Advertisement

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2019 Proceedings

Volume I

 • Jiadong Sun
 • Changfeng Yang
 • Yuanxi Yang
Conference proceedings CSNC 2019

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 562)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiii
 2. Satellite Navigation Application

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Guisheng Zhao, Shuangcheng Zhang, Qin Zhang, Jingjiang Zhang, Lifu Wang, Tao Wang
   Pages 14-22
  3. Shuangcheng Zhang, Chenglong Zhang, Lifu Wang, Tao Che, Hao Li, Xuerong Chen
   Pages 23-30
  4. Shuangcheng Zhang, Xuerong Chen, Yang Nan, Qi Liu
   Pages 31-39
  5. Xiangyu Li, Liheng Zhao, Zhang Cheng, Yong Ding, Xianyang Liu
   Pages 52-62
  6. Yajie Wang, Shuangcheng Zhang, Lifu Wang, Chenglong Zhang
   Pages 63-71
  7. Yongsheng Liu, Chengfa Gao, Bo Chen, Ruicheng Zhang
   Pages 72-81
  8. Jiugang Xie, Cuilin Kuang, Hongke Hou, Xiaotao Bai
   Pages 82-97
  9. Yifan Zhu, Fei Shen
   Pages 98-105
  10. Na Liu, Pengfei Zhang, Yuping Gao, Pingli Wang, Chengshi Zhao
   Pages 114-121
  11. Zhe Li, Guanwen Huang, Junqiang Han, Zhezhe Lei, Peng Hu
   Pages 122-133
  12. Yunzhen Yang, Lilong Liu, Liangke Huang, Jun Chen, Wei Zhou, Qingtong Wan
   Pages 134-142
  13. Yongchao Ma, Peng Chen, Hang Liu, Qingshan Ruan
   Pages 152-162
  14. Tao Li, Lei Wang, Ruizhi Chen, Beizhen Xu, Xinxin Zhang
   Pages 174-183
  15. Huasheng Huang, Yueji Liang, Mingli Yuan, Yifan Qiu, He Huang, Chao Ren
   Pages 193-202
  16. Shuguang Wu, Guigen Nie, Changhu Xue, Fengyou Peng, Lei Qiu
   Pages 203-210
  17. Fenfen Li, Lilong Liu, Liangke Huang, Wei Zhou, Junyu Li, Yunzhen Yang et al.
   Pages 211-219
  18. Mingkai Zhang, Zhiping Liu, Jieqing Yu
   Pages 220-231
 3. Navigation and Location-Based Service

  1. Front Matter
   Pages 243-243
  2. Chunyang Yu, Yiran Lou, Haiyu Lan, Minghong Zhu, Naser El-Sheimy
   Pages 245-252
  3. Jun Liu, Jihua Xiao, HongJie Cao, Jiakai Deng
   Pages 266-276
  4. Huilin Wu, Shuangcheng Zhang, Huayi Zhang, Qi Liu
   Pages 277-286
  5. Zhenqiang Du, Hongzhou Chai, Zongpeng Pan, Chunhe Liu
   Pages 287-295
  6. Dongxia Wang, Rui Guo, Jie Xin, Zhiqiao Chang, Xin Shi, Tianqiao Zhang
   Pages 296-304
  7. Shiming Gu, Yamin Dang, Hu Wang, Jian Wang, Zhengzhao Ren, Jinxu Zhang
   Pages 305-313
  8. Haolong Luo, Zhen Yang, Shiyan Wang, Chenyu Wang
   Pages 314-325
  9. Abdul Rehman, Qiang Liu, Zida Wu, Huiping Zhu, Jiuchao Qian, Yuze Wang et al.
   Pages 326-339
  10. Chengxin Li, Jing Peng, Zengjun Liu, Huaming Chen, Gang Ou
   Pages 340-349
  11. Yingying Ren, Jiexian Wang, Hu Wang, Lizhen Lian, Yangfei Hou
   Pages 350-359
  12. Chunxu Chen, Ling Pei, Changqing Xu, Danping Zou, Yuhui Qi, Yifan Zhu et al.
   Pages 360-370
  13. Shunli Duan, Wei Sun, Junbo Shi, Chenhao Ouyang
   Pages 371-379
  14. Yifan Jing, Anmin Zeng, Ang Zhao, Yangyin Xu, Yueyuan Ma
   Pages 380-388
 4. Satellite Navigation Signal and Signal Processing

  1. Front Matter
   Pages 397-397
  2. Dejin Yang, Yongnan Rao, Huihui Shi, Xiaochun Lu, Li Kang, Xue Wang et al.
   Pages 410-420
  3. Ying Wang, Tao Yan, Guoyong Wang, Lang Bian, Yansong Meng
   Pages 421-431
  4. Ying Yuan, Feng Yu, Hua Zong, Run Wang
   Pages 432-441
  5. Xiaoming Hao, Chunying Li, Jinshan Liu
   Pages 442-451
  6. Yao Guo, Xue Wang, Xiaochun Lu, Yongnan Rao, Chengyan He
   Pages 452-464

Other volumes

 1. China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2019 Proceedings
  Volume I
 2. Volume II

About these proceedings

Introduction

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2019 Proceedings presents selected research papers from CSNC2019 held during 22nd-25th May in Beijing, China. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2019, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2019 Satellite Navigation BDS GNSS Beidou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Changfeng Yang
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.China Satellite Navigation Engineering CenterBeijingChina
 3. 3.State Key Laboratory of Geo-information EngineeringXi’an Research Institute of Surveying and MappingXi’anChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-7751-8
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-981-13-7750-1
 • Online ISBN 978-981-13-7751-8
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Automotive
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering