Advertisement

Proceedings of the Seventh Asia International Symposium on Mechatronics

Volume I

 • Baoyan  Duan
 • Kazunori Umeda
 • Woonbong Hwang
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 588)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. Kai Yin, Yanlei Liu, Jing Wu, Yueyun Zuo, Liangshan Xiong
  Pages 19-30
 3. Xingfan Wu, Mei Wang, Jinzhu Zhou, Le Kang
  Pages 46-55
 4. Xiangjun Jiang, Fengqun Pan, Yanping Wang
  Pages 56-64
 5. Z. P. Chen, Y. K. Wu, H. L. Shi, J. J. Shou, F. Li, Z. Wang et al.
  Pages 65-75
 6. Z. P. Chen, X. Ling, C. G. Li, S. H. Zhou, Z. Wang
  Pages 76-84
 7. Yuanchen Zeng, Shuo Zhang, Wang Zhong
  Pages 107-113
 8. Hongmei Hu, Pin Yang, Xiaohui Xu
  Pages 121-128
 9. Feng Hu, Kunpeng Yu, Lin Chen
  Pages 141-149
 10. Tong Liu, Cheng Chen, Haitao Huang
  Pages 165-171
 11. Changming Hu, Wei Gao, Changhong Xu, Kecun Ben
  Pages 172-186
 12. Peng Liu, Na Li, Haizhou Huang
  Pages 230-247
 13. Yangyang Hu, Yuanyuan Zhou, Qinjian Mao, Junlin Wan
  Pages 254-261
 14. Asahi Matsuda, Hitoshi Aonuma, Shun’ichi Kaneko
  Pages 289-294
 15. Y. Z. Gu, B. Y. Duan, J. L. Du, D. W. Yang, Y. Q. Zhang, S. X. Zhang et al.
  Pages 300-313
 16. Changsheng Dong, Yang Yang, Mingliang Huo, Jinliang Li, Haidong Wang
  Pages 314-322
 17. Shengsheng Liu, Haiyan Xing, Yuan Dai
  Pages 323-332
 18. Z. P. Chen, Z. J. Sun, J. Y. Zhang, C. G. Li, X. X. Lin, C. L. Huang
  Pages 333-340
 19. Hee Jae Hwang, Dongseop Kim, Dukhyun Choi
  Pages 341-345
 20. Wook Kim, Takeru Okada, Seiji Samukawa, Dukhyun Choi
  Pages 346-350
 21. Dongdong Zhao, Dan Jiang, Jian Yu, Congling Wang
  Pages 351-360
 22. Zhiheng Cai, Jinzhu Zhou, Baofu Tang, Haiyang Li, Haitao Li
  Pages 369-384
 23. Linwei Gu, Long Li, Ye Tian
  Pages 399-405
 24. Yang Zhou, Xin Jun Xu, Tai Ping Feng, Wei Tu, Xiang Qiong Liu
  Pages 463-472
 25. J. Y. Zhang, K. He, Y. Zhang, Z. P. Chen, C. G. Li
  Pages 473-481

About these proceedings

Introduction

This book presents high-quality papers from the Seventh Asia International Symposium on Mechatronics (AISM 2019). It discusses the latest technological trends and advances in electromechanical coupling and environmental adaptability design for electronic equipment, sensing and measurement, mechatronics in manufacturing and automation, micro-mechatronics, energy harvesting & storage, robotics, automation and control systems. It includes papers based on original theoretical, practical and experimental simulations, development, applications, measurements, and testing. The applications and solutions discussed here provide excellent reference material for future product developments.

Keywords

Electromechanical Coupling of the Electronic Equipment Robotics, Automation and Control System Environmental Adaptability Design of the Electronic Equipment Sensing and Measuring Mechatronics in Manufacturing and Automation MEMS

Editors and affiliations

 • Baoyan  Duan
  • 1
 • Kazunori Umeda
  • 2
 • Woonbong Hwang
  • 3
 1. 1.Xidian UniversityXi'anChina
 2. 2.Department of Precision MechanicsChuo UniversityTokyoJapan
 3. 3.Mechanical EngineeringPohang University of Science and TechnologyPohangKorea (Republic of)

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Engineering