Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. R. P. T. M. Grol, J. C. C. Braspenning, C. J. in ’t Veld
  Pages 1-9
 3. J. C. C. Braspenning, L. Pijnenborg, R. P. T. M. Grol
  Pages 10-20
 4. L. Pijnenborg, M. Bouma, J. C. C. Braspenning, H. Witmer
  Pages 21-30
 5. R. F. Dijkstra, M. J. P. van Avendonk, M. Bouma
  Pages 31-37
 6. M. S. van Roosmalen, M. Bouma
  Pages 38-47
 7. M. S. van Roosmalen, J. van Lieshout
  Pages 48-50
 8. B. P. A. Thoonen, B. G. M. Kolnaar
  Pages 51-61
 9. J. C. C. Braspenning, A. M. Schiere, J. A. M. van Balen
  Pages 69-79
 10. B. van Pinxteren, J. W. M. Muris
  Pages 80-85
 11. N. G. C. B. van Lin, M. G. H. Laurant, L. Pijnenborg
  Pages 86-95
 12. H. J. Schers, A. C. M. Romeijnders
  Pages 96-109
 13. M. S. van Roosmalen, F. S. Boukes
  Pages 110-114
 14. M. S. van Roosmalen, J. van Lieshout
  Pages 115-118
 15. R. J. Wolters, J. S. Starreveld
  Pages 119-128
 16. M. S. van Roosmalen, W. H. Eizenga
  Pages 129-135
 17. T. H. Spies, G. M. van der Weele
  Pages 136-138
 18. T. H. Spies, A. N. Goudswaard
  Pages 139-142
 19. Back Matter
  Pages 143-145

About this book

Introduction

Werken aan kwaliteit van zorg is in de huisartsenpraktijk vanzelfsprekend. Maar de kwaliteit van zorg is niet overal even hoog, of is maar beperkt bekend. Daarom is er een toenemende vraag naar het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Kwaliteitsindicatoren spelen hier een belangrijke rol bij. Ze geven aan waar de kwaliteit mogelijk tekort schiet. Nader onderzoek moet dan duidelijk maken of dat werkelijk zo is. Kwaliteitsindicatoren zijn niet alleen van toenemend belang voor de huisartsenpraktijk zelf, maar ook voor patiënten, zorgverzekeraars, en de Inspectie.Werken aan kwaliteit in de huisartsenpraktijk is een onmisbare uitgave als u serieus werk van interne kwaliteitsverbetering wilt maken. Het boek beschrijft per aandoening of groep van aandoeningen uitvoerig de indicatoren waarmee de kwaliteit van het medisch handelen in de huisartsenpraktijk kan worden vastgesteld. Daarbij wordt de toepassing van deze afzonderlijke indicatoren beschreven en bovendien belicht in een discussie over inbedding ervan in een kwaliteitssysteem. Het geheel vormt voor iedereen die werkzaam is in de huisartsenpraktijk een leidraad bij het streven naar kwaliteitsverbetering in de praktijk. Aanbevelingen uit de NHG-Standaarden, de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, spelen een centrale rol in de gepresenteerde indicatoren en vormen daarmee een wetenschappelijk verantwoord kader van dit boek

Editors and affiliations

 • J. C. C. Braspenning
  • 1
 • L. Pijnenborg
  • 2
 • C. J. in ’t Veld
  • 3
 • R. P. T. M. Grol
  • 1
 1. 1.afdeling Kwaliteit van zorg (WOK)Universitair Medisch Centrum St. RadboudNijmegenNetherlands
 2. 2.afdeling RichtlijnontwikkelingNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNetherlands
 3. 3.Nederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNetherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Health & Hospitals
Biotechnology