Advertisement

Image and Graphics Technologies and Applications

14th Conference on Image and Graphics Technologies and Applications, IGTA 2019, Beijing, China, April 19–20, 2019, Revised Selected Papers

 • Yongtian Wang
 • Qingmin  Huang
 • Yuxin Peng
Conference proceedings IGTA 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1043)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Mingjie Li, Youqian Feng, Zhonghai Yin, Cheng Zhou, Fanghao Dong
  Pages 13-19
 3. Yangbo Feng, Tinglong Tang, Shengyong Chen
  Pages 31-40
 4. Chuandong Yang, Zhen Liu, Songnan Liu, Jie Qin, Dong Chen
  Pages 41-50
 5. Dong Chen, Chuandong Yang, Zhen Liu, Xiaolong Zhang, Shengbin Shi
  Pages 61-69
 6. Xinbo Ai, Yinan He, Yanzhu Hu, Wenjia Tian
  Pages 70-79
 7. Huijie Zhao, Xiaochun Diao, Hongzhi Jiang, Xudong Li
  Pages 80-90
 8. Minjie Wang, Xian Li, Jiahuan Zhang, Haoyu Zhou, Lei Lei, Banghua Yang
  Pages 91-104
 9. Lirui Zhang, Min Dai, Jinwen Tian
  Pages 105-115
 10. Yunlong Cheng, Yun Dong, Jiawei Tan
  Pages 116-124
 11. Xiao Hu, Shuqin Li, Meili Wang, Changyou Shi, Jing Shang, Yunhua Pei et al.
  Pages 125-137
 12. Xuesheng He, Huabin Wang, Yuan Qin, Liang Tao
  Pages 138-149
 13. Beizhan Wang, Qichao Ge, Qingqi Hong, Yangjing Li, Kunhong Liu, Ziyou Jiang
  Pages 150-160
 14. Zonghao Tian, Zhen Liu, Shuguang Wang, Dong Chen
  Pages 161-171
 15. Guojie Song, Dan He, Puchun Chen, Jidong Tian, Bin Zhou, Li Luo
  Pages 172-183
 16. Xinguo Yu, Tai Li, Zhizhong Zeng
  Pages 184-192
 17. Weiyi Kong, Li Yang, Jianlong Ren, Chun Zuo, Fengjun Zhang
  Pages 204-215
 18. Jingxian Wang, Miao Li, Jian Zhang, WeiHui Zeng, XuanJiang Yang
  Pages 216-227
 19. Yibo Cui, Pengyuan Liu, Junning Zhang
  Pages 238-245
 20. Xin Liu, Huabin Wang, Rui Cheng, Xiang Yan, Liang Tao
  Pages 246-255
 21. Hongyu Zhai, Tongtong Zhang, Richeng Xu
  Pages 256-269
 22. ZiQiang Chen, ZhenYu Ding, ShiQing Wang
  Pages 284-292
 23. Rongjie Duan, Shizhong Li, Zehui Yuan, Ya Zhang
  Pages 300-309
 24. Ruiying Shen, Dongdong Weng, Jie Guo, Hui Fang, Haiyan Jiang
  Pages 310-321
 25. Xuanyu Zhang, Guosheng Yang, Jing Jiang
  Pages 331-342
 26. Kaiyue Li, Qingyu Meng, Mingquan Zhou, Pengbo Zhou
  Pages 343-352
 27. Heding Xu, Hong Zhang, Bo Rao, Yifan Yang, Zeyu Zhang
  Pages 353-359
 28. Dongqi Huo, Rong Wang, Jianwei Ding
  Pages 360-369
 29. Jinze Li, Rong Wang, Jianwei Ding
  Pages 370-381
 30. WeiMin Yuan, XiaoYan Tong, Bin Xiao
  Pages 382-391
 31. Yifei Ma, Yuntai Dong, Kang Li, Jian Ren, Guohua Geng, Mingquan Zhou
  Pages 392-404
 32. Yang Xiao, Yanxin Ma, Jun Zhang
  Pages 405-411
 33. Yu Wang, Xiaoyong Wang, Hongyan He, Guoliang Tian
  Pages 425-435
 34. Melvin Harsono, Lie-quan Liang, Xin-wei Zheng, Forrest Fabian Jesse, Yi-gang Cen, Wen Jin
  Pages 459-471
 35. Pengxi Li, Xiaoqing Gong, Xu Hu, Lianqi Shi, Xiaoting Xue, Jun Guo et al.
  Pages 472-481
 36. Linyu Fei, Rong Wang, Jianwei Ding
  Pages 482-491
 37. Jinming Zhang, Zuren Feng, Gang Li
  Pages 492-504
 38. Haotian Yang, Tong Li, Sijiang Huang, Fei Qi, Xuejing Kang
  Pages 505-515

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 14th Conference on Image and Graphics Technologies and Applications, IGTA 2019, held in Beijing, China in April, 2019. 
The 66 papers presented were carefully reviewed and selected from 152 submissions. They provide a forum for sharing progresses in the areas of image processing technology; image analysis and understanding; computer vision and pattern recognition; big data mining, computer graphics and VR, as well as image technology applications.

Keywords

3D artificial intelligence image processing image reconstruction image segmentation imaging systems neural networks object detection object recognition pose estimation signal processing target tracking virtual reality

Editors and affiliations

 • Yongtian Wang
  • 1
 • Qingmin  Huang
  • 2
 • Yuxin Peng
  • 3
 1. 1.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 2. 2.University of Chinese Academy of ScienceBeijingChina
 3. 3.Institute of Computer Science and TechnologyPeking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering