Advertisement

Proceedings of PURPLE MOUNTAIN FORUM 2019-International Forum on Smart Grid Protection and Control

Volume I

 • Yusheng Xue
 • Yuping Zheng
 • Saifur Rahman
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 584)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xv
 2. Analysis, Operation, Protection and Control of AC/DC Hybrid Power Systems

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Hong Cao, Zexin Zhou, Huanzhang Liu, Zhi Zhang, Wenrui Cai, Xingguo Wang et al.
   Pages 3-22
  3. Kang Chang, Yan Huang, Changyou Feng, Qifeng Xu, Chen Yu, Haohao Wang et al.
   Pages 23-35
  4. Maoran Zheng, Jiang Yu, Xiaobing Ding, Xianjun Li, Kai Wu, Jianwen Liang
   Pages 37-46
  5. Kang Chang, Ming Zhao, Chen Yu, Jun Guo, Haohao Wang, Taishan Xu
   Pages 47-61
  6. Jiandong Duan, Zainan Li, Qing Yang, Hao Li
   Pages 63-74
  7. Yu Wang, Fusuo Liu, Haifeng Li, Xuelian Wu, Yuqiang Hou, Xuemao Zhao
   Pages 75-83
  8. Junjun Yang, Wei Xu, Shaofeng Liu, Xiancheng Ren, Xiaotong Xu
   Pages 85-97
  9. Xiaolu Deng, Qian Chen, Haoqing Xiong, Lei Huang, Na Qiu, Qi Zhang
   Pages 99-110
  10. Tonghua Wu, Wei Dai, Xindong Li, Yuping Zheng, Weicheng Ma, Xinyao Si
   Pages 111-124
  11. Xiong Chen, Changpo Song, Yonghua Chen, Kaiyang Zhu, Shiguang Xu, Xiaolei Qu et al.
   Pages 143-151
  12. Huaxin Wang, Xiaodan Shi, Bin Lu, Ke Li, Xiangli Deng
   Pages 165-174
  13. Qinglei Zhang, Jiangtao Li, Yicong Chen, Qing Wan, Jieyu Chen, Di Peng
   Pages 199-208
  14. Xiaoqin Xia, Shaofeng Liu, Yanhong Bao, Xiancheng Ren, Junjun Yang
   Pages 209-219
  15. Jiahao Wang, Huan Pan, Chunning Na
   Pages 233-245
  16. Yingfeng Zhu, Qing Yan, Ming Li, Xiangrong Meng
   Pages 257-266
  17. Yuan Zeng, Yan Li, Yiming Yang, He Zhang
   Pages 277-285
  18. Xuelian Wu, Zhaowei Li, Guang Xu, Fusuo Liu
   Pages 299-309
  19. Zhaohui Qie, Hui Huang, Wei Li, Zhaowei Li
   Pages 311-320
  20. Xiaohong Wang, Xiaochun Mou, Ruohan Zhao, Kai Hou, Ning Zou
   Pages 321-334
  21. Jinjun Lu, Mingze Gao, Xin Shan, Yi Wang
   Pages 335-344
  22. Lei Fan, Huaning Zhang, Qiannan Chen, Meng Li, Xiang Ji
   Pages 345-353
  23. Jie Lei, Xiaobo Tang, Fusuo Liu, Yu Wang, Ling Zhu, Mengyang Zhao
   Pages 355-365
  24. Yanjun Wang, Jingliao Sun, Zhaowei Li, Weizhen Sun, Jihong Li, Xuelian Wu et al.
   Pages 379-390
  25. Ting Wang, Guobing Song, Lishuai Yin, Haijing Zhang, Yanli Zhang
   Pages 391-402
 3. AC & DC Flexible Transmission and Distribution Technology

  1. Front Matter
   Pages 403-403
  2. Hong Rao, Changyue Zou, Weiwei Li, Shukai Xu, Yan Li, Xiaobin Zhao et al.
   Pages 405-420
  3. Yuetong Zhao, Yuanyuan Sun, Rui Yin, Shanshan Wang, Bing Zhao, Shanmeng Qin et al.
   Pages 421-432
  4. Shanmeng Qin, Yuanyuan Sun, Rui Yin, Bing Zhao, Shanshan Wang, Yuetong Zhao
   Pages 433-445
  5. Mengyi Li, Yue Wang, Chengzhi Zhu, Jiazhuo Xuan, Chaoliang Wang
   Pages 447-458
  6. Xuemao Zhao, Yiding Jin, Bijun Li, Jian Liang, Zhao Ding, Ling Zhu
   Pages 459-470
  7. Tonghua Wu, Xiaohong Wang, Weicheng Ma, Xindong Li, Dehui Chen, Jiayong Zhong
   Pages 471-483
  8. Chang-yin Zhu, Jian Wu, Yuan Chang, Yu-chan Zhao, Xiang Li, De-chang Wang et al.
   Pages 497-507
  9. Taiyuan Yin, Yue Wang, Zhuling Li, Qiao Kang, Chengzhi Zhu, Jiazhuo Xuan
   Pages 509-521
  10. Yu Cui, Qiaogen Gu, Yi Wu, Zhongmin Sun, Ye Wang, Xiao Cheng
   Pages 523-535
  11. Peiwen Qi, Wendi Zheng, Xinchong Wu, Xiangyong Zeng
   Pages 537-547
  12. Xinchong Wu, Wendi Zheng, Peiwen Qi, Tenglong Zhou, Jianxiong Nie
   Pages 549-558
  13. Kai Hou, Yanwei Liu, Zhigang Wang, Liya Zhu, Jiquan Yang
   Pages 559-572
  14. Hui Yan, Xiong Zhan, Jianchun Cao, Yongsheng Fu
   Pages 573-588

About these proceedings

Introduction

This book presents original, peer-reviewed research papers from the 4th Purple Mountain Forum –International Forum on Smart Grid Protection and Control (PMF2019-SGPC), held in Nanjing, China on August 17–18, 2019. Addressing the latest research hotspots in the power industry, such as renewable energy integration, flexible interconnection of large scale power grids, integrated energy system, and cyber physical power systems, the papers share the latest research findings and practical application examples of the new theories, methodologies and algorithms in these areas. As such book a valuable reference for researchers, engineers, and university students.

Keywords

Smart grid protection Dispatching and control Renewable energy integration Flexible transmission and distribution Integrated energy system Substation Automation Energy storage Power market

Editors and affiliations

 • Yusheng Xue
  • 1
 • Yuping Zheng
  • 2
 • Saifur Rahman
  • 3
 1. 1.State Grid Electric Power Research InstituteNanjingChina
 2. 2.NARI Group CorporationNanjingChina
 3. 3.Advanced Research Institute, Virginia TechArlingtonUSA

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-9779-0
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Energy Energy (R0)
 • Print ISBN 978-981-13-9778-3
 • Online ISBN 978-981-13-9779-0
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering