Handboek hartfalen

 • B. T. J. Meursing
 • E. J. P. Lamfers

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-4
 2. S. A. J. van den Broek
  Pages 5-16
 3. B. T. J. Meursing
  Pages 17-21
 4. B. T. J. Meursing
  Pages 23-28
 5. B. T. J. Meursing
  Pages 29-37
 6. S. F. A. S. de Jong
  Pages 39-51
 7. B. T. J. Meursing
  Pages 53-61
 8. B. T. J. Meursing
  Pages 63-67
 9. A. van Veen, R. Janssen
  Pages 69-76
 10. E. J. P. Lamfers
  Pages 77-100
 11. J. J. Remmen, E. S. Zegers
  Pages 101-111
 12. Y. Artz
  Pages 127-133
 13. B. T. J. Meursing, E. J. P. Lamfers
  Pages 135-135
 14. R. Janssen
  Pages 137-149
 15. S. Janssen
  Pages 151-159
 16. C. G. ter Meulen
  Pages 161-170
 17. E. J. P. Lamfers
  Pages 171-174
 18. W. M. van Teeffelen
  Pages 175-184

About this book

Introduction

Naar schatting één op de twintig Nederlanders van 65 jaar en ouder lijdt aan hartfalen. Boven de 85 jaar is dit gestegen tot één op de tien. De prevalentie van hartfalen zal de komende 20 jaar nog meer stijgen.Huisartsen zijn in verschillende stadia betrokken bij patiënten met hartfalen. De huisarts draagt zorg voor deze patiënten samen met de cardioloog en de verpleegkundig specialist hartfalen. Binnen de eerstelijn zijn ook de apotheker, de diëtiste en de fysiotherapeut betrokken. Hartfalen is een ziekte waarbij shared care optimaal tot zijn recht kan komen. In Handboek hartfalen komen alle betrokken (para)medici aan het woord. Het wordt reeds bij het doorbladeren duidelijk dat er veel van elkaar te leren is. Het is een praktisch boek met snel te scannen hoofdstukken die ook apart gelezen kunnen worden. De ontwikkelingen bij de diagnostiek van hartfalen, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen gaan razend snel. In dit boek wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurt na een gedegen inleiding over de pathofysiologie, het lichamelijk en het aanvullend onderzoek.De ontwikkelingen bij de diagnostiek van hartfalen, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen gaan razend snel. In dit boek wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurt na een gedegen inleiding over de pathofysiologie, het lichamelijk en het aanvullend onderzoek.De enorme toename van het aantal zorgvragen bij hartfalen de komende jaren en zullen een zwaar beslag leggen op de zorgprofessionals zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijn. Dit vraagt om een optimale samenwerking waarbij de zorg voor de patiënt zoveel mogelijk in zijn directe leefomgeving gegeven kan worden zonder de patiënt de zegeningen van de moderne diagnostiek en behandeling door de specialist te moeten onthouden.

Editors and affiliations

 • B. T. J. Meursing
  • 1
 • E. J. P. Lamfers
  • 1
 1. 1.Canisius-Wilhelmina ZiekenhuisNijmegen

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-90-313-8543-0
 • Copyright Information Bohn Stafleu van Loghum 2011
 • Publisher Name Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • eBook Packages Dutch language eBook collection
 • Print ISBN 978-90-313-8542-3
 • Online ISBN 978-90-313-8543-0
 • About this book
Industry Sectors
Biotechnology
Pharma