Advertisement

Antibiotica en infecties

Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

 • L. Abraham-Inpijn

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-VII
 2. L. Abraham-Inpijn
  Pages 47-54
 3. L. Abraham-Inpijn
  Pages 87-104
 4. L. Abraham-Inpijn
  Pages 105-114
 5. L. Abraham-Inpijn
  Pages 115-122
 6. Back Matter
  Pages 123-132

About this book

Introduction

Het duel tussen antimicrobiële middelen en micro-organismen is er één dat al jaren de wetenschap bezighoudt. Hierover werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gezegd dat:  ‘in 2000 er geen infectieziekten meer zijn’. De strijd dreigt nu te eindigen met een over­winning door de micro-organismen. De negatieve spiraal die is ontstaan wordt onder meer versterkt door: overmatig en ondeskundige antibioticagebruik (zowel in de humane als veterinaire geneeskunde), gebrek aan innovatie met betrekking tot nieuwe antimicrobiële middelen en de grote mobiliteit in vracht en personenvervoer. Dit alles naast vakantiereizen, immigratie, ongezonde levensomstandigheden  en

Dit boek gaat in op de veranderende visie ten aanzien van het gebruik van antibiotica. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en wat zijn de consequenties? Ook de indicaties  waarover in de tandheelkunde nog discussies bestaan komen aan de orde. Daarnaast biedt het een op de wetenschappelijke literatuur gefundeerd antwoord op praktische vragen over het gebruik van antibiotica in de tandheelkundige praktijk. 


Antibiotica en  infecties is een onmisbaar boek bij het gebruik van antibiotica en profylaxe in de tandheelkunde.  Deze uitgave is primair geschreven voor tandartsen en overige (tandheelkundige) professionals die te maken krijgen met gebruik van antibiotica in hun praktijk.

 

De auteur prof. Dr. L. Abraham-Inpijn is emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde en algemene pathologie aan de faculteit geneeskunde UvA, mede ten behoeve van de tandheelkunde. Tot op heden is zij verbonden aan de Divisie A (Interne Geneeskunde) van het Amsterdams Medisch Centrum. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan en schrijft regelmatig artikelen voor het vakblad voor de tandarts ‘Tandartspraktijk’.

 

Keywords

Tandheelkunde Antibiotica Infecties Anti microbacteriële middelen Resistentie tandheelkunde

Authors and affiliations

 • L. Abraham-Inpijn
  • 1
 1. 1.AmsterdamThe Netherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma