Advertisement

Artificial Intelligence Algorithms and Applications

11th International Symposium, ISICA 2019, Guangzhou, China, November 16–17, 2019, Revised Selected Papers

 • Kangshun Li
 • Wei Li
 • Hui Wang
 • Yong Liu
Conference proceedings ISICA 2019
 • 6.6k Downloads

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1205)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiv
 2. New Frontier in Evolutionary Algorithms

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Kangshun Li, Miaopeng Chen, Juchuang Lin, Shanni Li
   Pages 3-20
  3. Songyi Xiao, Hui Wang, Minyang Xu, Wenjun Wang
   Pages 21-30
  4. Huazhi Zhou, Kangshun Li, Runxuan Xu, Xinyao Qiu, Zhanbiao Zhu
   Pages 46-58
  5. Chengcheng Wang, Jiahao Sun, Zhijin Guan, Jiaqing Chen, Yuehua Li
   Pages 72-86
  6. Lei Yang, Xin Hu, Kangshun Li, Wensheng Zhang, Yaolang Kong, Rui Xu et al.
   Pages 97-111
 3. Evolutionary Multi-objective and Dynamic Optimization

  1. Front Matter
   Pages 113-113
  2. Qing Zhang, Ruwang Jiao, Sanyou Zeng, Zhigao Zeng
   Pages 115-126
  3. Xiaofang Wu, Changhe Li, Sanyou Zeng, Shengxiang Yang
   Pages 127-142
  4. Weiqin Ying, Kaijie Zheng, Yu Wu, Junhui Li, Xin Xu
   Pages 143-154
  5. Hainan Huang, Weiqin Ying, Yu Wu, Kaijie Zheng, Shaowu Peng
   Pages 155-166
  6. Shaojin Geng, Di Wu, Penghong Wang, Xingjuan Cai
   Pages 167-179
  7. Jinrong He, Dongjian He, Aiqing Shi, Guoliang He
   Pages 180-193
  8. Jinfeng Wang, Jiayan Tang, Linqi He, Zirong Ji, Zhenyu He, Cheng Yang et al.
   Pages 194-208
  9. Wenxiang Wang, Xingzhen Tao, Lei Deng, Jun Zeng
   Pages 209-221
 4. Intelligent Multimedia Systems

  1. Front Matter
   Pages 223-223
  2. Jie Chen, Gang Liu, Xin Chen
   Pages 242-256
  3. Yujuan Yang, Xianjun Shen, Yujie Wang
   Pages 257-268
  4. Yujie Wang, Xianjun Shen, Yujuan Yang
   Pages 269-280
  5. Bin Zhang, Lihua Sheng, Lei Jin, Wanzhi Wen
   Pages 281-295
  6. Haixia Gui, Banglei Zhao, Xiangqian Wang, Huizong Li
   Pages 307-319
 5. Virtualization and AI Applications

  1. Front Matter
   Pages 331-331
  2. Vladimir Peter, Muhammad Asim Khan, Huilan Luo
   Pages 341-359
  3. Irene Anney Joseph, Muhammad Asim Khan, Huilan Luo
   Pages 360-378
  4. Haojie Huang, Qinghua Lu, Lufeng Luo, Zhuangzhuang Zhou, Zongjie Lin
   Pages 388-398
  5. Shumin Xie, Xingzhen Tao, Lei Deng
   Pages 399-404
  6. Jiaqi Yuan, Huaxiang Cai
   Pages 421-430
  7. Bin Hu, Yanjing Cai, Shi Cheng, Zelin Wang
   Pages 431-441
  8. Yunchao Tang, Mingyou Chen, Xiangguo Wu, Kuangyu Huang, Fengyun Wu, Xiangjun Zou et al.
   Pages 442-457
 6. Smart Scheduling

  1. Front Matter
   Pages 471-471
  2. Lei Yang, Xin Hu, Kangshun Li, Weijia Ji, Qiongdan Hu, Rui Xu et al.
   Pages 473-487
  3. Ya-Chih Tsai, Jihong Pang, Fuh-Der Chou
   Pages 488-496
  4. Bo Wei, Ying Xing, Xuewen Xia, Ling Gui
   Pages 514-525
  5. Rongrong Gu, Wuzhong Zhou
   Pages 526-540
  6. Yuechen Yang, Qiutong Li, Wenjuan Wei
   Pages 551-559
  7. Qi Ji, Wei Wang, Mingmeng Meng, Chengliang Yang, Zhongmin Zhang
   Pages 560-571

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 11th International Symposium on Intelligence Computation and Applications, ISICA 2019, held in Guangzhou, China, in November 2019.

The 65 papers presented were carefully reviewed and selected from  the total of 112 submissions. This volume features the most up-to-date research in evolutionary algorithms, parallel computing and quantum computing, evolutionary multi-objective and dynamic optimization, intelligent multimedia systems, virtualization and AI applications, smart scheduling, intelligent control, big data and cloud computing, deep learning, and hybrid machine learning systems.The papers are organized according to the following topical sections: new frontier in evolutionary algorithms; evolutionary multi-objective and dynamic optimization; intelligent multimedia systems; virtualization and AI applications; smart scheduling; intelligent control; big data and cloud computing; statistical learning.

Keywords

artificial intelligence communication systems computer hardware computer networks computer systems computer vision correlation analysis evolutionary algorithms genetic algorithms image analysis image processing image segmentation machine learning network protocols optimization optimization problems pattern recognition signal processing telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Kangshun Li
  • 1
 • Wei Li
  • 2
 • Hui Wang
  • 3
 • Yong Liu
  • 4
 1. 1.South China Agricultural UniversityGuangzhouChina
 2. 2.Jiangxi University of Science and TechnologyGanzhouChina
 3. 3.South China Agricultural UniversityGuangzhouChina
 4. 4.The University of AizuAizu-WakamatsuJapan

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering