Biometric Recognition

8th Chinese Conference, CCBR 2013, Jinan, China, November 16-17, 2013. Proceedings

 • Zhenan Sun
 • Shiguan Shan
 • Gongping Yang
 • Jie Zhou
 • Yunhong Wang
 • YiLong Yin

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8232)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Face

  1. Rong Huang, Lian Zhu, Wankou Yang, Baochang Zhang, Changyin Sun
   Pages 9-15
  2. Peipei Zhang, Huicheng Zheng, Chun Yang
   Pages 16-25
  3. Meng Chen, Wen-Sheng Chen, Bo Chen, Binbin Pan
   Pages 26-33
  4. Tao Zhao, Xun Gong, Tianrui Li, Xinjiang Li, Wei Xiong
   Pages 43-50
  5. Shuxian Yi, Caikou Chen, Juanjuan Cui, Yu Ding
   Pages 51-61
  6. Huixing Ye, Roland Hu, Huimin Yu, Robert Ian Damper
   Pages 62-70
  7. Lifang Wu, Peng Zhou, Yaxi Hou, Hangming Cao, Xiaojing Ma, Xiuzhen Zhang
   Pages 71-80
  8. Wei Jiang, Yuchun Fang, Yonghua Zhu
   Pages 89-96
  9. Yuanxing Zhao, Xianliang Wang
   Pages 97-104
  10. Shuxian Yi, Caikou Chen, Juanjuan Cui
   Pages 105-114
  11. Juanjuan Cui, Caikou Chen, Shuxian Yi, Yu Ding
   Pages 115-121
  12. Qingkai Zhen, Di Huang, Yunhong Wang, Liming Chen
   Pages 122-129
  13. Zhenyu Wang, Wankou Yang, Jun Yin, Changyin Sun
   Pages 130-137
  14. Yujie Liu, Feng Li, Weiqing Gong, Zongmin Li
   Pages 146-153
  15. Guofeng Zou, Shuming Jiang, Yuanyuan Zhang, Guixia Fu, Kejun Wang
   Pages 154-161

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 8th Chinese Conference on Biometric Recognition, CCBR 2013, held in Jinan, China, in November 2013. The 57 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from among 100 submissions. The papers address the problems in face, fingerprint, palmprint, vein biometrics, iris and ocular biometrics, behavioral biometrics and other related topics, and contribute new ideas to research and development of reliable and practical solutions for biometric authentication.

Keywords

3D face recognition finger vein authentication iris sensor mobile authentication support vector machine

Editors and affiliations

 • Zhenan Sun
  • 1
 • Shiguan Shan
  • 2
 • Gongping Yang
  • 3
 • Jie Zhou
  • 4
 • Yunhong Wang
  • 5
 • YiLong Yin
  • 3
 1. 1.National Laboratory of Pattern Recognition, Institute of AutomationChinese Academy of ScienceBeijingP.R. China
 2. 2.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.School of Computer Science and TechnologyShandong UniversityJinanChina
 4. 4.Software Engineering InstituteTsinghua UniversityBeijingChina
 5. 5.School of SoftwareBeihang UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-02961-0
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2013
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-319-02960-3
 • Online ISBN 978-3-319-02961-0
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book
Industry Sectors
Electronics
Telecommunications
Aerospace
Consumer Packaged Goods