Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-10
 2. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 11-21
 3. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 22-28
 4. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 29-50
 5. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 51-83
 6. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 84-112
 7. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 113-149
 8. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 150-197
 9. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 198-211
 10. Back Matter
  Pages 212-232

About this book

Introduction

Jaarlijks worden maar liefst zeventigduizend kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Dat betekent dat het gezinsverband uiteenvalt en de vertrouwde dagelijkse contacten met vader en moeder drastisch veranderen. Maar er gebeurt meestal nog meer: kinderen kunnen te maken krijgen met een verhuizing, een andere school, minder geld; met verstoorde familierelaties en de komst van een stiefvader of moeder. Door dit alles hebben jongens en meisjes het zwaar. De gevolgen hiervan moeten niet worden onderschat. Opnieuw is uit recent onderzoek gebleken dat veel scheidingskinderen opgroeien met ernstige sociale, emotionele en psychologische problemen. Bovendien duren die vaak tot ver in de volwassenheid voort. Het grootste risico lopen kinderen als ouders verwikkeld zijn in hevige en chronische conflicten. De-escalatie heeft dan topprioriteit. Ondersteunende maatregelen moeten allereerst daarop zijn gericht maar vroege preventie is minstens zo belangrijk. De auteurs van Handboek scheiden en de kinderen presenteren in acht overzichtelijke hoofdstukken de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo komen in de vele kaders praktijkgevallen aan de orde en worden wetenschappelijke gegevens steeds vertaald naar de dagelijkse situatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal kernpunten. Dit boek is geschreven voor beroepskrachten in de (gezondheids)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs en de overheid en anderen die in hun werk te maken hebben met scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen. Ook voor studenten in deze vakgebieden is Handboek scheiden en de kinderen zeer geschikt.

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals