China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume I

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Yuanxi Yang
 • Shiwei Fan
 • Wenxian Yu
Conference proceedings CSNC 2017

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 437)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxii
 2. Satellite Navigation Technology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xuerui Wu, Shuanggen Jin, Yuanting Li, Yanfang Dong
   Pages 3-12
  3. Benning Song, Lichun Zhu, Dongjun Yu, Hui Yuan
   Pages 13-22
  4. Lingchuan Wan, Guanwen Huang, Rui Tu, Juqing Zhang, Junqiang Han
   Pages 45-57
  5. Lei Ren, Tianhe Xu, Qingsong Ai, Yuguo Yang
   Pages 59-71
  6. Yuan Tian, Lifen Sui, Bing Wang, Qing Dai, Yijun Tian, Tian Zeng
   Pages 73-83
  7. Zhimin Liu, Yangyang Li, Fei Li, Jinyun Guo
   Pages 85-95
  8. Min Mao, Li Wang, Shuangcheng Zhang, Xiaolei Wang, Peng Hu
   Pages 97-106
  9. Rongpan Xu, Zhaoying Liu, Zhaofeng Gao, Daquan Tang, Yingying Zhang
   Pages 127-137
  10. Guanwu Huang, Yuan Du, Lumin Meng, Guanwen Huang, Jin Wang, Junqiang Han
   Pages 139-150
  11. Kai Liu, Shuang-cheng Zhang, Qianyi Wang, Qin Zhang, Jing-jiang Zhang, Yang Nan
   Pages 151-161
  12. Chaoqun Gao, Dongkai Yang, Yunlong Zhu, Xuejing Qiu, Lei Yang
   Pages 163-174
  13. Ning Zhang, Shuangcheng Zhang, Yuefan He, Qin Zhang, Xiaojuan Zhang, Tianhe Wan
   Pages 175-185
  14. Lin Han, Yansong Meng, Yanguang Wang, Xingyuan Han
   Pages 187-197
  15. Zixin Chen, Junyu Li, Lilong Liu, Guiren Luo, Xuqi Mo
   Pages 199-207
  16. Liang Kan, Meng Li, Junbo Han, Juanjuan Dong, Linfei He, Kangning Zhang et al.
   Pages 209-218

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC2017,  held during 23th-25th May in Shanghai, China. The theme of CSNC2017 is Positioning, Connecting All. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2017, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2017 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 • Shiwei Fan
  • 4
 • Wenxian Yu
  • 5
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.Wuhan University WuhanChina
 3. 3.National Administration of GNSS and ApplicationsBeijingChina
 4. 4.China Satellite Navigation Office BeijingChina
 5. 5.Shanghai Jiao Tong University ShanghaiChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-4588-2
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering
 • Print ISBN 978-981-10-4587-5
 • Online ISBN 978-981-10-4588-2
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • About this book
Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences