Advertisement

Chinese Computational Linguistics and Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data

16th China National Conference, CCL 2017, and 5th International Symposium, NLP-NABD 2017, Nanjing, China, October 13-15, 2017, Proceedings

 • Maosong Sun
 • Xiaojie Wang
 • Baobao Chang
 • Deyi Xiong
Conference proceedings NLP-NABD 2017, CCL 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10565)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 10565)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVIII
 2. Fundamental Theory and Methods of Computational Linguistics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Alaa Mamdouh Akef, Yingying Wang, Erhong Yang
   Pages 3-12
  3. Limin Wang, Qian Yan, Shoushan Li, Guodong Zhou
   Pages 13-23
  4. Zhiqiang Ma, Tuya Li, Shuangtao Yang, Li Zhang
   Pages 48-59
  5. Bo Zheng, Wanxiang Che, Jiang Guo, Ting Liu
   Pages 60-70
 3. Machine Translation and Multilingual Information Processing

  1. Front Matter
   Pages 71-71
  2. Qiang Li, Yaqian Han, Tong Xiao, Jingbo Zhu
   Pages 73-84
  3. Yang Zhao, Yining Wang, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
   Pages 85-93
 4. Knowledge Graph and Information Extraction

  1. Front Matter
   Pages 95-95
  2. Huiwei Zhou, Yunlong Yang, Zhuang Liu, Zhe Liu, Yahui Men
   Pages 97-109
  3. Chunqi Wang, Wei Chen, Bo Xu
   Pages 110-121
  4. Shulin Liu, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Zhunchen Luo, Wei Luo
   Pages 122-134
  5. Peng Zhou, Suncong Zheng, Jiaming Xu, Zhenyu Qi, Hongyun Bao, Bo Xu
   Pages 135-146
  6. Kang Xu, Feng Liu, Tianxing Wu, Sheng Bi, Guilin Qi
   Pages 147-158
  7. Jing Gong, Chong Feng, Yong Liu, Ge Shi, Heyan Huang
   Pages 159-171
  8. Jing Zhang, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Hai-Tao Zheng
   Pages 172-183
  9. Chuanhai Dong, Huijia Wu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
   Pages 197-208
 5. Language Resource and Evaluation

  1. Front Matter
   Pages 209-209
  2. Xiaoyuan Yi, Ruoyu Li, Maosong Sun
   Pages 211-223
  3. Jinshuo Liu, Yusen Chen, Juan Deng, Donghong Ji, Jeff Pan
   Pages 224-236
  4. Yimeng Li, Yanqiu Shao, Hongkai Yang
   Pages 237-248
 6. Information Retrieval and Question Answering

  1. Front Matter
   Pages 249-249
  2. Wei Wu, Houfeng Wang, Sujian Li
   Pages 251-262
  3. Maosheng Guo, Yu Zhang, Dezhi Zhao, Ting Liu
   Pages 263-272
  4. Cao Liu, Shizhu He, Hang Yang, Kang Liu, Jun Zhao
   Pages 273-286
 7. Text Classification and Summarization

  1. Front Matter
   Pages 319-319
  2. Chang Zhou, Yuzhao Mao, Xiaojie Wang
   Pages 321-332
  3. Jiahao Liu, Chengjie Sun, Bing Qin
   Pages 333-342
  4. Yidi Guo, Heyan Huang, Yang Gao, Chi Lu
   Pages 355-367
 8. Social Computing and Sentiment Analysis

  1. Front Matter
   Pages 369-369
  2. Chengcheng Xu, Huaping Zhang, Bingbing Lu, Songze Wu
   Pages 371-383
 9. NLP Applications

  1. Front Matter
   Pages 385-385
  2. Zhuang Liu, Degen Huang, Kaiyu Huang, Jing Zhang
   Pages 387-397
  3. Yue Wu, Tianxing He, Zhehuai Chen, Yanmin Qian, Kai Yu
   Pages 398-410
  4. Han Ren, Yafeng Ren, Xia Li, Wenhe Feng, Maofu Liu
   Pages 424-436
 10. Minority Language Information Processing

  1. Front Matter
   Pages 437-437
  2. Shumin Shi, Yujian Liu, Tianhang Wang, Congjun Long, Heyan Huang
   Pages 439-448
  3. ShaoLin Zhu, Xiao Li, YaTing Yang, Lei Wang, ChengGang Mi
   Pages 449-460
  4. Min Lu, Feilong Bao, Guanglai Gao
   Pages 461-471
  5. Nuo Qun, Xing Li, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
   Pages 472-480
 11. Back Matter
  Pages 481-482

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 16th China National Conference on Computational Linguistics, CCL 2017, and the 5th International Symposium on Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data, NLP-NABD 2017, held in Nanjing, China, in October 2017.

The 39 full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 272 submissions. They were organized in topical sections named: Fundamental theory and methods of computational linguistics; Machine translation and multilingual information processing; Knowledge graph and information extraction; Language resource and evaluation; Information retrieval and question answering; Text classification and summarization; Social computing and sentiment analysis; NLP applications; Minority language information processing.

Keywords

artificial intelligence Chinese information processing computational linguistics information retrieval information theory knowledge graph language resource and evaluation machine learning multilingual information processing natural language processing neural networks question answering semantic information semantics sentiment analysis signal processing social computing summarization text classificiation

Editors and affiliations

 • Maosong Sun
  • 1
 • Xiaojie Wang
  • 2
 • Baobao Chang
  • 3
 • Deyi Xiong
  • 4
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijingChina
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Soochow UniversitySuzhouChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Engineering