Advertisement

Image and Graphics

8th International Conference, ICIG 2015, Tianjin, China, August 13–16, 2015, Proceedings, Part III

 • Yu-Jin Zhang
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 9219)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 9219)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIX
 2. Shumiao Chen, Liang Xiao, Zhihui Wei, Wei Huang
  Pages 1-10
 3. Fang Zhang, Ying Chen, Zhitao Xiao, Lei Geng, Jun Wu, Tiejun Feng et al.
  Pages 11-19
 4. Zhang Mandun, Huo Jianglei, Na Shenruoyang, Huang Chunmeng
  Pages 46-54
 5. Baoliang Zhou, Aihua Zheng, Bo Jiang, Chenglong Li, Jin Tang
  Pages 55-67
 6. Lei Geng, Yang Liu, Zhitao Xiao, Jun Wu, Yang Zhang, Fei Yuan et al.
  Pages 68-79
 7. Yaqin Liu, Yujia Zhou, Shirong Qiu, Jirui Qin, Yixiao Nie
  Pages 94-110
 8. Lu Chen, Jing Han, Yi Zhang, Lian-fa Bai
  Pages 111-124
 9. Jun Yu, Chang-wei Luo, Chen Jiang, Rui Li, Ling-yan Li, Zeng-fu Wang
  Pages 125-136
 10. Huimin Lu, Yujie Li, Xuelong Hu, Shiyuan Yang, Seiichi Serikawa
  Pages 137-147
 11. Yuyun Chen, Gengran Hu, Renzhang Liu, Yanbin Pan, Shikui Shang
  Pages 169-179
 12. Wenjun Lu, Congli Li, Xiaoning Sun, Song Xue
  Pages 180-187
 13. Yue Sun, Jingtai Liu, Lei Sun
  Pages 197-211
 14. Huan Wang, Yan Gong, Yangyang Hou, Ting Cao
  Pages 212-222
 15. Yueting Guo, Yongjun Zhang, Sha Liu, Jun Liu, Yong zhao
  Pages 223-235
 16. Feng Liu, Ruoxuan Yin, Zongliang Gan, Changhong Chen, Guijin Tang
  Pages 247-259
 17. Hong Li, Wen Wu, Enhua Wu
  Pages 271-284
 18. Wuwen Jin, Mingwu Ren
  Pages 285-296
 19. Ye Tian, Zhimao Lu
  Pages 297-309
 20. Chongmu Chen, Da-Han Wang, Hanzi Wang
  Pages 310-320
 21. Chuang Wang, Yaxing Wang, Djibril Kaba, Haogang Zhu, You Lv, Zidong Wang et al.
  Pages 321-332
 22. Ka-Hou Chan, Wen Wu, Wei Ke
  Pages 349-359
 23. Wang Lin, Bi Du-Yan, Li Quan-He, He Lin-Yuan
  Pages 360-368
 24. Min Li, Yu-Jie He, JinLi Zhang
  Pages 393-401
 25. Gwangmin Choe, Tianjiang Wang, Qi Feng, Chunhwa Choe, Sokmin Han, Hun Kim
  Pages 402-409
 26. Hai Jing Zhu, Bo Chong Han, Bo Qiu
  Pages 420-429
 27. Shaojun Zhang, Sheng Zhang, Hailong Cheng, Chuan Jiang
  Pages 430-443
 28. Xinghua Li, Huanfeng Shen, Huifang Li, Qiangqiang Yuan
  Pages 444-452
 29. Wenjing He, Junfa Liu, Yiqiang Chen
  Pages 453-459
 30. Pengfei Li, Zhuo Zhao, Lei Zhang, Hongwei Zhang, Junfeng Jing
  Pages 460-473
 31. Xiang-Dan Hou, Ming-Jing Zhang
  Pages 474-482
 32. Qian Zheng, Zhentai Lu, Minghui Zhang, Shengli Song, Huan Ma, Lujuan Deng et al.
  Pages 483-490
 33. Dan Hu, Xingshe Zhou, Xiaohao Yu, Zhiqiang Hou
  Pages 491-498
 34. Juerong Wu, Dongxiao Li, Xiaotian Qiao, Lianghao Wang, Ming Zhang
  Pages 499-509
 35. Yujie Li, Huimin Lu, Seiichi Serikawa
  Pages 510-521
 36. Changwei Luo, Jun Yu, Zhigang Zheng, Bin Cai, Lingyun Yu, Zengfu Wang
  Pages 522-533
 37. David Tully, Abdennour El Rhalibi, Zhigeng Pan, Christopher Carter, Sud Sudirman
  Pages 545-551

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed conference proceedings of the 8th International Conference on Image and Graphics, ICIG 2015 held in Tianjin, China, in August 2015. The 164 revised full papers and 6 special issue papers were carefully reviewed and selected from 339 submissions. The papers focus on various advances of theory, techniques and algorithms in the fields of images and graphics.

Keywords

computer graphics image analysis image processing image understanding virtual reality

Editors and affiliations

 • Yu-Jin Zhang
  • 1
 1. 1.Department of Electronic EngineeringTsinghua UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering