Advertisement

Zelfcontrole

Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag

 • Authors
 • Teun┬ávan┬áManen

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-9
 2. Theoretisch referentiekader en praktische uitleg

  1. Teun van Manen
   Pages 10-37
  2. Teun van Manen
   Pages 38-46
  3. Teun van Manen
   Pages 48-50
  4. Teun van Manen
   Pages 52-62
  5. Teun van Manen
   Pages 64-81
  6. Back Matter
   Pages 82-92
 3. Handleiding en bijlagen

  1. Teun van Manen
   Pages 94-145
 4. Back Matter
  Pages 146-157

About this book

Introduction

Dit boek bevat het sociaal-cognitieve interventieprogramma Zelfcontrole, het resultaat van vele jaren onderzoek naar de best passende behandelmethode voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Theoretisch onderbouwd, in de praktijk getoetst (evidence based) en buitengewoon actueel gezien de aandacht voor agressie in de media. Bovendien bevat deze herziening de meest recente resultaten van het effectenonderzoek dat Teun van Manen over agressie en oppositioneel gedrag bij kinderen heeft uitgevoerd.Zelfcontrole gaat uitgebreid in op het sturen, begeleiden en coachen van kinderen in het zich eigen maken van zelfcontrole over wat zij voelen, denken en doen. Het aanleren van zelfcontroletechnieken heeft niet alleen als doel dat deze kinderen minder agressief gedrag gaan vertonen, maar zorgt er tevens voor dat zij zich een algemene manier van probleem oplossen eigen maken.Dit praktische boek is bij uitstek bedoeld voor medewerkers in de GGz,de jeugdhulpverlening, de HALT-bureaus en het onderwijs.

Bibliographic information