, Ningjiang Chen, Ruwei Huang, Yongsheng Xie
   Pages 50-64
  6. Birui Liang, Ningjiang Chen, Yongsheng Xie, Ruifeng Wang, Yuhua Chen
   Pages 65-80
  7. Liangyan Li, Zhanting Wen, Dazhi Wang, Changyou Zhang
   Pages 81-91
  8. Limin Lu, Shaohua Teng, Wei Zhang, Zhenhua Zhang, Lunke Fei, Xiaozhao Fang
   Pages 104-115
  9. Saihua Cai, Ruizhi Sun, Huiyu Mu, Xiaochen Shi, Gang Yuan
   Pages 116-130
  10. Sicong Li, Saihua Cai, Ruizhi Sun, Gang Yuan, Zeqiu Chen, Xiaochen Shi
   Pages 143-157
  11. Wen Bo, Yufang Sun, Xiaobo Hu, Qian Xu, Changyou Zhang
   Pages 158-169
  12. Zhanghui Liu, Yongjie Zheng, Bing Lin, Xing Chen, Kun Guo, Yuchang Mo
   Pages 183-196
  13. Lei Duan, Wen Bo, Qing Wen, Shan Ren, Changyou Zhang
   Pages 197-211
  14. Yao Wu, Jian Cao, Yudong Tan, Quanwu Xiao
   Pages 212-226
  15. Weijin Jiang, Yirong Jiang, Jiahui Chen, Yang Wang, Yuhui Xu
   Pages 227-242
  16. Pengfei Sun, Zhicheng Cai, Duan Liu
   Pages 243-260
  17. Yiming Tang, Jingjing Chen, Fuji Ren, Xi Wu, Guangqing Bao
   Pages 261-274
  18. Yin Sheng, Wenting Hu, Xianjun Zhu
   Pages 287-296
  19. Taoshen Li, Zhihui Ge, Junkai Zeng
   Pages 304-310
  20. Hanyu Wu, Tun Lu, Xianpeng Wang, Peng Zhang, Peng Jiang, Chunlin Xu
   Pages 311-319
 3. Social Computing (Online Communities, Crowdsourcing, Recommendation, Sentiment Analysis, etc.)

  1. Front Matter
   Pages 321-321
  2. Min Zhang, Bin Hu, Yuang Zhang, Xiangwei Zheng
   Pages 323-334
  3. Dong Zhang, Zhiwen Yu
   Pages 351-362
  4. Kun Guo, Ling He, Jiangsheng Huang, Yuzhong Chen, Bing Lin
   Pages 363-376
  5. Peng Liu, Zhenghao Zhang, Tun Lu, Dongsheng Li, Ning Gu
   Pages 377-389
  6. Jing Wang, Xiangxin Meng, Huimin Wang, Hailong Sun
   Pages 408-417
  7. Liu Wang, Yi He, Chengjie Mao, Dan Mao, Zuoxi Yang, Ying Li
   Pages 418-428
 4. AI for CSCW and Social Computing

  1. Front Matter
   Pages 441-441
  2. Xu Yu, Yadong He, Yu Fu, Yu Xin, Junwei Du, Weijian Ni
   Pages 443-457
  3. Yi He, Liu Wang, Chengjie Mao, Ying Li, Saimei Sun, Yixiang Cai
   Pages 472-484
  4. Xuechun Liang, Shuqi Chen, Chen Chen, Taoning Zhang
   Pages 485-496
  5. Jidi Wang, Junjun Guo, Zhengtao Yu, Shengxiang Gao, Yuxin Huang
   Pages 497-509
  6. Ying Jiang, Tianyuan Hu, Hong Zhao
   Pages 510-525
  7. Jinjuan Wu, Zhengtao Yu, Shengxiang Gao, Junjun Guo, Ran Song
   Pages 526-539
  8. Peng Lin, Zhenqiang Sun, Jia Zhang, Zhiming Luo, Shaozi Li
   Pages 540-553
  9. Weijin Jiang, Yirong Jiang, Jiahui Chen, Yang Wang, Yuhui Xu
   Pages 554-566
  10. Xiangyan Chen, Dazhen Lin, Donglin Cao
   Pages 567-578
  11. Manfu Ma, Zhangyun Gong, Yong Li, Huifang Li, Qiang Zhang, Xiaokang Zhang et al.
   Pages 579-590
  12. Kun Guo, Deqin Wang, Jiangsheng Huang, Yuzhong Chen, Zhihao Zhu, Jianning Zheng
   Pages 591-604

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 14th CCF Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, ChineseCSCW 2019, held in Kunming, China, in August 2019. 

The 52 revised full papers and 10 short papers were carefully reviewed and selected from 169 submissions. The papers of this volume are organized in topical sections on: collaborative models, approaches, algorithms, and systems; social computing (online communities, crowdsourcing, recommendation, sentiment analysis, etc.); AI for CSCW and social computing.

Keywords

artificial intelligence communication channels (information theory) computer network computer supported cooperative work CSCW social computing telecommunication networks wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Yuqing Sun
  • 1
 • Tun Lu
  • 2
 • Zhengtao Yu
  • 3
 • Hongfei Fan
  • 4
 • Liping Gao
  • 5
 1. 1.Shandong UniversityJinanChina
 2. 2.Fudan UniversityShanghaiChina
 3. 3.Kunming University of Science and TechnologyKunmingChina
 4. 4.Tongji UniversityShanghaiChina
 5. 5.University of Shanghai for Science and TechnologyShanghaiChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-15-1377-0
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-981-15-1376-3
 • Online ISBN 978-981-15-1377-0
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
IT & Software
Telecommunications