Advertisement

Web Information Systems – WISE 2006

7th International Conference on Web Information Systems Engineering, Wuhan, China, October 23-26, 2006. Proceedings

 • Karl Aberer
 • Zhiyong Peng
 • Elke A. Rundensteiner
 • Yanchun Zhang
 • Xuhui Li
Conference proceedings WISE 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4255)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Papers

 3. Session 1: Web Search

  1. Jun Zhang, Zhaohui Peng, Shan Wang, Huijing Nie
   Pages 28-39
  2. Hiroaki Ohshima, Satoshi Oyama, Katsumi Tanaka
   Pages 40-47
 4. Session 2: Web Retrieval

  1. Maoyuan Zhang, Chunyan Zou, Zhengding Lu, Zhigang Wang
   Pages 48-59
  2. Xiaojun Wan, Jianwu Yang, Jianguo Xiao
   Pages 60-71
  3. Paolo Viappiani, Boi Faltings
   Pages 72-83
  4. Baoli Dong, Huimei Liu, Zhaoyong Hou, Xizhe Liu
   Pages 84-89
 5. Session 3: Web Workflows

  1. An Liu, Liusheng Huang, Qing Li, Mingjun Xiao
   Pages 90-101
  2. Wei Xu, Wenqing Cheng, Wei Liu
   Pages 126-131
 6. Session 4: Web Services

  1. German Shegalov, Gerhard Weikum, Klaus Berberich
   Pages 132-143
  2. Michael Pantazoglou, Aphrodite Tsalgatidou, George Athanasopoulos
   Pages 144-155
  3. Jian Yu, Tan Phan Manh, Jun Han, Yan Jin, Yanbo Han, Jianwu Wang
   Pages 156-168
  4. Jianyin Zhang, Fangchun Yang, Sen Su
   Pages 169-174
 7. Session 5: Web Mining

  1. Dingyi Han, Yong Yu, Gui-Rong Xue
   Pages 175-186
  2. Qiang Wang, Yan Liu, JunYong Luo
   Pages 187-198
  3. Weifeng Su, Jiying Wang, Frederick Lochovsky
   Pages 210-221
 8. Session 6: Performant Web Systems

  1. Chih-Chin Liang, Chia-Hung Wang, Hsing Luh, Ping-Yu Hsu
   Pages 222-233
  2. Rui Zhou, Guoren Wang, Donghong Han, Pizhen Gong, Chuan Xiao, Hongru Li
   Pages 234-246
  3. Jiakui Zhao, Dongqing Yang, Lijun Chen, Jun Gao, Tengjiao Wang
   Pages 247-258
  4. Hye-Kyeong Ko, SangKeun Lee
   Pages 259-264
 9. Session 7: Web Information Systems

  1. Oscar Díaz, Arantza Irastorza, Maider Azanza, Felipe M. Villoria
   Pages 265-276
  2. Saeid Asadi, Jiajie Xu, Yuan Shi, Joachim Diederich, Xiaofang Zhou
   Pages 277-288
  3. Hao Ding, Ingeborg Sølvberg, Yun Lin
   Pages 300-307
  4. Jie Song, Ge Yu, Daling Wang, Tiezheng Nie
   Pages 308-314
 10. Session 8: Web Document Analysis

  1. Xiaoyan Li, Lidan Shou, Gang Chen, Lujiang Ou
   Pages 315-326
  2. Yu Li, Xiaofeng Meng, Qing Li, Liping Wang
   Pages 327-338
  3. Yanxiang He, Dexi Liu, Hua Yang, Donghong Ji, Chong Teng, Wenqing Qi
   Pages 339-349
  4. Huan Huo, Guoren Wang, Xiaoyun Hui, Chuan Xiao, Rui Zhou
   Pages 350-356
  5. Yan Liu, Qiang Wang, QingXian Wang
   Pages 357-362
 11. Session 9: Quality, Security and Trust

  1. Angélica Caro, Coral Calero, Ismael Caballero, Mario Piattini
   Pages 363-374
  2. Weiwei Yuan, Donghai Guan, Sungyoung Lee, Youngkoo Lee, Andrey Gavrilov
   Pages 375-386
  3. Haojun Zhang, Yuefei Zhu
   Pages 387-397
  4. Ghazwa Malak, Houari Sahraoui, Linda Badri, Mourad Badri
   Pages 398-404
  5. Chima Adiele, Wesley Penner
   Pages 405-410
 12. Session 10: Semantic Web and Integration

  1. Hong-Seok Na, O-Hoon Choi, Jung-Eun Lim
   Pages 411-422
  2. Iñaki Paz, Oscar Díaz, Robert Baumgartner, Sergio F. Anzuola
   Pages 436-447
  3. Baiyou Qiao, Guoren Wang, Kexin Xie
   Pages 448-453
  4. Ruliang Xiao, Shengqun Tang, Ling Li, Lina Fang, Youwei Xu, Yang Xu
   Pages 454-459
 13. Session 11: XML Query Processing

  1. Guoliang Li, Jianhua Feng, Na Ta, Yong Zhang, Lizhu Zhou
   Pages 460-473
  2. Hongqiang Wang, Jianzhong Li, Hongzhi Wang
   Pages 474-486

Other volumes

 1. Web Information Systems – WISE 2006
  7th International Conference on Web Information Systems Engineering, Wuhan, China, October 23-26, 2006. Proceedings
 2. WISE 2006 International Workshops, Wuhan, China, October 23-26, 2006. Proceedings

About these proceedings

Keywords

Extensible Markup Language (XML) Workflow information system security semantic web systems engineering trust web mining

Editors and affiliations

 • Karl Aberer
  • 1
 • Zhiyong Peng
  • 2
 • Elke A. Rundensteiner
  • 3
 • Yanchun Zhang
  • 4
 • Xuhui Li
  • 5
 1. 1.School of Computer and Communication SciencesÉcole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)LausanneSwitzerland
 2. 2.State Key Lab of Software EngineeringWuhan UniversitywuhanChina
 3. 3.Department of Computer ScienceWorcester Polytechnic InstituteWorcester
 4. 4.Victoria UniversityAustralia
 5. 5.Wuhan UniversityChina

Bibliographic information

Industry Sectors
IT & Software