Advertisement

Advances in Mechanical Design

Proceedings of the 2019 International Conference on Mechanical Design (2019 ICMD)

 • Jianrong Tan
Conference proceedings ICMD 2019

Part of the Mechanisms and Machine Science book series (Mechan. Machine Science, volume 77)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Yudong Bao, Xiaojian Chen, Chengyi Pan, Yanling Zhao, Liqun He
  Pages 12-27
 3. Wanghui Bu, Weiqi Zhou, Laixin Fang, Jing Chen, Xianghua An, Jingkai Huang
  Pages 28-40
 4. Bowen Chen, Liang Chen, Xiaomin Liu, Hao Dou
  Pages 41-51
 5. Chengren Yuan, Guifeng Liu, Wenqun Zhang
  Pages 93-101
 6. Xingpeng Chu, Jian Zhang, Uday Shanker Dixit, Peihua Gu
  Pages 102-112
 7. Yafan Dong, Runhua Tan, Peng Zhang, Wei Liu, Ruiqin Wang
  Pages 125-138
 8. Chuanming Du, Geng Liu, Junqi Liu, Shangjun Ma
  Pages 151-161
 9. Jinfu Du, Zhengrong Wang, Kai Liu, Yiteng Gao
  Pages 162-169
 10. Pengyu Hao, Gongxue Zhang, Zijian Pei, Xianming Gao
  Pages 170-188
 11. Hongjun He, Yan Cui, Chenhui Lu, Guan Sun
  Pages 202-213
 12. Hexu Yang, Xiaopeng Li, Pengxiang Li, Yu Gao
  Pages 214-222
 13. Haijun Huang, Bichao Yin, Chaowen Wang, Haiyan Zhu
  Pages 223-228
 14. Xin Huang, Yi Wan, Yao Sun, Jiarui Hou
  Pages 229-242
 15. Huiqiang Guo, Jianye Pan, Wen Liu, Yiling Yue
  Pages 243-252
 16. Fan Jiang, Jian Shen, Tao Zhu, Jinfeng Wen
  Pages 253-266
 17. Lanfang Jiang, Shuyou Zhang, Xin Shu, Weina Hao, Yun Ren, Zhiya Chen
  Pages 274-287
 18. Liansheng Li, Zhiwu Mei, Jihong Liu, Fuchang Zuo, Jianwu Chen, Hanxiao Zhang et al.
  Pages 310-324
 19. Lin Li, Xupeng Wang, Chunqiang Zhang
  Pages 325-341
 20. Junlang Liang, Lanyu Zhang, Jian Gao, Gengjun Zhong, Guangtong Zhao, Jindi Zhang
  Pages 380-393
 21. Qizhang Lin, Chao Chen, Fenfen Xiong, Shishi Chen, Fenggang Wang
  Pages 394-411
 22. Chao Liu, Wenguang Liu, Yaobin Wang
  Pages 412-423
 23. Jingfei Liu, Chao Jiang, Xiangyun Long
  Pages 424-446
 24. Zhuli Liu, Xiangyu Huo, Hao Zhou, Xiaoguang Wu
  Pages 456-465
 25. Zhuli Liu, Beibei Liu, Zhuan You, Mengli Li
  Pages 466-476
 26. Haoran Lu, Fan Jiang, Yuliang Chen, Xiaolong Qi, Zhongmin Xiao
  Pages 477-492
 27. Zhipeng Lyu, Sizhu Zhou
  Pages 493-498
 28. Chao Pan, Xiaoshan Gu, Mulan Wang, Baosheng Wang
  Pages 508-517
 29. Chengyi Pan, Xia Li, Hepeng Wang, Yanling Zhao, Jingzhong Xiang, Sihai Cui et al.
  Pages 518-530
 30. Chenxi Qu, Peng Yin, Xiaohua Zhao, Liang Yang
  Pages 531-545
 31. Yao Sun, Yi Wan, Xichang Liang, Xin Huang, Ziruo Liu
  Pages 602-614

About these proceedings

Introduction

Focusing on innovation, these proceedings present recent advances in the field of mechanical design in China and offer researchers, scholars and scientists an international platform for presenting their research findings and exchanging ideas. Gathering outstanding papers from the 2019 International Conference on Mechanical Design (2019 ICMD) and the 20th Mechanical Design Annual Conference, the content is divided into six major sections: industrial design, reliability design, green design, intelligent design, bionic design and innovative design. Readers will learn about the latest trends, cutting-edge findings and hot topics in the field of design. 

Keywords

Sustainable Design Green Design Internet Plus Mechanical Design Design of Micro/Nano Mechanisms and Machines Intelligent Design Robotics and Mechanics Mechanical Design Design Methodology Industrial Design Sustainable Design/Green Design Biomimetic Design Kinematics and Dynamics Design of Machine Tools Design of Construction Machinery Vehicle Mechanisms Mechanical Structure Tribological Design Reliability Design Mechanisms and Machine Science

Editors and affiliations

 • Jianrong Tan
  • 1
 1. 1.Zhejiang UniversityHangzhouChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-32-9941-2
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-981-32-9940-5
 • Online ISBN 978-981-32-9941-2
 • Series Print ISSN 2211-0984
 • Series Online ISSN 2211-0992
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering