Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-8
 2. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 9-12
 3. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 13-27
 4. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 28-37
 5. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 38-46
 6. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 47-55
 7. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 56-69
 8. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 70-81
 9. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 82-90
 10. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 91-101
 11. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 102-116
 12. Jac Maurer, George Westermann
  Pages 117-120
 13. Back Matter
  Pages 121-135

About this book

Introduction

In communicatie kan veel misgaan. Miscommunicatie is extra vervelend in de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener, waarin immers persoonlijke en indringende thema’s aan de orde komen. Hoe meer eenduidigheid er bestaat over hulpvraag, doel en mogelijkheden, hoe vruchtbaarder en effectiever de samenwerking tussen hulpvrager en hulpverlener zal zijn.Om deze reden is het Dialoogmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen binnen een hulpverleningsrelatie de onderlinge communicatie en samenwerking worden verbeterd. Het model biedt een krachtige ondersteuning bij het bereiken van een werkbare overeenstemming over probleemdefiniëring, verwachtingen en doelen van behandeling.Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden - het praktisch gebruik staat centraal in dit boek - wordt geillustreerd hoe de hulpverlener met het Dialoogmodel diagnostische gegevens en behandelingsopties overzichtelijk kan ordenen en bespreken. Het proces kan van begin tot eind worden ‘geregeld’: van aanmelding tot aan evaluatie van de behandeling.

Bibliographic information