Advertisement

Speeksel en speekselklieren

Betekenis voor de mondgezondheid

 • E.C.I. Veerman
 • A. Vissink

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIII
 2. E.C.I. Veerman, A.J.M. Ligtenberg
  Pages 1-5
 3. E.C.I. Veerman, A.J.M. Ligtenberg
  Pages 7-21
 4. E.C.I. Veerman, A.J.M. Ligtenberg
  Pages 23-35
 5. E.C.I. Veerman, A.J.M. Ligtenberg
  Pages 37-44
 6. W. van ’t Hof, E.C.I. Veerman
  Pages 45-54
 7. W. van ’t Hof, E.C.I. Veerman
  Pages 55-64
 8. E.C.I. Veerman, A. van Nieuw Amerongen
  Pages 65-80
 9. H.S. Brand
  Pages 81-88
 10. A.J.M. Ligtenberg, E.C.I. Veerman
  Pages 89-99
 11. A.J.M. Ligtenberg, E.C.I. Veerman, W. van ’t Hof
  Pages 101-113
 12. H.S. Brand, E.C.I. Veerman
  Pages 115-123
 13. E.C.I. Veerman, W. van ’t Hof
  Pages 125-132
 14. E.C.I. Veerman, W. van ’t Hof, A. Vissink
  Pages 133-147
 15. E.C.I. Veerman
  Pages 149-152
 16. A. Vissink
  Pages 153-169
 17. A. Vissink, H.S. Brand
  Pages 171-181
 18. A. Vissink, E.C.I. Veerman
  Pages 183-191
 19. A. Vissink, E.C.I. Veerman
  Pages 193-202
 20. E.C.I. Veerman, A.J.M. Ligtenberg
  Pages 203-213
 21. E.C.I. Veerman, A.J.M. Ligtenberg, H.S. Brand
  Pages 215-226
 22. A. Vissink, E.C.I. Veerman
  Pages 245-250
 23. E.C.I. Veerman, A.J.M. Ligtenberg
  Pages 251-257
 24. E.C.I. Veerman, A. Vissink
  Pages 259-267
 25. Back Matter
  Pages 269-287

About this book

Introduction

Speeksel is van essentieel belang voor onze mondgezondheid. Zonder speeksel vallen tanden en kiezen ten prooi aan afbraak door cariës, erosie en attritie. Bovendien gaat monddroogte het dagelijks leven domineren, omdat zaken als eten en praten plotseling niet meer vanzelfsprekend zijn. 

 

Deze geheel herziene uitgave van Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid biedt een integraal overzicht van speeksel, vanaf de vorming in de speekselklieren, de functies in de mond, tot aan de rol die het heeft in ziekteprocessen. In dit boek, dat uniek is in zijn soort, worden fundamenteel biochemische processen in speeksel behandeld in relatie tot de klinische praktijk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de rol van speeksel in de bescherming tegen cariës, speeksel en wondgenezing, monddroogte, en diagnostische toepassingen van speeksel. Ten opzichte van de vorige editie is de inhoud geactualiseerd, er zijn nieuwe illustraties toegevoegd, en het bevat verwijzingen naar digitale informatiebronnen. In een aantal hoofdstukken zijn intermezzo’s geplaatst met achtergrondinformatie over het behandelde onderwerp.

 

 

Deze uitgave is primair bedoeld als leerboek voor studenten in de tandheelkunde, mondzorgkunde en voor preventieassistenten. Het voorziet in een degelijk kennisfundament, waarop kan worden verder gebouwd. Daarnaast is het waardevol voor tandartsen, mondzorgkundigen, huisartsen en verpleegkundigen die steeds vaker te maken krijgen met oudere patiënten met monddroogteklachten.

 

Prof. dr. E.C.I. Veerman is als hoogleraar verbonden aan de Sectie Orale Biochemie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

Prof. dr. A. Vissink is hoogleraar orale geneeskunde en als MKA-chirurg werkzaam op de afdeling Kaakchirurgie van het UMC Groningen.

 

 

Keywords

moleculaire biologie mondweefsel moleculaire biologie speeksel mondgezondheid mondhygiëne mondweefsel orale biochemie speeksel speekselklieren

Editors and affiliations

 • E.C.I. Veerman
  • 1
 • A. Vissink
  • 2
 1. 1.AmsterdamThe Netherlands
 2. 2.GroningenThe Netherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma