Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-18
 2. Esther Oskam
  Pages 37-81
 3. Esther Oskam
  Pages 83-102
 4. Esther Oskam
  Pages 169-184
 5. Esther Oskam
  Pages 185-213
 6. Back Matter
  Pages 233-244

About this book

Introduction

Communiceren met mensen met een verstandelijke en/of communicatieve handicap vraagt om een bewuste communicatieve houding. We noemen deze basishouding Totale Communicatie. In de praktijk betekent dit dat de omgeving zich aanpast aan het communicatieniveau, dus aan de mogelijkheden van de cliënt. Door alle mogelijke middelen te combineren en aan te passen aan het niveau van de verstandelijk gehandicapte komt optimaal ontwikkelen en communiceren dichterbij. Juist bij deze groep mensen is communicatie een kwestie van gedrag maar vooral ook van kennis en gevoel. Om deze eigenschappen en mogelijkheden waar te kunnen nemen, mag begrip tussen de omgeving en de cliënt niet ontbreken.

Deze druk van Totale Communicatie is een hulpmiddel voor hulverleners, begeleiders en ouders die zich meer willen verdiepen in die eigenschappen en mogelijkheden. Het boek beschrijft de Weerklankmethodiek, een nieuw theoretisch kader voor het in kaart brengen van de mogelijkheden van de cliënt, maar ook de praktische toepassing van communicatie op maat.

Aan de hand van casussen wordt de Weerklankmethodiek inzichtelijk en toepasbaar gemaakt. Bijvoorbeeld door een casus van een kind met een verstandelijke en communicatieve handicap en een casus van een volwassen persoon met niet-aangeboren hersenletsel en een communicatieve beperking.
Tevens bevat het boek tal van illustraties over visuele communicatie. Het boek vervolgt met een korte beschrijving van de Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Gebaren en het Weerklankvocabulaire. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten, maar ook: wat pas je wanneer toe? Tot slot worden gebaren per thema gerangschikt.<
Esther Oskam, taalkundige, en Wilma Scheres, orthopedagoog/GZ-psycholoog, zijn beiden werkzaam bij de Koninklijke Effatha Guyot Groep.

De derde druk is inhoudelijk niet gewijzigd ten op zichte van de tweede druk.

Keywords

Communiceren Communicatie Handicap Totale Weerklankmethodiek Gebarentaal

Authors and affiliations

 • Esther Oskam
  • 1
 • Wilma Scheres
  • 2
 1. 1.NijmegenThe Netherlands
 2. 2.ValkenburgThe Netherlands

Bibliographic information