Advertisement

© 2019

Physics and Techniques of Ceramic and Polymeric Materials

Proceedings of Chinese Materials Conference 2018

 • Yafang Han
 • Gathers selected presentations from the Chinese Materials Conference 2018 (CMC2018)

 • Presents the latest research findings from leading scholars and experienced engineers from more than 300 research groups, covering the majority of advanced materials

 • Promotes communication between diverse research groups, and between materials researchers and engineers

Conference proceedings CMC 2018

Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 216)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Zhigang Yang, Zhijia Zhao, Qian Li, Jianbo Yu, Zhongming Ren, Zhi Wang et al.
  Pages 1-8
 3. Jiang Shi, Feng He, Junlin Xie, Xiaoqing Liu, Hu Yang
  Pages 9-16
 4. Zhaowei Liu, Yufei Tang, Wenhao Chen, Kang Zhao
  Pages 25-32
 5. Weinan Pan, Jiaguang Sheng, Hengxue Xiang, Linggen Kong, Gongxun Zhai, Chi Ma et al.
  Pages 33-46
 6. Shen Cong, Ting-ting Qu, Cai-hong Lu, Ke Tong, Na Li
  Pages 47-55
 7. Gongxun Zhai, Hengxue Xiang, Mingda Ni, Weinan Pan, Zexu Hu, Meifang Zhu
  Pages 57-66
 8. Hui Gao, Yuxi Zhang, Weijie Xin, Zhongwei Wang, Xiaowen Huang, Xiujuan Tian et al.
  Pages 67-75
 9. Yan Xiang, Weiwei Chen, Huanwu Cheng, Aiming Bu, Yongfu Zhang
  Pages 77-84
 10. Mengchen Mao, Yufei Tang, Rong Xu, Kang Zhao, Xinyi Zhao
  Pages 85-91
 11. Xin-Lei Jia, Jian-Cheng Liu, Ying Meng, Shi-Dong Kang, Xin-Hao Jiang
  Pages 93-104
 12. Xinyu Xiang, Yunkai Li, Chao Wu
  Pages 105-111
 13. Na Zhang, Renju Cheng, Hanwu Dong, Haili Li, Wenjun Liu, Bin Jiang et al.
  Pages 113-119
 14. Xianfeng Yue, Xiaoqing Yang, Huairui Li, Rong Zhang, Daochun Qin
  Pages 121-131
 15. Jian Lu, Yuewei Liu, Zexu Hu, Hengxue Xiang, Zhe Zhou, Bin Sun et al.
  Pages 141-153
 16. Canqing Wu, Xuefeng Mao, Xuzhen Zhang, Chen Lu, Xiuhua Wang
  Pages 155-163
 17. Aiming Bu, Yongfu Zhang, Yuping Zhang, Weiwei Chen, Huanwu Cheng, Lu Wang
  Pages 165-171

Other volumes

 1. Physics and Techniques of Ceramic and Polymeric Materials
  Proceedings of Chinese Materials Conference 2018
 2. Proceedings of Chinese Materials Conference 2018

About these proceedings

Introduction

This book gathers selected papers from the Chinese Materials Conference 2018 (CMC2018) held in Xiamen City, Fujian, China, on July 12–16, 2018. The Chinese Materials Conference (CMC) is the Chinese Materials Research Society’s most important conference series and has been held annually since the early 1990s. The 2018 edition consisted of 32 domestic symposia, 2 international symposia and 1 international materials forum. This proceedings book covers the fields of advanced ceramic materials and polymer materials, and presents recent original research results from more than 300 research groups in various universities and research institutes.

Keywords

Chinese Materials Conference CMC 2018 Advanced Ceramics Materials Fiber Materials Characterization of Advanced Materials

Editors and affiliations

 • Yafang Han
  • 1
 1. 1.Chinese Materials Research SocietyBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Chemical Manufacturing
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering